Impressum

Osnivač internet portala Akos.ba: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS Sarajevo

Urednik (urednik@akos.ba):  Urednički kolegij

Redakcija (redakcija@akos.ba): Sanadin Voloder (sanadin@akos.ba), Velida Olovčić (velida@akos.ba)

Saradnici: Šejla Mujić Kevrić, Muriz Mešić, Sedin Duranović, Rabija Maksumić,

Marketing: Velida Olovčić (marketing@akos.ba)

Zastupnik portala u pravnom prometu: Promedios d.o.o Sarajevo

Vlaništvo: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS, Sagrdžije 43. Sarajevo

Za izdavača: Asim Smajlović, predsjednik Udruženja

Back to top button