Islamske teme

Šta činiti da Allah bude zadovoljan s tobom?

Najvažnija stvar za jednog vjernika, u životu na ovome svijetu, jeste da održi svoje organizam zdravim i svoje srce čistim, kako bi uvijek bio sposoban da se zahvaljuje Uzvišenom Allahu na blagodatima života, te da u toku svog života čini ono sa čim je On, Uzvišeni i Veličanstveni, zadovoljan.

Vjernik je svjestan važnosti redovnog zikrullaha koji podrazumijeva da se u toku dana redovito sjećamo našeg Gospodara, te Ga zikrom veličamo, slavimo i hvalimo.

Iskreni vjernik će u toku dana često učiti zikrove koje nam je preporučio, ali i sam iste učio, Allahov poslanik Muhammed, a.s.

U poznate zikrove koje možemo i trebamo učiti i izgovarati u toku dana i noći spadaju riječi:

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, te riječi: Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil-‘alijjil-‘aziim.

Preporučeno je i često donošenje salavata na Poslanika, a.s., te često učenje istigfara // izgovaranje riječi: estagfirullah //.

U jutarnjim i večernjim satima možemo učiti i zikr koji se također spominje u sunnetu Muhammeda, s.a.v.s., a on glasi:

La ilahe illallahu vahdehu la šeriike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘alaa kulli šej’in kadiir.

Lijepo ga je ponavljati i učiti više puta u toku dana. Neki hadisi isti preporučuju učiti (ujutro i naveče) i po deset puta.

Kako bi Uzvišeni Allah bio tobom zadovoljan, pored redovnog zikra, obavljaj pet propisanih namaza. Ne ogovaraj ljude niti ih omalovažavaj. Čini dobro svih stvorenjima sa kojima se susrećeš i ne ospori i ne povrijedi ničiji hakk (ničije pravo).

Ne mrzi nikoga. Često uči dove za uputu i spas drugih ljudi koje viđaš, jer nikada ne znaš kad Allah tvoju molbu može uslišati i ispuniti, te tako uputiti nekoga za koga si ti mislio da nikada neće biti upućen i spašen.

Dovi Allahu za druge ljudi. Moli Ga za mir, slogu i ljubav u zajednici.

Pomaži potrebnima. Kad to budeš činio neka to bude od srca i nikad se ne hvališi, ne pogovaraj niti to čini javno. Tajno udjeljivanje i pomaganje potrebnih puno je sevapnije od onog javnog.

Upućuj dove Allahu za svoje umrle i često za njih udjeljuj sadaku nijeteći taj sevap pred njihovu dušu.

Allah će tobom biti zadovoljan ukoliko ti budeš zadovoljan sa Njegovim kaderom i u koliko se ti budeš trudio da u ime Njega učiniš što više dobročinstva na ovom prolaznom svijetu.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button