Vi ste ovdje
Home > Impressum

Osnivač internet portala Akos.ba: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS Sarajevo

Urednik ([email protected]):  Esed Ivojević ([email protected])

Redakcija ([email protected]): Sanadin Voloder ([email protected]), Velida Olovčić ([email protected])

Saradnici: Rabija Arifović (Srebrenik), Admir Lisica (Sarajevo), Admir Iković (Ustikolina), Mirza Pecikoza (Sarajevo), Ismail Ćidić, Saudin Cokoja (G. Vakuf), mr. Azmir Jusufi (Prizren, Kosovo), Bermin Meškić (Zagreb), Ivan Ejub Kostić (Beograd), Muriz Mešić (Chicago, USA), Alma Kazić (Sarajevo), Adis Hondo (Jablanica), Hidajeta Mahalbašić (Tešanj), Azra Crnčalo-Lisica (Sarajevo)

Marketing: Velida Olovčić ([email protected])

Zastupnik portala u pravnom prometu: Promedios d.o.o Sarajevo

Vlaništvo: Udruženje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS, Sagrdžije 43. Sarajevo

Za izdavača: dr. Dževad Hrvačić, predsjednik Asocijacije

Top