Kultura i obrazovanjeU Fokusu

Nova knjiga AKOS-a: Zikrovi i dove – Me’surat

Knjiga “Zikrovi i dove – Me’surat” je već je treće AKOS-ovo izdanje ove godine. Nakon romana “Altruista“,  knjige “Nevevijev komentar 40 hadisa” u saradnji sa Udruženjem Ilmije IZ u BiH predstavljamo vam zbirku dova šehida imama Hasan el-Benne “Zikrovi i dove – Me’surat”.

Ovo je drugo izdanje ove zbirke hadisa upotpunjeno prevođenjem cijelog djela imama Benne Risale o zikru. Ovom prilikom štampana su dva izdanja, “Jutarnji i večernji zikr” i “Zikrovi i dove”.

Prevodilac djela je Vehbija ef. Makić, a recezent dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdija Hasanović.

Za korištenje ove zbirke urađena je i aplikacija za android mobilne uređaje koju možete preuzeti ovdje.

Recenzija

Djelo Hasana el-Benna’a Zikrovi i dove (Me’surat) sastoji se od 83 strane. Djelo je pretočeno s arapskog u bosanski jezik, tekstovi dova i zikrova su zadržani na arapskom, a dati su i u prijevodu, kao i neophodna objašnjenja.

Nakon predgovora Ridvana Muhammeda Ridvana i uvodnih napomena Hasana el-Benna’a u kojima govori o potrebi činjenja zikra u svakom stanju, odlikama zikra i onih koji se sjećaju Allaha, dž.š., adabima zikra i zajedničkom zikru slijedi prvi dio djela o jutarnjem i večernjem zikru, nakon toga kur’anski vird (svakodnevna kur’anska zadaća), da bi u trećem dijelu autor govorio o dovama u različitim prilikama, a u četvrtom dijelu o dovama u različitim stanjima. Djelo završava navođenjem ostalih virdova.

Naslov djela Zikrovi i dove (Me’surat) u potpunosti, kako se to vidi i iz strukture djela, odražava sadržaj i bit tretirane tematike, jer se u djelu spominju najznačajniji zikrovi i dove iz Kur’ana i sunneta.

Autor Hasan el-Benna je primjereno izložio cjelokupni sadržaj djela. Navođenje svakog kur’anskog ajeta ili hadisa koji predstavljaju određenu formu zikra ili dove predstavlja zasebnu cjelinu, a svi oni opet čine koherentnu cjelinu više razine.

Ova knjiga obimom mala, ali sadržajno izuzetno velika i značajna, daje preporuke kako prevazilaziti krizu u kojoj se nalazi izgubljeni, zbunjeni i otuđeni čovjek današnjice. Autor savjetuje da se konstantno trebamo boriti protiv zaborava, prvenstveno zaborava Boga i sjećati Ga se, što češće, svakodnevno, u svakom trenutku i ne samo jezikom, nego cijelim našim bićem. Potom, sjećati se naše slabosti i potpune ovisnosti o našem Gospodaru i neophodnosti da se uvijek oslanjamo na Njega čime se u najvećoj mogućoj mjeri aktiviramo u duhovnom, moralnom, intelektualnom i radnom pogledu i zadobivamo neophodnu snagu i moć i postajemo stvarne halife na Zemlji.

Trebamo se sjećati Allaha, dž.š., najodabranijim riječima, iz Njegovog Časnog Kur’ana, a zatim riječima najrječitije osobe koju je Allah, dž.š., stvorio, Njegovog miljenika i poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Da bi izgovaranje tih riječi polučilo svoj cilj potiskivanja i udaljavanja zaborava ono ne smije biti bezosjećajno i samo opetovanje određenih riječi, nego svjesno izgovaranje Božijih Riječi i riječi Njegovog Poslanika, s.a.v.s., koje će prožimati našu volju, misli i emocije.

Riječi koje će nas voditi, usmjeravati, aktivirati i koje, zato što ih konstantno izgovaramo, neće dopuštati pasivnost, depresiju i beznađe.

