Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Svojstva koja jedino posjeduje naš Gospodar

Svojstva koja jedino posjeduje naš Gospodar

Allahovi sifata ima 14 i dijele se na: sifati-zatijje i sifati – subutijje.

Sifati- zatijje (svojstva Allahova bića) su osobna, lična svojstva Allaha, dž.š., koja opisuju Allahovu egzistenciju. To su sifati koji su isključivo vezani za Allahov zat (biće). Naime, pomoću njih opisujemo jedinog Uzvišenog Boga i pomoću njih ne možemo opisivati stvorenja. Sifati- zatijje ima šest .

Sifati- subutijje  (svojstva Allahova savršenstva) su pozitivna (potvrđujuća) svojstva Allaha, dž.š., koja potvrđuju Allahovo savršenstvo. To su sifati koji nisu isključivo vezani za Allahov zat. Naime, pomoću njih opisujemo i Uzvišenog Boga i stvorenja. Međutim, dotična svojstva u savršenom obliku jedino posjeduje Uzvišeni Allah,  dok ih ljudi i druga stvorenja posjeduju u nesavršenom obliku, manjkavom obliku. Sifati-subutijje ima osam .

Sifati-zatijje:

1.Allah ima i postoji – vudžud (postojanje),

2.Allah je jedan – vahdanijjet (jednoća),

3.Allah je oduvijek, jer nije postao – kidem (bespočetnost),

4.Allah je zauvijek, jer Ga neće nestati – beka (beskrajnost/vječnost)

5.Allah nije ničemu sličan – muhalefetun li-l-havadisi (nesličnost /nepopudarnost sa stvorenjjma),

6.Allah Sam o Sebi opstoji -kijamun bi -nefsihi-sam (samoopstojanost),

Sifati – subutijje:

7.Allah živi Svojim vječnim životom -hajat (život),

8.Allah sve zna – ‘ilm (znanje),

9.Allah sve čuje – sem’ (sluh),

10.Allah sve vidi – besar (vid),

11.Allah sve svojom voljom čini – iradet (volja),

12.Allah je Svemoćan – kudret (moć),

  1. Allah govori Svojim Božanskim govorom – kelam (govor),

14.Allah sve stvara , održava i rastvara – tekvin (stvaranje).

Vudžud

Vudžud (postojanje) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumjeva da je Bog Uzvišeni , apsolutno i vrhovno biće koje ima i egzistira. On je Postojeći. Nije rođen. Njegovo božansko postojanje (egzistiranje) je vezano samo za Njegovo biće (zat) i ne zavisi od bilo kojeg stvorenja. Suprotno vudžudu je adem (nepostojanje) .

Vahdanijjet

Vahdanijjet ( jednoća ) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumjeva da postoji samo jedan Bog – Uzvišeni Allah.  On je Jedan, Jedini. Allah nema ni sudruga, ni suparnika, ni djeteta, ni žene, niti ikoga ko mu je ravan. Suprotno vahdanijjetu je kesret (mnoštvo), odnosno teaddudijjet (višeboštvo).

Kidem i beka

Kidem (bespočenost) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumjeva da je Bog oduvijek, bez početka. On je Prvi, Oduvječni, Bespočetni. Njemu ništa nije prethodilo. Nije postao, niti je stvoren.  Suprotno kidemu je hudus (stvorenost).

Beka (beskrajnost/ vječnost) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumjeva da je Bog zauvijek, bez kraja. On je Zadnji, Posljednji, Vječni, Zauvječni, Beskrajni. Njemu ništa neće uslijediti. On neće nestati,  niti proći. Suprotno od beka je fena (prolaznost/krajnost).

Muhalefetun – li – l –havadisi

Muhalefetun li – l – havadisi (nesličnost / nepodudarnost sa stvorenjima) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumjeva da Bog nije kao stvorenje. On ne sliči nijednom stvorenju, ni u najmanjem dijelu / detalju bića, svojstva ili dijela. Dakle, niti je isti kao stvorenja, niti im je sličan, niti im je podudaran. To je jedan od razloga zašto islam zabranjuje bilo kakvo prikazivanje Boga, tj. opisivanje Njega Uzvišenog svojstvima stvorenja, pogotovo putem slika i kipova. Suprotno od muhalefetun li-l- havadisi je muvafekatun li-l – havadisi (sličnost / podudarnost sa stvorenjjma) .

Kijamun bi-nefsihi

  Kijamun bi-nefsihi (samoopstojnost) je Allahovo lično svojstvo koje podrazumijeva da Bog ne ovisi ni o kome i ni o čemu. Niko Mu nije potreban. Ništa mu nije nužno. On je Nezavisni, Neovisni, Samoopstojeći, Samoegzistirajući. Stvorio je, između ostalog, tijelo, prostor, vrijeme, smjer i druga slična stvorenja i ne ovisi o njima, jer On je i njihov Stvoritelj, kao što je Stvoritelj i svih ostalih stvorenja. Dakle, Allah je i Nestvoreni, Bestjelesni, Besprostorni, Bezvremenski, Besmjerni. Suprotno od kijamun bi-nefsihi je iftikar li-gajrihi (ovisnost o drugom), odnosno ihtijadž li-gajrihi (potrebitost drugog).

