O nama

O nama

Odgoj i obrazovanje uvijek su bitan faktor u društvu, a u današnje vrijeme posebno. Naime, omladina – kao i čovječanstvo u cjelini – danas ima velike šanse za naučni i tehnološki napredak, ali je ona u današnje vrijeme izložena mnogim negativnim utjecajima, koji je usmeravaju u pogrešnom pravcu. To je pravac zanemarivanja i zapostavljanja duhovnih, vjerskih i moralnih vrijednosti, te predavanje materijalnim vrijednostima i niskim strastima, što vodi ka moralnoj propasti, gubljenju istinskih ljudskih vrijednosti, odavanje drogi, alkoholu, bludu i drugim oblicima destruktivnog i za čovječanstvo opasnog ponašanja.

Odgoj i obrazovanje su izuzetno važan faktor u ispravnom usmjeravanju ljudi općenito, a omladine – na kojoj svijet ostaje – posebno. Konkretnim odgojno-obrazovnim, kulturnim i sportskim aktivnostima moguće je novoj generaciji ukazati na štetne posljedice hedonističkog mentaliteta i predavanja strastima, te je odgojiti i usmjeriti tako da ona prepozna istinske, prave vrijednosti, koje ljudski rod njedri u sebi, te da te vrijednosti unaprjeđuje i primjenjuje, na opću korist.
Hoćemo svjesnu, odgojenu i obrazovanu omladinu, koja će cijeniti moralne i vjerske vrijednosti, ali koja će istovremeno biti spremna odgovoriti savremenim izazovima koje im društvo nameće. Hoćemo omladinu koja će cijeniti i potpomagati sve što je dobro i pozitivno – bez obzira na to odakle dolazilo – i koja će se na adekvatan način oduprijeti i nastojati suzbiti sve što je loše i što negativno utječe na ljude i okolinu. Hoćemo omladinu koja se ponosi svojom vjerom i tradicijom, ali koja istovremeno usvaja pozitivne savremene principe i koja se, uz Božiju pomoć, trudi da unaprijedi današnji život i životnu sredinu.

Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS) osnovana je sa tom namjerom a djeluje na području Bosne i Hercegovine. AKOS je krovna organizacija slijedećim udruženjima u Bosni i Hercegovini: Svitanje u Sarajevu, Izvor Selsebil u Živinicama, Put znanja u Zenici, Vatan Domovina u Bosanskoj Krupi i AKOS Most u Sanskom Mostu.

Smatrajući da je u današnje vrijeme, kada se omladini na internetu nudi mnoštvo raznih, istinitih i neistinitih informacija, te razni sadržaji koji omladinu usmjeravaju u pogrešnom smjeru i ruše njen moral, veoma važno omladini – a i ostalim – putem jednog internet portala ponuditi istinite informacije i obilje pozitivnog i korisnog materijala, pokrenuli smo ovu AKOS-ovu web stranicu. Smatramo da je od izuzetnog značaja imati jednu ovakvu stranicu, koja nudi provjerene informacije i kojoj se može vjerovati, te koja mnogima može pomoći u pravilnom odgoju i obrazovanju, te ispravnom životnom usmjerenju.

S obzirom na to, dobro nam došli na Akos.ba! Uživajte koristeći se njenim sadržajem, a shodno mogućnosti, uključite se i sami u rad ove stranice i aktivnosti AKOS-a!

POSTANI ONLINE ČLAN AKOS-a

Predsjednik Asocijacije:
Asim Smailović

ŠTA JE TO AKOS?

Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitna oganizacija koja se finansira prilozima donatora, putem članarine svojih članova, te svojim privredno-ekonomskim aktivnostima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

KOJI SU OSNOVNI PRINCIPI NA KOJIMA SE ZASNIVA AKOS?

Islamski kodeks ponašanja koji, između ostalog, podrazumijeva: toleranciju, demokraciju, raznolikost, dobrovoljnost i transparentnost.

ŠTA ZNAČI AKOS I GDJE SE NALAZI?

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje: “Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport.” Skraćeni naziv je “AKOS.” Sjedište Udruženja je na adresi Sagrdžije 43, 71 000 Sarajevo.

KOJI SU OSNOVNI CILJEVI AKOS-a?

Udruženje “AKOS” podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima, asocijacijama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju svojih programskih ciljeva radi kojih je Asocijacija i osnovana. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

omogućiti mladima da kroz edukaciju, komunikaciju, kulturu, sport i umjetničko djelovanje iskažu svoju odanost multietničkoj Bosni i Hercegovini, a umjetničke i kulturne aktivnosti koje se stavljaju na raspolaganje mladima su: učenje jezika, sticanje informatičkog znanja, pozorište, učenje menadžmenta, jačanje slobode izražavanja u različitim oblicima, itd.,
poticanje mladih na socijalne aktivnosti pomažući im u savladavanju njihovih osobnih problema i iznalaženju rješenja za uspješnu socijalizaciju istih u društvu,
organizacija i uključivanje mladih u kulturno-sportske aktivnosti,
podsticanje i pomoć mladima pri razvijanju samostalnog poduzetništva,
prezentiranje mišljenja mladih u javnosti, – zalaganje za razvoj demokratskih institucija u BiH.
organizovanje i razvijanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svrsishodnog korištenja slobodnog vremena.
organiziranje predavanja, tribina, kurseva, seminara i ostalih skupova sa ciljem svestrane edukacije i duhovnog oplemenjenja svojih članova.
osnivanje škola, koledža, obdaništa i drugih obrazovnih institucija,
osnivanje radio-televizijskih stanica, izdavanje novina, časopisa, knjiga i druge aktivnosti koje imaju za cilj propagiranje ideja i ciljeva Udruženja,
otvaranje biblioteka, čitaonica i klubova za druženje mladih,
osnivanje proizvodno-prometnih preduzeća i samostalnih radnji, te pokretanje privredno-ekonomskih aktivnosti radi obezbjeđivanja sredstava kojima će Udruženje finansirati svoje aktivnosti,
sve druge djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i statutom Udruženja.

KO MOŽE BITI ČLAN AKOS-a?

Članovima Udruženja smatraju se svi građani i pravna lica koja redovnim prilozima i svojim aktivnostima potpomažu rad Udruženja u ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka.

KO NE MOŽE BITI ČLAN AKOS-a?

Članovi “AKOS”-a ne mogu biti:

lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija, lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih asocijacija, udruženja i organizacija, osim ukoliko skupština “AKOS”-a dvotrećinskom većinom bude smatrala drugačije, lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

Pridružite se i Vi!

Naši međunarodni partneri:

https://femyso.org/

Povezani članci

Back to top button