Islamske teme

30 dužnosti muslimana prema muslimanu

Musliman ima 30 dužnosti prema svome bratu muslimanu.

Pripisuje se hazreti Aliji da je kazao: 

Musliman ima 30 dužnosti prema svome bratu muslimanu.

Odgovornost za te dužnosti ne spada sa njega izuzev u slučaju da ih izvrši ili da mu brat musliman pređe preko njih:

1. da mu oprosti grešku,
2. da se smiluje njegovoj suzi,
3. da pokrije njegov avret (stidno mjesto),
4. da pređe preko njegove pogreške,
5. da prihvati njegovo izvinjenje,
6. da odbije ogovaranje (gibet) njega,
7. da ga trajno savjetuje,
8. da čuva prijateljstvo sa njim,
9. da pazi na njegovu pravnu obavezu (zimmet)
10. da posjećuje njegovog bolesnika,
11. da bude na dženazi njegovog preminulog (mejta),
12. da se odazove na njegov poziv,
13. da prihvati njegovo poklon (hediju),
14. da mu uzvrati na njegovo održavanje prijateljske veze,
15. da mu zahvali na iskazanim blagodatima (njimetima),
16. da mu pomogne na najbolji način,
17. da mu čuva ženu,
18. da mu ispuni potrebu,
19. da se založi za njegovu molbu,
20. da mu kada kihne i kaže Elhamdulillah (Hvala Allahu), odgovori sa Jerhamukellah (Da ti se Allah smiluje),
21. da dovede njegovu izgubljenu životinju,
22. da mu uzvrati na selam,
23. da dobro misli o njegovim riječima,
24. da mu dobročinstvom uzvrati na blagodatima koje mu je priredio,
25. da vjeruje njegovoj zakletvi,
26. da pomaže njegovog štićenika, a ne da ga napastuje,
27. da ga potpomogne, bio on zalim (onaj koji čini nepravdu) ili mazlum (onaj kojem je nepravda učinjena, što se tiče njegovog potpomaganja ako je zalim, tako što će ga odvratiti od nepravde, a što se tiče njegovog potpomaganja ako je mazlum, tako što će mu pomoći da dobije svoje pravo,
28. da ga ne preda,
29. da ga ne ostavi na cjedilu (izda),
30. da mu želi dobro (hajr) onako kako sebi želi dobro, i da mu ne želi zlo (šer), onako kako sebi ne želi zlo.

Prijevod: Jusuf Džafić

Akos.ba

Povezani članci