Islamske teme

Majka, potom majka, potom majka, a onda otac!

Cijenimo te jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem kako je zabilježio Muslim, rekao: “Onaj ko bude odgojio dvije kćerke do njihove punoljetnosti, u Džennetu će biti uz mene ovako“, pa je pokazao spojivši svoje prste.

Cijenimo te jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kako su zabilježili El-Buhari i Muslim, čovjeku koji ga je upitao:” Ko najviše zaslužuje da se prema njemu lijepo odnosim ?” – odgovorio: “Majka, potom majka, potom majka, a onda otac.

Štaviše, Vjerovjesnik ,sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je da se prema ženama lijepo postupa i osudio ljude koji ljute svoje supruge ili se prema njima ružno odnose. Muslim i Et-Termizi zabilježili su da je Vjerovjesnik , sallallahu alejhi ve sellem, na oproštajnom hadžu, pred stotinu hiljada hadžija, iz bijelih i crnih naroda, bogatih i siromašnih, povikao:   “Lijepo se prema ženama odnosite! Lijepo se prema ženama odnosite!”

Ebu Davud i neki drugi muhadisi zabilježili su da su se, jednog dana, brojne žene požalile Resulullahovim, sallallahu alejhi ve selem, suprugama na odnos svojih muževa prema njima. Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao za to ustao je i rekao:   “Mnoge su se žene požalile Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, porodici na svoje muževe; takvi muževi nisu najbolji među vama .” Ibn Madže i Et-Termizi zabilježili su autentičan hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji među vama jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici; a ja sam, među vama, najbolji prema svojoj porodici.”  

Izvor: ”Kraljica”

Autor:   Muhammed bin Abdurrahman elk-Arifi

Prijevod na bosanski: Abdurrahman Kuduzović

Za Akos.ba pripremila: Amela Hodo

Povezani članci

Back to top button