Islamske teme

Drugi imanski šart – vjerovati u Allahove meleke

Drugi imanski šart, tj. drugi temelj islamskog vjerovanja jeste vjerovati u Allahove meleke.

Meleki (anđeli) su razumna, nevidljiva, duhovna bića stvorena od nura (svjetlosti), koja nikada ne griješe, već poslušno i sa zadovoljstvom izvršavaju Allahove naredbe.

Znamo vlastita imena nekih meleka, dok druge meleke poznajemo samo po zadaći koju vrše ili po zajedničkom imenu. Kao što zabranjuje prikazivanje Uzvišenog Allaha, islam također zabranjuje prikazivanje meleka, posebno pomoću kipova i slika.

Osobine meleka

 1. Stvoreni su od svjetlosti (nura).
 2. Duhovna su i nevidljiva bića.
 3. Razumni su.
 4. Stvoreni su prije ljudi.
 5. Nebeska su stvorenja.
 6. Snažni su.
 7. Ogromni su.
 8. Mnogobrojni su.
 9. Imaju krila. Većina meleka ima po dva, tri ili četiri para krila. No, najistaknutiji meleki imaju više krila. Tako Džibril ima 600 krila.
 10. Nevjerovatno su brzi.
 11. Mogu da se transformišu u druge oblike: Između ostalog, mogu da se pretvore u ljudski oblik.
 12. Nemaju spol, ne razmnožavaju se i ne žene: Nisu ni muškog ni ženskog spola, pa samim time niti se razmnožavaju , niti sklapaju brakove.
 13. Ne jedu i ne piju.
 14. Ne spavaju, ne umaraju se, već neprestano ibadete Uzvišenom Allahu.
 15. Poslušno, bez pogovora izvršavaju Allahove naredbe.
 16. Sa zadovoljstvom sprovode Allahove zapovijedi.
 17. Ne griješe.
 18. Nemaju slobodu volje i izbora.
 19. Poredani su u safove (redove).
 20. Plemeniti su, časni, čestiti i dobri.
 21. Čisti su i neporočni.
 22. Učeni su: Allah dž.š., je melekima podario znanje.
 23. Lijepi su.
 24. Osjećaju stid.
 25. Ne vole ružne stvari.
 26. Ne ulaze u kuće gde se nalaze psi, slike i kipovi.

Nastaviće se ….

Izvor: Džepni priručnik o islamskom vjerovanju

Autor:  Jusuf Džafić

Za Akos.ba pripremila: Ena F.

Povezani članci

Back to top button