Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "ahlak"

Željeti svome bratu ono što i samom sebi

"Niko od vas neće biti vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi." Porijeklo hadisa Ovaj se hadis nalazi u šest poznatih hadiskih zbirki (Kutubu sitte), osim kod Ebu Davuda, a prenosilac je Enes b. Malik, radijallahu anhu. Povod nastanka Prenosilac ovoga hadisa bio je sluga Allahovom Poslaniku deset

,,I lijepo postupajte sa ljudima!”

sreca

Islam je vjera koja proklamuje etičnost i moralnost i koja svoje sljedbenike podučava lijepom ponašanju u svim prilikama. Jedna od osnovnih kur'anskih maksima jeste i dio ajeta koji kaže: ,,A ti sa svakim lijepo...''. Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., krasile su sve univerzalne moralne osobine koje bi i mi trebali posjedovati. Ljubaznost, skromnost,

Lijepo ponašanje privlači srca

U ovom tekstu izdvojili smo savjete za uspjeh i ono što bi stalno trebali imati na umu. Allah zna kome je mjesto u vašem životu, a kome nije. Vjerujte i prepustite se. Ko god je trebao da bude, tu će i ostati. Zlo koje učiniš drugima je poput izgubljene pošte.

Vjernik je vjerniku ogledalo

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Vjernik je vjerniku ogledalo. Vjernik je vjerniku brat, izdržava ga i u njegovom odsustvu čuva.“ (El-Buhari) Savjeti i upute: Kada čovjek pogleda u ogledalo i vidi mrlju na svom licu, on neće kriviti i odbaciti ogledalo, već će se radovati što je ogledalo

Adabi čistoće i čišćenja

Čistoća je propisana Kur'anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah veli: „A ako ste džunubi, onda se okupajte“ (El-Maide, 6) i „I odjeću svoju očisti“ (El-Muddessir, 4) i kaže: „Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare, 222) U tom smislu Allahov Poslanik, sallallahu

Zaista je stid dio vjere

"Zaista je stid dio vjere". (1-516) Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenose Šejhan, Buhari i Muslim, te Tirmizi od Ibn Omera. Sujutija ga ubraja među mutevatir predaje. Povod nastanka U djelu "El-Džamiul-Kebir" bilježi se predaja od Hasana Basrije i Ebu Bekra kako je Poslanik čuo nekog čovjeka da prekorava svog brata zbog toga što

Jesmo li spremni na Kurban-bajram žrtvovati i egoizam i oholost?

Svemogući Allah naredio je Ibrahimu, a.s. (poznat po nadimku ”Halilullah” – Allahov prijatelj), da, u ime Allaha, zakolje i žrtvuje svoga sina Ismaila, a.s. Ibrahim, a.s., nije nijednog trenutka oklijevao, bez obzira na težinu naredbe, kao što ni njegov sin Ismail nije oklijevao da se povinuje Allahovoj naredbi, iako je

Top