Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Poslanikove, a.s., zabrane i naredbe

Poslanikove, a.s., zabrane i naredbe

Tefsirske teme Prvi primjer

U početku jedno od pravila koje su muslimani/ke slijedili/e, a odnosilo se na post ramazana, bilo je da je, ukoliko bi neko kratko zaspao nakon iftara (prekida posta), intimni odnos sa supružnikom automatski bivao zabranjen. Dakle, ako bi neko spavao makar i nakratko nakon iftara, a zatim se probudio, on će izgubiti mogućnost da ima intimni odnos sa svojom suprugom u ostatku noći, bez obzira na činjenicu da je post tog dana bio gotov. Ovo pravilo je propisano od strane Allahovog Poslanika, neka je salavat i selam na njega, a nije sadržano u Kur'anu.

Međutim, neki muslimani su kršili ovaj propis i bivali intimni sa svojim suprugama nakon kratkog odmora poslije iftara. Pozivajući se na ove događaje, Kur'an prvo upozorava one ljude koji nisu poštovali ovo pravilo. Nakon toga, ukida istu naredbu, omogućavajući muslimanima da u budućnosti budu intimni sa svojim ženama, čak i kada su spavali nakon iftara. U tom kontekstu Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:

„Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći.“ (Al-Bekare, 187)

Sljedeće tačke u vezi sa ovim ajetom su vrijedne razmatranja:

a) Ajet potvrđuje da intimni odnos supružnika tokom noći ramazana prije njegove objave nije bio dozvoljen
b) Ljudi, koji su imali intimni odnos tokom noći ramazana prije nego što je objavljen ovaj ajet, upozoreni su tako što se njihovo djelo opisuje kao „da vam je bilo teško“ – tj. kao “izdaja/varanje samih sebe“
c) Riječi “pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam“ i “pomilovanje“ se javljaju tek nakon što grijeh bude učinjen
d) Riječi: “Zato se sada sastajte sa njima (…)“- dakle, sada možete imati intimni odnos s njima, označavaju da je tek tada seksualni čin u toku noći ramazana postao dozvoljen

Sve ove tačke potvrđuju činjenicu da je ranija zabrana intimnih odnosa u toku noći ramazana bila propisana od strane nadležnog autoriteta, a muslimani su bili obavezni da je se pridržavaju.

Međutim, ne postoji nijedan ajet u Kur'anu koji prenosi ovakvu zabranu. To je izvršeno samo zbog naredbe Allahovog Poslanika, neka je salavat i selam na njega. Ipak, Kur'an ne samo da tu naredbu potvrđuje, već je tretira kao da je propisana samim kur'anskim tekstom.
To je zbog činjenice da to nije učinio Allahov Poslanik, neka je salavat i selam na njega donoseći ovu zabranu svojom voljom, već je ona zasnovana na objavi od Allaha Uzvišenog iako ona nije sadržana u Kur'anu.

Gledano iz ovog ugla, ovaj ajet dokazuje da postoji objava koja ne čini dio Časnog Kur'ana, ali i potvrđuje status Allahovog Poslanika neka je salavat i selam na njega, kao zakonodavca, te da su njegovi propisi, i naredbe i zabrane, obavezujući za muslimane.

Drugi primjer

Povodom bitke na Uhudu, objavljeni su neki kur'anski ajeti, kako bi se muslimani prisjetili događaja iz bitke na Bedru – kako ih je Allah pomogao, kako je obećao da će poslati meleke da im pomognu i kako je zapravo to i učinio.

Ovo su ti ajeti:
„Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.“ To je Allah i učinio da vas obrduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga.“ (Ali Imran, 123,126)

Naglašeni dijelovi ovih ajeta donose dobre vijesti o Allahovoj pomoći u vidu meleka, što znači da su radosne vijesti ove pomoći date od Allaha Uzvišenog. Ali ove radosne vijesti, u vrijeme kada se dogodio Bedr, nisu bile u Kur'anu. Drugim riječima, ne postoji ajet u Časnoj Knjizi koji je objavljen za vrijeme bitke na Bedru, a koji podrazumijeva radosne vijesti o pomoći meleka. Ono što je gore citirano je samo podsjećanje na taj događaj, objavljeno je nakon bitke, a u ovom ajetu je izričito naglašeno da je radosne vijesti donio Allahov Poslanik, neka je salavat i selam na njega. Ipak, vijesti o tome se pripisuje Allahu. Dakle, to je još jedan primjer da je riječ Allahovog Poslanika, neka je salavat i selam na njega, inspirisane posebnom Objavom od Uzvišenog Allaha koja nije sadržana u Kur'anu i to je ono što se naziva “vahj gajri metluvv“- “objava koja se ne uči u namazu.“

Nastaviće se …

Izvor: “Važnost sunneta u islamu“
Autor: Muhammed Tekki Usmani
Za Akos.ba priredila: Medina Kanlić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top