Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Jusuf Džafić"

Ilmihal za odrasle: Priručnik o islamskom vjerovanju

Radi se o priručniku u formi ilmihala za odrasle, te njegovoj džepnoj verziji. Inače, to je prvi džepni ilmihal na našem jeziku. Autor oba djela je Jusuf Džafić, odranije poznat po nekoliko autorskih djela i po prijevodima i komentarima klasičnih hanefijskih knjiga. Recezenti su: dr. Mensur Husić, mr. Bajazid Nicević

Drugi imanski šart – vjerovati u Allahove meleke

Drugi imanski šart, tj. drugi temelj islamskog vjerovanja jeste vjerovati u Allahove meleke. Meleki (anđeli) su razumna, nevidljiva, duhovna bića stvorena od nura (svjetlosti), koja nikada ne griješe, već poslušno i sa zadovoljstvom izvršavaju Allahove naredbe. Znamo vlastita imena nekih meleka, dok druge meleke poznajemo samo po zadaći koju vrše ili po

Ukratko o poslaniku Jusufu, a.s.

Jusuf, a. s., (po Bibliji Josif) je sin Jakuba, a.s., unuk Ishaka, a.s., a praunuk Ibrahima, a.s. Bio je, nakon Benjamina, najmlađi Jukubov sin. Spomenut je u Kur'anu 27 puta: 25 puta u suri Jusuf, nazvanoj po njemu, te po jednom u Surama El-En'am i Gafir. Inače, sura Jusuf je

Svojstva koja jedino posjeduje naš Gospodar

Allahovi sifata ima 14 i dijele se na: sifati-zatijje i sifati – subutijje. Sifati- zatijje (svojstva Allahova bića) su osobna, lična svojstva Allaha, dž.š., koja opisuju Allahovu egzistenciju. To su sifati koji su isključivo vezani za Allahov zat (biće). Naime, pomoću njih opisujemo jedinog Uzvišenog Boga i pomoću njih ne možemo

Imena i svojstva Kur’ana (I dio)

Kur'an   Naša knjiga je Plemeniti Kur'an (Kur'ani-Kerim). Kur'an je posljednja Božija objava koju je Allah, dž.š., preko meleka Džibrila, objavio Muhammedu, a.s., da bude putokaz ljudima do Sudnjeg dana, kako bi postigli sreću i na ovom (dunjaluku) i na onom svijetu (ahiretu).   Objavom Kur'ana sve prijašnje knjige su dokinute. Stoga

Vakufi Bošnjaka u arapskom svijetu: S. Arabija i Irak

Bošnjaci su značajno učestvovali i u javnom životu arapskih zemalja za vrijeme osmanske uprave, ne samo kao beglerbegovi, sandžak-begovi, mutesellimi, kadije, muftije, imami, pisari i drugi službenici, već i kao i vakifi i naziri (nadzornici) vakufa. Nakon dugogodišnjeg istraživanja (2012–2018) i konsultiranja preko 600 bibliografskih izvora, te rada na terenu,

Predstavljamo knjigu ”Islamske zanimljivosti – vodič kroz bogatu islamsku tradiciju”

Poštovani čitaoci, s radošću Vas obavještavamo da je u izdanju ''PLANJAX  KOMERC''-a iz Tešnja na tržište izašla nova knjiga mladog i perspektivnog prof. Jusufa Džafića. Prof. Džafić je našoj javnosti poznat po nizu vrlo interesantnih autorskih i prevodilačkih naslova, poput kapitalnih hanefijskih fikhova ''Nurul-idah'', ''El-Muhtar lil fetva'', te knjige ''Allahov

Jusuf Džafić za Akos.ba: Neka se svako od nas usavršava u struci, vjeri i općem obrazovanju

Sa profesorom Jusufom Džafićem, prevodiocem kapitalnih hanefijskih fikhova ’’Nurul-idah’’ i ’’El-Muhtar lil fetava’’, razgovarali smo o njegovom spisateljskom i prevodilačkom angažmanu, te o njegovim svakodnevnim životnim navikama. Znajući da je relativno mlad čovjek, interesovalo nas je na koji način uspjeva toliko korisnih stvari da prevede, napiše i objavi, s obzirom

Osmanska država – država sultana-pjesnika

   Osmanska država je bila produhovljena. Mnogo se cijenila pisana riječ, posebno pjesništvo. Stoga, ne treba da čudi da su skoro svi osmanski sultani bili pjesnici, barem u prvih 550 godina. Štaviše, od Murata II do Murata IV, 12 osmanskih sultana zaredom su bili pjesnici. Dakle, od 1421. do 1640.

Top