Islamske teme

Vrijednost zikra poslje sabah-namaza

Od blagodati kojima je Allah, dž.š., počasti sljedbenike Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., jesu i veliki sevapi koje Uzvišeni Allah daje onome ko ostane na mjestu gdje je klanjao sabah-namaz i nastavi Ga spominjati do izlaska sunca.

„Onaj ko klanja sabah-namaz u džematu a potom sjedne i spominje Allaha sve dok sunce ne izađe, pa klanja dva rekata (nakon izlaska sunca) ima nagradu hadždža i umre, potpunu, potpunu. Ovako je Poslanik, s.a.v.s., ponovi tri puta.“ (Tirmizi)

Takvom će biti oprošteni grijesi makar ih imao poput morske pjene. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko ostane na svom mjestu (spominjući Allaha) nakon sabah-namaza sve dok ne klanja dva rekata duha-namaza, ne prozboreći ništa osim dobrog, oprošteni su mu grijesi pa makar ih bilo više od morske pjene.“ (Ahmed i Ebu Davud)

Njegovu kožu neće dotaknuti vatra, jer Ebu Umame, r.a., prenosi hadis: „Ko klanja sabah-namaz pa spominje Allaha sve dok sunce ne izađe, te klanja dva ili četiri rekata, njegovu kožu neće vatra dotaknuti.“ (Ebu Ja’la i Taberani)

Takav postigne bolji plijen od onih koji postignu plijen od neprijatelja. Omer ibn Hattab r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., poslao u pravcu Nedžda jednu grupu boraca, pa su postigli veliki plijen i jako se brzo vratili. Jedan je čovjek rekao: „Nismo vidjeli borce koji su se brže vratili a niti više zaplijenili od ove grupe.“ Na to je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Želite li da vas uputim na ljude koji postižu veći plijen i brže se vraćaju? To su oni koji prisustvuju sabah-namazu a zatim sjednu i spominju Allaha sve dok sunce ne izađe! Oni se brže vraćaju i zarađuju vredniji plijen!“ (Tirmizi u ed-Deavat, Ibn Hibban u svome Sahihu)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button