Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Jusuf Džafić"

Imena i svojstva Kur'ana (I dio)

Kur'an   Naša knjiga je Plemeniti Kur'an (Kur'ani-Kerim). Kur'an je posljednja Božija objava koju je Allah, dž.š., preko meleka Džibrila, objavio Muhammedu, a.s., da bude putokaz ljudima do Sudnjeg dana, kako bi postigli sreću i na ovom (dunjaluku) i na onom svijetu (ahiretu).   Objavom Kur'ana sve prijašnje knjige su dokinute. Stoga

Vakufi Bošnjaka u arapskom svijetu: S. Arabija i Irak

Bošnjaci su značajno učestvovali i u javnom životu arapskih zemalja za vrijeme osmanske uprave, ne samo kao beglerbegovi, sandžak-begovi, mutesellimi, kadije, muftije, imami, pisari i drugi službenici, već i kao i vakifi i naziri (nadzornici) vakufa. Nakon dugogodišnjeg istraživanja (2012–2018) i konsultiranja preko 600 bibliografskih izvora, te rada na terenu,

Predstavljamo knjigu ”Islamske zanimljivosti – vodič kroz bogatu islamsku tradiciju”

Poštovani čitaoci, s radošću Vas obavještavamo da je u izdanju ''PLANJAX  KOMERC''-a iz Tešnja na tržište izašla nova knjiga mladog i perspektivnog prof. Jusufa Džafića. Prof. Džafić je našoj javnosti poznat po nizu vrlo interesantnih autorskih i prevodilačkih naslova, poput kapitalnih hanefijskih fikhova ''Nurul-idah'', ''El-Muhtar lil fetva'', te knjige ''Allahov

Jusuf Džafić za Akos.ba: Neka se svako od nas usavršava u struci, vjeri i općem obrazovanju

Sa profesorom Jusufom Džafićem, prevodiocem kapitalnih hanefijskih fikhova ’’Nurul-idah’’ i ’’El-Muhtar lil fetava’’, razgovarali smo o njegovom spisateljskom i prevodilačkom angažmanu, te o njegovim svakodnevnim životnim navikama. Znajući da je relativno mlad čovjek, interesovalo nas je na koji način uspjeva toliko korisnih stvari da prevede, napiše i objavi, s obzirom

Osmanska država – država sultana-pjesnika

   Osmanska država je bila produhovljena. Mnogo se cijenila pisana riječ, posebno pjesništvo. Stoga, ne treba da čudi da su skoro svi osmanski sultani bili pjesnici, barem u prvih 550 godina. Štaviše, od Murata II do Murata IV, 12 osmanskih sultana zaredom su bili pjesnici. Dakle, od 1421. do 1640.

Važnost slijeđenja hanefijskog mezheba u Bosni u 21. stoljeću

  Prošlo XX stoljeće u povijesti islama se može nazvati burnim stoljećem, jer je bilo ispunjeno previranjima, ratovima, revolucijama, pobunama, prevratima, buđenjima, napredovanjima, nazadovanjima, kako na međunarodnoj muslimanskoj sceni, tako i na domaćoj muslimanskoj sceni. Predstojeće XXI stoljeće će možda biti i burnije. Samo oni muslimanski narodi koji budu pokazali

Jusuf Džafić: “Ramazan provedimo u ibadetu i učenju Kur'ana, a ne u spavanju”

  Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini, gdje je i završio osnovnu školu. Gimnaziju “Behram-begovu medresu” u Tuzli  je završio 2010. godine. Upisuje se 2011. godine u Kairu na Univerzitet “El-Azhar” na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. Diplomirao je 2015. godine. Posjeduje i preko 40 idžazetnama iz islamskih nauka.

100 ashaba ukopanih u dženneti-bekiji

bekija medina

Ibrahim ibn Muhammed, sin poslanika Muhameda-Mustafe, a.s. Osman ibn Affan, Sa'd ibn Ebu Vekas ez-Zuhri, Ebu Ishak, Seid ibn Zejd ibn Nufejl el-Kureši, Abdurrahman ibn Avf el-Kureši ez-Zuhri, Ebu Muhammed, El-Abbas ibn Abdulmuttalib, Ebu Fadl, Osman ibn Maz'un el-Kureši, Ebu es-Saib, Abdullah ibn Mes'ud el-Hezeli, Ebu Abdurrahman, El-Hasan ibn

Top