>
Roditeljska dova
Roditeljska dova igra veliku ulogu u budućem životu djece. Ukoliko im želimo osigurati sigurnu budućnost moramo svoju djecu povjeriti Allahu Uzvišenom. U Njegovoj zaštiti i pod Njegovim okriljem im je najbolje. Dova je odraz naših prioriteta. Učimo dove za ono što nam je trenutno najvažnije u životu. Ako je... Read more
Zikr i dova su naša svakodnevnica: Šta možemo učiti na ruku'u i sedždama?
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ” Ti slavi svoga Gospodara i zahvaljuj Mu, moleći Ga za oprost; On je uvijek pokajanja primao!” (Sura Nasr, 3) Aiša kazuje da je Allahov poslanik Muhammed, a.s., nakon što je objavljen ovaj ajet često na ruku'u i sedždi učio: Subhanekellahumme rabbena vebi hamdike,... Read more
Naši selami i dove za umrle
 Poslanik, s.a.v.s., ih je podučavao da, kada dođu na mezarje, izgovore: ‘’Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin, ve inna in ša Allahu bikum lahikun. Entum feretuna va nahnu lekum tebe’un. Nes’elullahe lena ve lekumul-‘afijeh.‘’ Ovo hadisku predaju bilježi Imami Ahmed i Muslim od ashaba Burejde, r.a. kog su jedne prilike... Read more
Treba li doviti za loše ljude?
Bio jednom jedan vaiz. Čim se popne na minber, podigao bi ruke i počinjao dovom: „Ja Rabbi, podari milost onima koji presjecaju na putu, onim lošim ljudima, buntovnicima, smutljivcima! Podari milost svim kafanskim srcima i onima koji se podsmijavaju s dobrima.“ Rekli su mu: „Mi do sada ne vidjesmo... Read more
Mnogo na sedždi učite dovu
Sedžda kao najveličanstveniji vid iskazivanja pokornosti, poslušnosti i odanosti spominje se u časnom Kur'anu i hadisu Poslanika, a.s., na više mjesta. Ona je značajan i bitan pokazatelj ljudske spremnosti da svoj intelekt, tijelo, srce i dušu, u potpunosti spusti pred Veličanstvenog Stvoritelja i Gospodara Allaha dž.š., i time Mu... Read more
Izabrane dove – za svaku priliku
Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaaben-naar. Rabbenagfirlii veli validejje ve lil-mu’miniine jevme jekuumul-hisab. Gospodaru naš, daj nam svako dobro na ovom svijetu i svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri (Džehennemu). Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima, ali i svim vjernicima... Read more
Istinita priča o čovjeku koji se obogatio preko zikra i istigfara
Ne tako davno šejh je upitao jednog čovjeka kako se obogatio. On je očekivao kako će reći da je radio naporno i da se obogatio teškim radom i slično. Ali, na njegovo veliko iznenađenje, odgovor je bio: “Kroz zikr”. Kada ga je šejh upitao kako to, čovjek mu je... Read more
Dova koja će vam povećati snagu za životne izazove
Želim s vama podjeliti jednu dovu koja će vam u životu dati pozitivnu energiju, ako je budete praktikovali svake noći. Fatima i Alija, radijallahu anha, su bili poznati kao vrijedan bračni par. Fatima je održavala čistoću kuće što je više mogla, pomagala svome suprugu kada mu zatreba pomoć i... Read more
Zikr i dova su naša svakodnevnica: Priprema za spavanje
Musliman ne ide na spavanje ukoliko nije klanjao jaciju-namazu. Nastoji prije spavanja uzeti abdest i sa zikrullahom leći u postelju. Slijedivši praksu Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., i njegovih ashaba vjernik musliman nastoji pred odlazak na počinak proučiti što više onih sadržaja koji su spomenuti u Resulullahovim hadisima kao preporučeni:... Read more
Zaštita vjernika: Dove koje se uče pred spavanje
 DOVE PRED ODLAZAK NA SPAVANJE “Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko... Read more