Hajat

  Hajat (život) je Allahovo pozitivno svojstvo, koje podrazumijeva da Bog živi svojim vječnim životom. Njegov život je jedinstven, istinski, bez početka i bez kraja. Suštinu Njegovog božanskog života ne poznaju stvorenja, niti je mogu dokučiti. To zna samo On. On je Živi. Suprotno hajatu je mevt (smrt).

‘Ilm

  Ilm (znanje) je Allahovo dodatno svojstvo koje podrazumijeva da Bog sve zna. Ništa mu nije skriveno. Niko ne može ništa uraditi bez Njegovog znanja. Svojim znanjem On sve obuhvata: prošlost, sadašanjost, budućnost, kao i ono što se neće desiti, ali i ono što je besmisleno. On je Sveznajući. Suprotno ilmu je džehl (neznanje).

Sem’

  Sem’ (sluh) je Allahovo pozitivno svojstvo koje podrazumijeva da Bog sve čuje. Ništa mu nije zatajeno. Niko ne može ništa uraditi, ni tajno ni javno, niti reći išta, ni u sebi, ni naglas, a da On to ne čuje Svojim sluhom. Štaviše, On čuje i ono najskrivenije – misli. On sve čuje direktno; nije u potrebi sa slušnim organom, tj. ušima, jer on je Stvoritelj svih čula sluha i svih ušiju. Allah je Svečujeći. Suprotno sem'u je samem (gluhoća).

Besar

  Besar (vid) je Allahovo pozitivno svojstvo koje podrazumijeva da Bog sve vidi. Ništa ne ostaje neprimjećeno. Niko ne može ništa uraditi, ni tajno, ni javno, niti išta postoji, pa makar to bio atom (zehra) ili sitnije i od atoma, a da On to ne vidi Svojim vidom. On sve vidi direktno; nije u potrebi sa vidnim organom, tj. očima, jer on je Stvoritelj svih čula vida i svih očiju. Allah je Svevideći. Suprotno besaru je ama (sljepoća).

Iradet

  Iradet (volja) je Allahovo pozitivno svojstvo koje podrazumijeva da Bog sve Svojom voljom čini. Nema ništa što On hoće, a da to ne može učiniti. Sve se događa po Njegovoj volji i u okviru Njegovog htijenja. Niko ne može uraditi ništa, ni tajno, ni javno, bez Božije želje, volje, odluke i odobrenja. On je Svevoljni. Suprotno iradetu je ikrah (bezvolja, prisila).

Kudret

  Kudret (moć) je Allahovo pozitivno svojstvo koje podrazumijeva da je Bog Svemoćan, da sve može. Nema ništa, bilo lahko, bilo teško, a da On to nije kadar učiniti, da nema snage to izvršiti. Nema nikog, od najslabijeg do najjačeg, a da ima moć da Mu se suprostavi, da ima snagu da Ga nadvlada. Sav svemir je u Njegovoj vlasti i podređen Njegovoj svemoći, bez mogućnosti pobune. On je Svemoćni. Suprotno kudretu je adžez (nemoć).

Kelam

  Kelam (govor) je Allahovo pozitivno svojstvo koje podrazumijeva da Bog govori svojim božanskim jezikom. To je govor samo Njemu, Uzvišenom, svojstven. Nije stvoren, niti će nestati. Dakle, nije vezan ni za slova (harfove), ni za glasove, ni za znakove (geste, išarete), niti je ograničen zapisima, bez obzira radilo se o pisanim (knjige, novine, pisma, svici i sl.), audio (razni audio snimci) ili vizuelnim zapisima (video snimci, slike, crteži, fotografije i sl.). Uzvišeni je dio svog govora pretočio u objave koje su poslanici dostavili čovječanstvu. Tako Tevrat, Zebur, Indžil i Kur'an predstavljaju prijevod Allahovog govora na ljudske jezike. Suštinu Njegovog uzvišenog govora ne poznaju stvorenja, niti je mogu dokučiti. To samo On zna. On je Sagovornik, Govornik. Suprotno kelamu je bukm (nijemost).

Tekvin

 

  Tekvin (stvaranje) je pozitivno Allahovo svojstvo koje podrazumijeva da Bog sve stvara, održava i rastvara u ovom svemiru. On je stvorio cijeli svijet, od najmanjih čestica do najvećih nebeskih tijela, uspostavio prirodne zakone u njemu, kojima je podredio sve stvoreno, i rastvorit će ga, kada nastupi Posljednji dan. Dakle, Uzvišeni je osobno kreirao svako stvorenje, brine se o njegovom postojanju do roka (edžela) koji mu je On sam odredio. Kada taj rok (edžel) istekne, On će ga lično uništiti. Allah je jedini Stvoritelj, Održavatelj i Rastvoritelj. Tekvin obuhvata čitav niz božanskih radnji: stvaranje (tahlik), oblikovanje (tasvir), održavanje (tedbir), opskrbljivanje (terzik), oživljavanje (ihja), usmrćivanje (imata), ponovno oživljavanje (iade) itd.

Izvor: Džepni priručnik o islamskom vjerovanju

Autor: Jusuf Džafić

Za Akos.ba priredila: Selmedina M.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top