Islamske teme

Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu: Međusobni odnosi

Odnosi među muslimanima

Poznato je da svi vjerski propisi su određeni nama radi nas, za naše dobro i da izvršavajući ih iskazujemo svoju zahvalnost i pokornost Stvoritelju. Svrha im je, također, da oplemene ćudi ljudi, da budu još bolji u svom ophođenju, komunikaciji i suživotu sa drugim ljudima. Prava je mudrost, blagodat i smiraj za vjernika, imati dobre odnose sa svima i mirnu savjest da nikom nije nažao učinio.

Ima jedna lijepa krajiška izreka: “O čovječe, šta god budeš radio i kud god budeš hodio, ostani čovjek”.

Da bi bili pravi i pošteni ljudi, kako narod kaže, treba čuti i ove savjete Poslanika, s.a.v.s, koji govore o svojstvima pravih muslimana i njihovim međusobnim odnosima:

“Želi svijetu ono što želiš i sebi”(Buharija)

“Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku zaštićeni drugi muslimani, a pravi vjernik je onaj od koga ljudi ne strahuju za svoje imetke i živote.” (Tirmizi)

“Musliman je muslimanu brat, neće mu nepravdu učiniti, niti ga napustiti; neće mu slagati, niti ga poniziti.”(Muslim)

Vjernike povezuje ista ideja, gledanje i shvatanje svijeta i života i spoznaja da je sve ovo prolazno. Na tim osnovama grade se prijateljstva i povezuju ljudi.

U narodu se kaže: “Sa kim si, onakav si”, a Poslanik, s.a.v.s, je rekao: “Čovjek je vjere svog prijatelja, zato pazite s kim se družite.” (Ebu Davud, Tirmizi)

“Čovjek će na budućem svijetu biti s onim koga je volio (ko mu je bio drag).” (Buharija, Muslim)

Ko je uspio da u duši želi svome bratu što i sebi, da ga istinski voli u ime Allaha i da stekne povjerenje ljudi, taj je usavršio svoje vjerovanjene. Ako nestane emaneta – povjerenja, nestaje i vjere, kaže narod, a u hadisu stoji ovako:

“Nema vjerovanja onaj u koga se ne može imati povjerenja, a nema vjere onaj ko ne ispunjava ugovore i obećanja (kada ih sklopi ili nešto obeća).” (Sahih)

Samilost prema ljudima

Kako god prema drugim stvorenjima treba biti milostiv i pažljiv, prema ljudima je to još preče. Živima želimo mir, milost i slogu, a prema umrlima rahmet, magfiret, i oprost. Budi milostiv i praštaj drugima, pa će tebi Allah oprostiti. To je potvrđeno i hadisima:

“Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv ljudima.” (Buharija, Muslim)

“Ko ne bude milostiv ni njemu neće biti ukazan milost, neće biti oprošteno onome ko ne prašta i neće biti spašen grijeha onaj ko ih se ne čuva.”

Neznalica se treba kloniti

Kada suu pitanju osobe sa kojima je gotovo nemoguće uspostaviti komunikaciju, ma koliko se insan trudio. Sa njima se ne može ni na lijep, ni na neki drugi način ophoditi, poznato je u narodu.To su osobe koje su na svoju ruku, koji hoće samo svoje, jednostavno kazano to su neznalice.

Zato i narod za takve kaže: Pusti ga, on je ahmak, Nemoj s budalom imati posla i sl.

Poslanik, s.a.v.s, je rekao:

“Odbij ahmaka (budalu) od sebe i nemoj s njim imati posla!“

Izvor: Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu
Autor:
Ishak Sedić
Za Akos.ba priredila: Elmedina Redžović

Povezani članci