Impressum

Osnivač internet portala Akos.ba: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS Sarajevo

Urednik ([email protected]):  Urednički kolegij

Redakcija ([email protected]): Sanadin Voloder ([email protected]), Velida Olovčić ([email protected])

Saradnici: Admir Iković, Rabija Arifović,  Tarik Kohnić, Šejla Mujić Kevrić, Muriz Mešić, Sedin Duranović, Rabija Maksumić,

Marketing: Velida Olovčić ([email protected])

Zastupnik portala u pravnom prometu: Promedios d.o.o Sarajevo

Vlaništvo: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS, Sagrdžije 43. Sarajevo

Za izdavača: Asim Smajlović, predsjednik Udruženja

Back to top button