Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Šta je bratstvo u ime Allaha?

Šta je bratstvo u ime Allaha?

To je čista milost, božanski sjaj i poklon, koga Uzvišeni ubacuje u srca svojih iskrenih robova, odabranih evlija i najbogobojaznih stvorenja. Uzvišeni Allah je rekao u suri El-Enfal:

… i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, al je Allah sjedinio- On je zaista silan i mudar. (El-Enfal, 63)

Bratstvo je imanska i duševna snaga, koja nosi duboku potrebu za sažaljevanjem, ljubavlju, poštivanjem i oslanjanjem jednih na druge, prema svima onima sa kojima nas povezuje islamsko vjerovanje (akaid), ogrtač bogobojaznosti i imana. Ovo bratstvo proizvodi kod vjernika iskrene osjećaje velikodušnosti, kao što su: pomaganje, davanje prednosti svojoj braći nad sobom, samilost, praštanje, pomaganje u teškim trenucima i ustezanje od svega što šteti braći, njihovoj časti i imetku.

Ljubav u ime Allaha prati iman. To je znak bogobojaznosti, jer nema bratstva bez vjerovanja niti vjerovanja bez bratstva.
Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

Doista su samo vjernici braća. (EL-Hudžurat, 10)

Također nema prijateljstva tamo gdje nema bogobojaznosti, niti ima bogobojaznosti tamo gdje nema prijateljstva.

A to dokazuju riječi Uzvišenog:

Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. (Ez-Zuhruf, 67)
Ako iz ljudi nestane imana, onda to bratsvo bude radi ličnih koristi. Također, ako ljude napusti bogobojaznost, ubrzo će se roditi neprijateljstvo među njima, i to pri prvim sporom oko nekih dunjaljučkih interesa, pa čak i oko sitnica.

Zato, ako vjernik posjeduje iman i bogobojaznost, ali nema ljubavi i iskrenog prijateljstva prema svojoj braći, iman mu je nepotpun a bogobojaznost lažna.

Dokaz da je iman u roj situaciji nepotpun su riječi Allahovog Poslanika:

„Niko neće istinski vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi sebi.“

A to da je bogobojaznost lažna kod onoga kod koga nema iskrenog prijateljstva dokazuju riječi Uzvišenog:

O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadža, niti sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnom hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Maide, 2)

Duša počiva na imanu i črsto je povezana sa bogobojaznošču. Kada sretne dušu sličnu njoj, istog trenutka osjeti prijatnost i prijateljstvo, te postanu kao jedna duša, a srca im se zavole i kucaju kao jedno srce. Ljubav im počne kolati venama, bratstvo im postane krv, a sve to se očitava blistavošću njihovih lica. Brat bratu pruža ruku nježnosti, samilosti i saosjećaja, i zajedno kreću ka Džennetu predivnome, osjećajući iskrenu međusobnu odanost.

A kada je duša loša, bez imana i bogobojaznosti, i žudi za zlom, ona se ne može povezati sa dobrom dušom, niti će se pri prvom susretu sroditi. One se međusobno preziru, nisu istih shvačanja i bježe jedna od druge.

Allahov Poslanik kaže: „Ljudi su rudnici, poput rudnika zlata i srebra. Najbolji od njih su oni koji su bili najbolji u džahilijetu, ako se poduče i shvate vjeru. A duše su poput regrutirane vojske: slične se srode, a različite se raziđu.“ (Buhari, Muslim)

Ovo je stvarnost istinske ljubavi u ime Allaha. Nju Allah, kao dar, ubacuje u srca iskrenih i bogobojaznih vjernika. To je snaga koja povezuje srca u kojima ima imana i duše koje su se očistile i prosvjetlile bogobojaznošću.

Izvor: ”Islamsko bratstvo”
Autor: Abdullah Nasih Alvan
Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top