Musliman da bi ostao muslimanom i u svom životu bio što angažiraniji ne može se prepuštati zaboravu, posebno ne onaj koji živi na našim bosanskohercegovačkim prostorima. Ne smije zaboraviti prošlost, ni genocid kojeg je skoro svaka generacija na ovim prostorima doživljavala i preživljavala, ratove, protjerivanja i sve nedaće i teškoće koje prate sljedbenike Božijeg Poslanika, s.a.v.s., ali ne smije zaboraviti ni sve čestite, hrabre i umne ljude koji su nalazili rješenja i svoje savremenike stoljećima usmjeravali i vodili srednjim putem u vjeri, politici, ekonomiji i svakoj drugoj sferi ljudskog djelovanja.

Ova knjiga je svojevrsno upozorenje da kroz konstantno spominjanje Allaha, dž.š.,  moramo ostati budni, aktivni i angažirani, jer samo tako možemo opstati i uspjeti.

Posebno nam je drago, što je autor ove knjige Hasan el-Benna koji je cijelim svojim životom svjedočio potrebu da se muslimani bude iz sna nemara i zaostalosti u kojima se stoljećima nalaze, ne samo zbog sebe i poboljšanja kvaliteta života kojeg žive nego i radi podizanja općeg stanja ljudskog roda i koji je praktično djelovao organizirajući pokret koji će, bez obzira na kritike koje su mu se uvijek upućivale, biti najutjecajniji ne samo u Egiptu, nego širom muslimanskog svijeta.

Djelo autora Hasana el-Benna’a pod naslovom Zikrovi i dove (Me’surat) može izuzetno dobro poslužiti kao priručnik muslimanu koji će se kroz njega svakodnevno duhovno, moralno i intelektualno uzdizati, ali i kao vrlo informativno štivo za sve one koje interesira na koji način se muslimani obraćaju svome Gospodaru.

Sarajevo, 17. 7. 2017.

Recenzent: Prof. dr. Zuhdija Hasanović

PREDGOVOR

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat svim vjerovjesnicima i poslanicima, i neka je salavat i selam na njegovu porodicu i sve ashabe.

Pred vama su kratke pribilješke koje sam napisao nakon pregleda poslanice “El-Me’surat” imama, šehida, poštovanog i cijenjenog brata šejha Hasana el-Bennaa (Allah mu se smilovao). Ovim bilješkama nastojao sam pojasniti manje jasne rečenice i pomoći čitaocu da lakše razumije i dokuči njihova značenja i poruke. Također sam obratio pažnju na poređenje hadisa koji se spominju u poslanici s njihovom osnovom u “El-Džami’us-sahihu” Imama Ebu Abdullaha ibn Ismaila el-Buharija, u “El-Džami’us-sahihu” Imama Ebul-Husejna Muslima ibn Hadždžadža el-Kušejrija en-Nejsaburija, u “Es-Sunenu” Imama Ebu Davuda Sulejmana ibn Eš’asa es-Sidžistanija, u “Es-Sunenu” Imama Ebu ‘Isaa Muhammeda ibn ‘Isaa et-Tirmizija, u “Es-Sunenu” Imama Ebu Abdur-Rahmana Ahmeda ibn Šua’jba en-Nesaija, u “Es-Sunenu” Imama Ebu Muhammeda ibn Abdullaha ibn Abdur-Rahmana ed-Darimija i u djelu “Amelul-jevmi vel-lejle” od Imama Ebu Bekra Ahmeda ibn Muhammeda ibn Ishaka ed-Dineverija, poznatog kao Ibn Es-Sunni te u drugim djelima.

Popravio sam ono što je pogrešno napisano, izmijenjeno ili iskrivljeno, s tim da nisam mogao doći do originalnog primjerka koji je napisao sam autor, Allah s njim bio zadovoljan.

Nadam se da sam, kod Allaha dželle šanuhu, ovim poslom učinio uslugu Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu i cijenjenom šejhu i onima koji budu učili ove zikrove.

Ridvan Muhammed Ridvan

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button