>

Pravila Online članstva i izjava o zaštiti privatnosti

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na interesovanju za aktivnosti AKOS-a i želje da budete naš član. Ova forma je predviđena za stupanje u Online članstvo u AKOS-u. Popunjavanjem forme ispod sa traženim podacima i pritiskom na dugme “Pošalji” korisnik postaje Online član AKOS-a te prihvata pravila korištenja i uslove pristupanja.

Pravila korištenja

Korisnik koji želi pristupiti u Online članstvo u Asocijaciju za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS) prihvata:

– da bude obavještavan o aktivnostima AKOS-a i pridruženih članica putem telefona, SMS poruka i putem e-maila;

– da, ukoliko je označio da želi plaćati mjesečni iznos donacije u vezi članarine, bude informisan o načinu uplate preko bankovnog računa;

– da pristupanjem u Online članstvo ne postaje punopravni član AKOS-a te da nema aktivno i pasivno biračko pravo u organima odlučivanja u AKOS-u.

Izjava o zaštiti privatnosti

Sve informacije i podatke dobijene putem ove forme o Online članstvu, AKOS se obavezuje da će čuvati kao poslovnu tajnu i svi podaci će se koristiti isključivo u svrhu evidencije i informisanja.

AKOS se obavezuje da primljene podatke neće ustupiti trećim licima bez saglasnosti osobe na koje se podaci odnose osim u slučaju zakonske obaveze davanja podataka po nalogu suda.

Akos.ba

Ime i prezime:*
E-mail adresa:*
Broj telefona:*
Grad:
Vaš komentar na naš rad (nije obavezno):
Da li želite plaćati dobrovoljnu članarinu za AKOS?*
Molimo da upišete kod koji vidite ispod:

* Obavezno popuniti