Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "edeb"

„Vjernici su braća…“?

Nazivajući u Kur'anu vjernike braćom (pri čemu su vjernice jedna drugoj sestre) Dragi Allah, dž.š., na jednostavan ali jasan način otkriva idealni nivo međuvjerničkog odnosa u uvažavanju, ljubavi i poštovanju. Kome je Allah, dž.š., podario krvnog brata ili sestru duboko je svjestan šta se s ovom usporedbom želi kazati. Brat

Pomaži svoju braću i budi im na usluzi

Jedan od najvećih uzroka međusobne ljubavi i spuštanja Allahovog zadovoljstva je pomaganje svome bratu kada je u nevolji, potrebi ili neimaštini. Pomažući svoga brata ti, ustvari, pomažeš sebi jer je Allah na usluzi onome ko je na usluzi svome bratu muslimanu. Uzvišeni je rekao: „Jedni drugima pomozite u dobročinstvu i

Ljepota odnosa prema drugima

 Ljudska priroda je u suštini ista, još od najranijih vremena pa do današnjice. Svako ponaosob nosi temeljne ljudske vrijednosti, ali povodeći se za varljivim mamcima, nerijetko dolazi do zaboravljanja moralnih vrijednoti kojima se čovjek odlikuje. Podsjetimo se da je lijep ahlak višestruko vrijedno djelo, čiji su plodovi na oba svijeta

Na kojem je mjestu vjera u našim životima?

Mi imamo još jednu mahanu, a to je da vjeru i ahlak svodimo na nekoliko pojmova poput obavljanja namaza, hadždža, posta i davanja zekata. Prakticiranje vjere „suzili“ smo na nekoliko klišea. Ne primjećuju se tragovi robovanja u radnji zanatlije, u kancelariji službenika ili razredu akademika koje smatramo vjernicima. Ne primjećuje se

Ljepota i blagodat u slijeđenju Poslanikovog edeba

Edeb u općem značenju označava radnju koja je dostojna pohvale, Edeb znači okititi se lijepim ahlakom (ponašanjem). Kad objašnjavaju edeb, učenjaci kažu da to podrazumijeva da se osoba ne žudi za položajem onog ko je na većem stepenu iznad njega niti da ne prezire i ponižava onoga ko je ispod njega. Kada

Snagom vjere do savršenstva duše: Obećanje je dug

cvijeće

Karakteran mladi čovjek u svom velikom hodu ka najvišim ciljevima ljudskog života mora u sebi nositi vrlinu održane riječi. Ona mora postati dio njega. Samo tako i samo tako otvara se put ka savršenstvu duše. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Obećanje je dug.“ Ko ne izvršava taj dug spada u one

Stepen darežljivih

U hadiskim predajama se navodi da će četiri osobe, koje će proći bez polaganja računa na Sudnjem danu, pojaviti se pred džennetskom kapijom: hadžija koji je bez greške obavio Hadždž, šehid koji je ubijen u bici, darežljivi čovjek koji svojom darežljivošću nije imao namjeru stjecanja ugleda kod ljudi i učenjak

Top