Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "zikr"

Istigfar – javna tajna rješenja svih problema

Na jednom sijelu prisutni su raspravljali o razlozima suše, neplodne godine i žalili se na blagodati, koje su ima date, a od kojih nemaju nikakve koristi. Među njima je bio jedan, koji se trudio nadglasati ostale, i ukazati im kako je izlaz iz svake teške situacije i rješenje u obraćanju

Zikr i dova su naša svakodnevnica: Propisi vezani za pozdravljanje

cvijeće

Mnoštvo je hadiskih predaja koji nam pokazuju da je selam pozdrav koji su koristili i raniji narodi i njihovi vjerovjesnici i poslanici. Forma nazivanja selama i odgovaranja na isti utvrđena je Kur'anom i sunnetom i toga se muslimani u svijetu uglavnom pridržavaju. Selam je istovremeno i pozdrav i dova. Selam se

Proljeće je idealno vrijeme za čišćenje duše

Podcjenjujemo vrijeme provedeno u vožnji, kao da je filmska scena potjere. Precjenjujemo se koliko možemo pojesti. Podcjenjujemo koliko za nekim stvarima žudimo. Podcjenjujemo koliko jedna navika utiče na drugu. Precjenjujemo blagodati male promjene i podcjenjujemo blagodati velike promjene. Precjenjujemo koliko je naš iman jak i podcjenjujemo naše oslanjanje na Allaha

Ajetul-Kursija – ajet čijim učenjem stičemo 1850 sevapa i zaštitu od šejtana

Islamski učenjaci navode da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi, smatra najveličanstvenijim ajetom u Kur’anu. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči.

Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur’anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome

Sadaka i istigfar (zikr) su lijek za neplodnost

„Liječite vaše bolesne sadakom!"(hadis) Sadaka i istigfar su lijek za neplodnost Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On,

Najbolji zikr: Potpomozimo se istigfarom

Kada ljude na Zemlji pogodi kakav musibet i nedaća, znajmo da to počesto biva kao posljedica ljudskih grijeha. Stoga je na čovjeku permanentna i stalna obaveza da se kaje svome Gospodaru za svaki svoj prijestup, mali ili veliki, te da često uči istigfar. Svakoga dana trebamo nastojati da budemo što

Zikr poslije namaza

''Ko poslije propisanog (farz) namaza prouči Ajetul-kursiju, biće pod Allahovom zaštitom sve do slijedećeg namaza.'' Ovaj hadis bilježi Taberani u svom ''Mu'džemu'' od Abdullaha ibn Hasena, a ovaj od svog oca. Predaju ove sadržine prenosi također i hazreti Alija, Abdullah ibn Omer, Ebu Umame, Mugire ibn Šu'be, Džabir ibn Abdullah, te

Poslanikove, a.s., dove: Šta učiti nakon predaje selama?

Božiji Poslanik, a.s., nakon što bi završio sa predajom selama u namazu, tri puta bi proučio istigfar (estagfirullah) (Muslim, Ahmed i Tirmizi). Nakon istigfara učio bi: Allahumme entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja zel-dželali vel-ikram! (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi) Buharija, Muslim i Ahmed bilježe predaju u kojoj se kaže da bi

Top