Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Pomaži svoju braću i budi im na usluzi

Pomaži svoju braću i budi im na usluzi

Jedan od najvećih uzroka međusobne ljubavi i spuštanja Allahovog zadovoljstva je pomaganje svome bratu kada je u nevolji, potrebi ili neimaštini. Pomažući svoga brata ti, ustvari, pomažeš sebi jer je Allah na usluzi onome ko je na usluzi svome bratu muslimanu. Uzvišeni je rekao: „Jedni drugima pomozite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujete u grijehu i neprijateljstvu.“ (sura Trpeza, 2.)

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: „Svako dobro djelo je sadaka.“ (Buhari)

U hadisu također stoji: „Ko svome bratu muslimanu ispuni neku potrebu kao da je Allahu čitav život služio.“ (Buhari)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Među najboljim djelima je razveseliti svoga brata muslimana, vratiti njegov dug, ispuniti njegovu potrebu, od njega otkloniti nedaću.“ (Albani)

Uistinu je raširenost ovog zdravog morala među muslimanima uopćeno, a pogotovo među onima koji se čvrsto drže svoje vjere, dokaz uvezanosti njihove zajednice i čvrstine njihovog bratstva. Između ostalog, to je znak opstanka solidarnosti i dobročinstva među njima. Princip solidarnosti i međusobnog potpomaganja je velika prepreka navalama egoizma i samoljublja. U isto vrijeme to je znak živog bratstva.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Vidjet ćeš da su vjernici u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti poput tijela. Kada se jedan dio tijela razboli i ostali dijelovi trpe od nesanice i groznice.“ (Buhari)

Naši ispravni prethodnici su pokazali najljepše primjere solidarnosti i bratskog potpomaganja. Pogledajmo samo Bekijja bin Mahleda koji je živio u Andaluziji. Obilazio je grad po grad samo da bi pomogao i učinio uslugu svojoj braći. Sve to je radio ispunjavajući obavezu bratstva i nadajući se nagradi od Allaha za služenje braći. Pogledajmo Ibn Abbasa koji, pored toga što je u i'tikafu, izlazi iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, džamije kako bi ispunio potrebu jednog brata i kaže: „Bolje mi je da pomognem svome bratu u njegovoj potrebi, nego da budem u i'tikafu u ovoj džamiji.“

POSJEĆIVANJE RADI ALLAHA I ODABIR DOBROG DRUŠTVA NA SIJELU

Međusobno posjećivanje braće prilikom kojeg se vodi računa o islamskim normama i adabima, predstavlja metod putem kojeg se najviše možemo nadati zbližavanju i ljubavi među muslimanima. Na to nas upućuje veličina nagrade koju je Uzvišeni Allah pripremio za one koji se posjećuju u Njegovo ime, jer što je veći efekat određenog postupka to je i nagrada kod Allaha za njega veća.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata u ime Allaha, dozove ga glasnik: ‘Ti si dobar i divan je put kojim hodiš! Ti si sebi u Džennetu mjesto pripremio.'“ (Tirmizi)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je neki čovjek krenuo da u drugom gradu posjeti svog brata u islamu. Allah mu na putu postavi jednog meleka pa kada on prođe kraj njega melek ga upita: „Gdje ideš?“ On mu reče: „Idem u ovaj grad kod svoga brata u islamu.“ Melek ga ponovo upita: „Je li on tebi kakvo veliko dobro učinio?“ „Nije!“ – reče, „nego ga ja volim u ime Allaha.“ Tada mu melek reče: „Mene je Allah poslao da ti poručim da i On tebe voli kao što ti voliš svoga brata u ime Njegovo.“

Jedan od faktora koji čini posjetu uspješnom jeste odabir pogodnog vremena i razgovor o lijepim i korisnim stvarima. Ovakvim sijelima prisustvuju meleki, prekriva ih milost i Allah ih spominje u Svome najuzvišenijem društvu. Zbog toga na ovakvim sijelima ne smije biti ogovaranja i prenošenja tuđih riječi, niti spominjanja i nabrajanja tuđih mahana i pogreški. Treba se udaljiti od prekomjernog govora o prolaznim ovosvjetskim dobrima.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ne uznemiravajte Allahove robove! Nemojte ih kuditi i njihove slabosti istraživati, jer onaj ko njihove mahane bude tražio Allah će njegove slabosti istražiti, a kome to Allah uradi osramotit će ga u njegovoj kući.“ (Ahmed)

Također je rekao: „Pred kim bude vjernik ponižen, pa mu ne pomogne iako je u stanju to učiniti, Allah će ga na Sudnjem danu poniziti pred svim stvorenjima.“ (Ahmed)

Takođe: „Ko je u stanju pomoći svome bratu pa to i učini kada ga ovaj ne vidi, Allah će ga pomoći na dunjaluku i na ahiretu.“ (Hejsemi)

Izvor: Bratstvo u ime Allaha, pojam i potreba

Autor: Abdullah Rafi’

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top