Islamske temeU Fokusu

Zaštitite i liječite svoje dijete od duhovnih bolesti u sedam koraka?

Djeca mogu biti izložena djelovanju nevidljivog svijeta, kao što mogu i pasti pod utjecaj određenih duhovnih bolesti, uglavnom uroka.

Nažalost, živimo u svijetu ljubomore i zavidnosti, svijetu pohlepe i mržnje, pa zbog tih razloga, kod nanošenja štete porodici, veoma često stradaju i djeca, bilo da je u pitanju sihir ili urok. Kad su u pitanju djeca, ipak se kod njih, najčešće javljaju urokljiva stanja, što roditeljima, uglavnom zbog neznanja, ponekad treba duže vremena da to saznaju. Kako bi se izbjegle ili umanjile mogućnosti gore navedenih iskušenja, najbolje je preventivno djelovati.

Za početak, svaki roditelj može određenim dovama da zaštiti, sačuva i izliječi svoje dijete uz Allahovu pomoć, a dobro bi bilo, da se djeca što ranije poduče zaštitinim dovama i zikrovima, kako bi sami sebi učili, posebno poslije sabaha i poslije ikindije.

Prof. Amr Halid, kroz sedam koraka, savjetuje, kako da svoje dijete zaštitite i u slučaju, određenih smetnji (stalni plač, jake glavobolje, gubljenje apetita, žutilo, nesanice, bezvolja i sl.) liječite.

Pored jednostavnih sedam savjeta, na prvom mjestu, mora biti iskren nijjet u srcu, sa ciljem zaštite ili izliječenja, te jak oslonac na Allaha, da samo ON daje potpunu zaštitu i da je ON taj koji liječi.

– Redovno učenje dove, koja je najefikasnija kao zaštita i lijek protiv uroka i ostalog zla.

Ovu dovu, učio je Poslanik, s.a.v.s., svojim unucima Hasanu u Husejnu, r.a. Bilježi Buharija u svom Sahihu od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao:”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi učio dovu za zaštitu Hasana i Husejna (rekavši): “Ui’zukuma bi kelimatillahi tamme, min kulli šejtanin ve hamme, ve min kulli aj’nin lamme“ (SA ALLAHOVIM POTPUNIM RIJEČIMA TRAŽIM ZAŠTITU ZA VAS OD SVIH ŠEJTANA I SVIH OTROVNIH ŽIVOTINJA I OD SVAKOG OKA IZ KOJEG IZLAZI ZLOBA (zavist, urok i slično).“ Nakon toga, znao bi kazati: “Doista je vaš praotac, Ibrahim, a.s., ovim riječima štitio i tražio zaštitu od Allaha za svoje sinove Ismaila i Ishaka.“ (Buharija)

– Staviti ruku na glavu djeteta.

– Zatim proučiti suru Fatihu i Ajetul kursiju (po mogućnosti i zadnja dva ajeta iz sure El-Bekara)

– Zatim proučiti tri zadnje sure, svaku po tri puta: Ihlas, Felek i En-Nas

– Proučiti poslije toga dovu, najmanje tri puta: “Ui’zukuma bi kelimatillahi tamme, min kulli šejtanin ve hamme, ve min kulli aj’nin lamme.“

– Poslije dove i učenja sura, kazati: “Ostavljam te Allahu u emanet, a koga Allah čuva i štiti, siguran je.“

– I na kraju, rukom, koju ste držali na glavi, potirete po čitavom tijelu, počevši od glave.

Nakon toga, možete i blago da puhnete u djetetovo lice i prsa. Nakon ovoga, dijete će uz Allahovu pomoć biti zaštićeno ili u slučaju uroka, osjećati se puno bolje.

Za Akos.ba preveo i prilagodio: Saudin Cokoja

Povezani članci