Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "rukija"

Kako učiti rukiju – zaštitu za djecu prije spavanja

Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu. Tako neke majke prouče sure Ihlas, Felek i Nas – „El-Mu'avvizat“ – sve tri odjedanput, i smatraju da su tako zaštitile svoju djecu, dok neke prouče samo „Neka vas Allah čuva – Estevdi'aukumullah“. Zbog tog neznanja i nepoznavanja ispravnog načina učenja

Kakav je uticaj sihra na majku i fetus?

Slažem se onim što su rekli učači rukje i specijalisti u tom polju, kao što je šejh Ebu Beraa, a on je od stručnjaka, naučnih i praktičnih, a tome svjedoče veliki učenjaci islamskog prava-fikha i životopisa Muhammeda-sunneta. Posjeduje više od 40 godina praktičnog iskustva po pitanju utjecaja sihra majke na fetus. Pitanje

Kakva je povezanosti i odnos između rukje i hidžame?

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dr. Šerif Muhammed, doktor alternativne medicine, član Organizacije imunološkog liječenja tumora u Americi odgovara na česta pitanja povezanosti rukje i hadžeme i o drugim aspektima liječenja po pravilima šerijata. Donosimo vam video predavanje i transkripciju njegova govora. Počinjemo sa odgovorom na neka pitanja koja su došla. Prvo pitanje:

Islam i medicina: Dobar liječnik Kur’anom (učač rukije) mora poznavati medicinu

Šerif Mohamed-hrvatska-liječenje-kur'anom

Islam je vjera razuma, nauke i ravnoteže. Osobe koje imaju isključive stavove prema određenoj nauci i takav stav temelje na ajetima i hadisima imaju apsulutno pogrešno razumijevanje islama. Historija širenja islamske civilizacije sa Arapskog poluotoka kroz preuzimanje dostignuća područja koja su osvajana i njihova unapređivanja su rezultirala zlatnim periodom za nauku

Kako pronaći učača rukije u Hrvatskoj?

Balkanska društva imaju ogromnih problema koji su vezani za crnu magiju, odnosno sa svijetom džina bez obzira da li se radi o muslimanskoj sredini ili ne. Razgovarao: Sanadin Voloder U Bosni i Hercegovini, odnosno u dijelovima gdje žive Bošnjaci ima određen broj kompetetnih i iskusnih osoba koje liječe osobe koje imaju duhovne

Zašto imami izbjegavaju učenje rukje?

Udruženje ilmijje je skrenulo pažnju i na komentare o tome zašto brojni imami izbjegavaju da se bave liječenjem poznatom kao učenje rukje: „Temeljna misija imama je promocija dobra i suzbijanje lošega u okruženju u kojem djeluje, odnosno u džematu u kojem radi. Imami koji za djelovanje na polju duhovnoga liječenja imaju

Liječenje Kur’anom nema alternativu

Pošto su se ustalili mnogobrojni običaji i praznovjerja vezani za ovu temu, islamska duhovna terapija pretpostavlja da se isključi govor o vrstama i metodama liječenja, iscjeljenja, kao što su: 42559

Top