Vi ste ovdje
Home > Impressum

Osnivač internet portala Akos.ba: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS Sarajevo

Urednik ([email protected]):  Urednički kolegij

Redakcija ([email protected]): Sanadin Voloder ([email protected]), Velida Olovčić ([email protected])

Saradnici: Rabija Arifović (Srebrenik), Admir Iković (Ustikolina),  Muriz Mešić (Chicago, USA), Hidajeta Mahalbašić (Tešanj)

Marketing: Velida Olovčić ([email protected])

Zastupnik portala u pravnom prometu: Promedios d.o.o Sarajevo

Vlaništvo: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS, Sagrdžije 43. Sarajevo

Za izdavača: Asim Smajlović, predsjednik Udruženja

Top