Islamske teme

Liječenje Kur’anom nema alternativu

Uzvišeni Allah eksplicitno navodi da je u Kur’anu lijek i milost za vjernike

Pošto su se ustalili mnogobrojni običaji i praznovjerja vezani za ovu temu, islamska duhovna terapija pretpostavlja da se isključi govor o vrstama i metodama liječenja, iscjeljenja, kao što su:

medicina, koja se bavi liječenjem na naučnim osnovama, nadriliječenje i praznovjerje onog ko ogleda, gata ili proriče, spiritista, vidovnjaka, astrologa, numerologa, crnomagijaša (tarot tumača) itd., također da se isključi placebo efekat ili moć pozitivnog mišljenja, rudimentarna metoda zapisivanja koju upražnjavaju neke nadrihodže i nadriimami, mu’džize, (čuda i nadnaravna djela data samo poslanicima za dokazivanje poslaničke misije), kerameti (nadnaravna djela koja nisu na stepenu mudžize, data dobrim ljudima) itd…

Dakle, sa islamskom originalnom duhovnom metodom liječenja želi se vid originalnog, nekonvencionalnog liječenja, iscjeljenja, preventive i zaštite od uroka, čini, i crne magije, ili egzorcizam kojeg posjeduje islamska tradicija utemeljena na Objavi i praksi posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., poslanog, ne samo ljudskom rodu, nego čija Misija i Poslanje je bilo iz milosti svjetovima, kako se to proklamira u 107. ajetu, suretul-Enbija’:

…a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.

Po tekstu ove norme Muhammed, s.a.v.s., poslan je i drugim svjetovima, nevidljivom svijetu gajba, osim ljudskog (insanskog), tako da njegovo Poslanje obuhvata i duhovni svijet džina, a u čijem su sastavu i šejtani (đavoli), sa svojim vođom Iblisom (Sotona), koji samostalno ili u saradnji sa ljudskim pokvarenim, zlim pojedincima proizvode efekte duhovnih bolesti gdje dolazi do zlog doticaja, crne magije, sihira i manifestacije njihovog djelovanja, odnosno do oboljenja, opsjednutosti i sl., a onda, eventualno i do liječenja duhovnom metodom i terapijom koja nema alternativu.

Uzvišeni Allah eksplicitno navodi da je u Kur’anu lijek i milost za vjernike i kaže:

Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.

O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.

U tefsiru i komentaru Kur’ana kod pojašnjenja spomenutog ajeta neki islamski učenjaci kau: da je Kur’an potpuni lijek od svih srčanih i tjelesnih bolesti; ovosvjetskih i eshatoloških. Međutim, nije svako kompetentan niti osposobljen za liječenje Kur’anom. Ali, ako bolesnik pogodi formulu liječenja suprotstavljajući Kur’an bolesti, sa iskrenim, definitivnim ubjeđenjem u njegovu efikasnost, uz ispunjenje uvjeta za ozdravljenje, nema bolesti koja mu se moe oprijeti.

Ibnul-Kajjim navodi: Razbolio sam se u Mekki. Ne nađoh ljekara niti lijeka. Liječio sam se Fatihom. Proučio bih je više puta na gutljaj vode Zemzema pa to popio. Definitivno sam ozdravio. Poslije ovog iskustva počeo sam to primjenjivati i na druge vrste bolesti i liječiti ih potpuno efikasno.

Nevidljivi, nadiskustveni svijet je transcedentalan i Uzvišeni Allah obaviještava o njegovom postojanju putem Objave i kazivanja Poslanika, a.s., tako da u islamskoj doktrini postoji vjerovanje u „gajb”, transcedentni svijet. U Kur’anu se kaže:
Elif Lām Mīm. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali …

U ovom transcedentnom svijetu, paralelno sa ljudima, makar i nisu paralelni svijet, živi duhovni svijet džina od čije vrste su i šejtani (đavoli). Za njihovo djelovanje i njihovo pomaganje ljudskih/insanskih ortaka i kompanjona vezano je pitanje zapisa i zapisivanja kao vida sihra i magije o čemu će dalje biti riječi.

Izvor: Dr. Muharem Štulanović, Zapisi u BiH – Fenomenologija zapisivanja (sihr – crna magija) & Islamski stav i liječenje, IPF Bihać, Bihać, 2016. str. 32-34.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button