Islamske temeU Fokusu

Ljepota odnosa prema drugima

Imam Ali je rekao da onaj čija je duša časna, nikad je neće poniziti prljavštinom grijeha. A čovjek koji obiluje plemenitošću i čašću, nema vremena i ne želi narušaviti savršen sklad koji je uspostavio Gospodar. Iskoristimo prilike koje nam se svakodnevno pružaju i budimo uzrokom nečije sreće i osmijeha. Ne dopustimo da nas egostično „ja“ sputava hodeći prema dobru. Njegujući suosjećanje i samilost gradimo međusobne mostove dobra i ljubavi. Budimo sunce u danima drugih ljudi, cvijet u kamenima na koje nailaze.

 Ljudska priroda je u suštini ista, još od najranijih vremena pa do današnjice. Svako ponaosob nosi temeljne ljudske vrijednosti, ali povodeći se za varljivim mamcima, nerijetko dolazi do zaboravljanja moralnih vrijednoti kojima se čovjek odlikuje. Podsjetimo se da je lijep ahlak višestruko vrijedno djelo, čiji su plodovi na oba svijeta slatki. Brinimo o sebi, ali jednako brinimo i o drugima.

Imam Ali je rekao da onaj čija je duša časna, nikad je neće poniziti prljavštinom grijeha. A čovjek koji obiluje plemenitošću i čašću, nema vremena i ne želi narušaviti savršen sklad koji je uspostavio Gospodar. Iskoristimo prilike koje nam se svakodnevno pružaju i budimo uzrokom nečije sreće i osmijeha. Ne dopustimo da nas egostično „ja“ sputava hodeći prema dobru. Njegujući suosjećanje i samilost gradimo međusobne mostove dobra i ljubavi. Budimo sunce u danima drugih ljudi, cvijet u kamenima na koje nailaze.

Cijenimo međusobnu pomoć, saradnju, jednakost i pravdu, ujedinimo se zajedničkim ciljem dobrote i Njegova zadovoljstva. Budimo od onih koji će ulijevati nadu i sreću drugima. Umjesto osude birajmo da druge savjetujmo. Oslobodimo se predrasuda i besmislenog postupanja iz neznanja.

Sjetimo se Poslanikovih, a.s, i u njima pronađimo inspiraciju: „Musliman je muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje niti ga njemu prepustiti. Ko se nađe uz svog brata koji je u kakvoj potrebi, Allah dž.ž. će se uz njega naći kada mu bude potreban. Ko od muslimana otkloni kakvu nevolju, Allah će od njega otkloniti nevolju na Sudnjem danu, a ko sakrije mahanu svom bratu muslimanu, Allah će njemu sakriti jednu od mahana na Sudnjem danu.“

Od ahlaka je dakle lijep odnos prema drugima, a što dalje ukazuje da je osoba mirnog srca i smirene duše. Lijepim odnosom prema drugima iskazujemo pokornost Uzvišenom, a u Kur’anu se kaže: „Opraštaj drugima, naređuj dobro i neznalica se kloni.“

Zatim, lijepim odnosom pridobijamo srca onih koja su do tada bila tvrda a riječi oštre poput sablje. Lijepim odnosom se zapravo štitimo od zla, postajemo ključ svakog dobra i katanac svakom zlu. Preispitajmo se, spram Allaha, dž.š., spram sebe i drugih ljudi. Okitimo se lijepim ahlakom, lijepim odnosom prema drugima, jer ljepota je upravo  tome, ljepota je u lijepom ponašanju, što je poput bisera skrivenog u školjci, pa tako i čovjek je tek prazna školjka ako se u njemu ne nalazi biser lijepog ahlaka.

Za Akos.ba piše: Rabija Arifović

Povezani članci

Back to top button