>
Sehvi sedžda
„Da li je istinu rekao Zuljedejn?“  Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenosi Abdurrezzak i Ibu Ebu Šejbeh. Povod nastanka Jednom prilikom kada je Poslanik klanjao četvero-rekatni namaz (jaciju) predao je selam poslije dva rekata. Čovjek, po imenu Zuljedejn, je primjetio : „ Božiji Poslaniče, da li se namaz izmjenio ili... Read more
Osobine i postupci su indikator kvalitete obavljenih namaza
Cilj ibadeta je da odgoji čovjeka i popravi njegovu dušu i ponašanje. U tom smislu Kur’an i sunnet su dva svijetla i svako ko ih prigrli Uzvišeni Allah ga uzima pod svoje okrilje. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe – brižan... Read more
Zikr i dova su naša svakodnevnica: Šta možemo učiti na ruku'u i sedždama?
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ” Ti slavi svoga Gospodara i zahvaljuj Mu, moleći Ga za oprost; On je uvijek pokajanja primao!” (Sura Nasr, 3) Aiša kazuje da je Allahov poslanik Muhammed, a.s., nakon što je objavljen ovaj ajet često na ruku'u i sedždi učio: Subhanekellahumme rabbena vebi hamdike,... Read more
Kako uzeti abdest i obaviti namaz u stanju teške bolesti?
Pitanje: Imam pitanje u vezi abdesta i namaza u stanju bolesti. Naime, moja majka je imala tešku operaciju, i trenutno se nalazi u bolnici. Budući da nije sposobna da se kreće, zanima me da li joj mi možemo pomoći da uzme abdest, i ako možemo koji je to način ili... Read more
Mnogo na sedždi učite dovu
Sedžda kao najveličanstveniji vid iskazivanja pokornosti, poslušnosti i odanosti spominje se u časnom Kur'anu i hadisu Poslanika, a.s., na više mjesta. Ona je značajan i bitan pokazatelj ljudske spremnosti da svoj intelekt, tijelo, srce i dušu, u potpunosti spusti pred Veličanstvenog Stvoritelja i Gospodara Allaha dž.š., i time Mu... Read more
Zikr poslije namaza
”Ko poslije propisanog (farz) namaza prouči Ajetul-kursiju, biće pod Allahovom zaštitom sve do slijedećeg namaza.” Ovaj hadis bilježi Taberani u svom ”Mu'džemu” od Abdullaha ibn Hasena, a ovaj od svog oca. Predaju ove sadržine prenosi također i hazreti Alija, Abdullah ibn Omer, Ebu Umame, Mugire ibn Šu'be, Džabir ibn... Read more
Poslanikove, a.s., dove: Šta učiti nakon predaje selama?
Božiji Poslanik, a.s., nakon što bi završio sa predajom selama u namazu, tri puta bi proučio istigfar (estagfirullah) (Muslim, Ahmed i Tirmizi). Nakon istigfara učio bi: Allahumme entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja zel-dželali vel-ikram! (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi) Buharija, Muslim i Ahmed bilježe predaju u kojoj se... Read more
Koja je mudrost klanjanja istihara – namaza?
Mudrost propisivanja istihara – namaza je u tome da se čovjek povinuje Allahovoj, dž.š., odredbi, da izađe iz domena oslanjanja na svoju snagu i moć, da traži utočište samo kod Njega Uzvišenog, kako bi objedinio dobro ovoga i budućeg svijeta.” (Fethui-Bari. 11/189.) Ibnul-kajjim, da mu se Allah Uzvišeni smiluje,... Read more
Klanjaj namaz – povećaj svoju nafaku!
„O vjernici! Neka vas imanja vaša, a i djeca vaša, ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine – bit će izgubljeni.“ Kur'an, sura El-Munafikun, ajet 9. Kao jedan od čestih izgovora za neobavljanje namaza, ljudi navode težak materijalni položaj i traganje za ovosvjetskim dobrima. Zaboravljaju... Read more
Jacija namaz u doba Resulullaha
Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se zadržavao u svojoj kući sve do ezana za jacija namaz. Nije žurio sa obavljanjem jacije – namaza. Procijenjivao je situaciju; ako bi se ashabi okupili u džamiji, odmah je izlazio da klanja, a ako se još uvijek nisu svi okupili, sačekao bi da dođu.... Read more