Islamske teme

Uvod u moralnu patologiju: Kriza etike mladih

Pitanja:
1. U čemu se ogleda kriza mladih i kakvo je stanje mladi kada je riječ o moralnom činu?
2. Da li su mladi svjesni kakve opasnosti kriju socijalne mreže?
3. Šta mladi mogu napraviti za zaštitu životne sredine i kakve primjere trebaju slijediti?

Etika mladih-pokušaj eksplikacije

Etika mladih jezički predstavlja sintagmu a relativno je nov logički pojam koji se sve više može čuti kada se govori o mladima i krizi morala. Mladi se danas nalaze u svijetu koji se može nazvati svijetom multisimulakruma u svijetu tehnokratije kojem je totalno stran pojam morala. Da se objasni gore navedeni pojam, međutim, kada se kaže riječ, pojam multisimulakrum on može predstavljati svijet koji nas zarobljava više od jedne decenije a misli se na svijet društvenih mreža i online svijet.

Dakle, sam pojam nije odviše problem koliko može predstavljati svijet u kojem je sve totalno relativizirano i svedeno na kreaciju naše imaginacije i tehno zaluđenog uma mlade osobe. Šta bih mogla biti etika mladih, i da li nju zasnivaju mladi koji se žele spasiti sakralnoga svijeta njihovog djetinjstva i svijeta u kojem su zarobljene generacije njihovih roditelja? Da ne bi zvučalo previše bizarno misli se na svijet tradicionalne etike koja svoje ishodište nalazi u religijama čiji je centar Bog kao osoba-monoteističke, abrahamističke religije. Judeizam, Kršćanstvo i Islam su religije čije se etike smatraju dosta strogim etičkim sistemima. Ovdje će se govoriti o krizama u kojima se nalaze mladi a prevashodno se misli na kulturu ponašanja mladih u domenima savjesti, kulturne etike društvenih mreža i domen zaštite životne sredine ali dakako će se dotaći pitanja bioetike u svim gore navedenim domenima.

Etika društvenih mreža-kulturološki značaj

Multisimulakrum jeste svijet auditivno-vizualnih imaginacije i nije lažan nego je kreiran uz pomoć visokih tehnologija a primjer su društvene mreže ali dakako i online svijet 7. dimenzije. Da li može postojati etika i moral kada je riječ o društvenim mrežama i kako objasniti ponašanje omladine u tim domenima? Da li je potrebno nametnuti mladima sistem etičkih normi ponašanja kada su zarobljeni korištenjem bilo koje od društvenih mreža koje su nama na raspolaganju?!

Ova pitanja mogu zvučati dosadno i prevaziđeno jer se mogu čuti riječi od naše omladine poput :Zašto nam je potreban moral i zašto bi se ja morao ponašati onako kako vi to želite i čemu uopće takva drevna i nepotrebna pitanja? Ovakva pitanja i stanje u kojem se nalazi naša omladina nisu zanemarljiva i predstavljaju duboku krizu i morala i savjesti.

Društvene mreže mogu biti od velikog značaja za naš život ukoliko ne dozvolimo da naš um bude zarobljen unutar svijeta koji nije kreiran za vječnost i u ime Boga Svevišnjeg. A tužna je činjenica da kreatori nisu kreirali društvene mreže i online svijet u ime Boga i za radi Njegova zadovoljstva. Činjenica koje nisu svjesni mnogi ljudi i većina naše omladine. Ne možemo negirati mnoge od koristi koje donose nove tehnologije ali da li su one tu radi nas ili smo mi njih kreirali kako bismo pobjegli od patnje dokolice i slobodnoga vremena ali i vremena koje bi trebalo biti posvećeno imaginalnom svijetu a misli se na svijet u kojem naša srca i duše pronalaze utočište a on jeste Ehad. Imaginalni svijet nije imaginarni već svijet Beskraja, svijet gdje se pronalazi smisao kušnji dunjaluka, svijet gdje se dobija odgovor na pitanje Zašto ja živim?

Kulturološki značaj etike i ponašanja kada je riječ o koristima mreža koje nas povezuju je velik i može se smatrati novim poljem istraživanja kako bi se dobila dublja slika ono što jesmo postali danas i kakve će posljedice biti po nas jer više od 80 % populacije mladih su ovisnici o društvenim mrežama. Šta danas mladi ljudi smatraju da jeste i šta jeste za njih moralni čin i gdje ne smiju prelaziti granice kada je riječ o pisanju ili samom činu korištenja svega onog što može biti online svijet. Međutim, da ne bi bilo odviše konfuzno, danas većina mladi ljudi nema niti percepciju da nešto što oni svakodnevno rade na Facebook-u, Instagram-u ili bilo kojoj drugoj platformi za povezivanje ljudi, ne može biti moralno i da oni čine nemoral.

Kako može biti moralno objaviti golišave fotografije na jednu ili više mreža za dopisivanje ili govoriti i pisati o seksualnoj ili svakoj drugoj intimi?! Apsolutno da ne može biti moralni čin ili se smatrati bezazlenim i bezopasnim radnjama.

Etika mladih na djelu-društvene mreže i zaštita životne sredine

Greta Thunberg je mlada 16.-godišnjakinja koja čini da se veliki svjetski moćnici i političke figure današnjice zabrinu. Zašto ona tako mlada potresa ugodni svijet veliki tehnoloških korporacija – zato jer govori i otkriva pravo stanje stvari u kojem se svijet nalazi ali takvo ponašanje jeste prijetnja životima koje vode moćnici i svi oni koji žive na štetu biosfere i ekosistema koji su pred kolapsima. Zašto se spominje ona? Zato što predstavlja pravi primjer omladini jer zaista čini korake ka našem boljem sutra i svijetu u kojem neće djeca umirati od nedostatka hrane i pitke vode te čistog vazduha. Omladina se treba preispitati u kojem smjeru vode svoje živote i šta će uraditi za buduće generacije koje dolaze?!

Da li će ustati i uraditi nešto za bolju sutrašnjicu te krenuti u akciju ili će ostati pasivni?! Mladi u Bosni i Hercegovini trebaju biti svjesni da imaju ogroman teret na svojim plećima i veliku odgovornost kada je riječ o moralnom ponašanju u domenima zaštite životne sredine i svjesnosti da BiH ima ogroman bio potencijal koji nije iskorišten niti 20 %.

Ovdje se misli na hidro potencijal, potencijal bio mase, nezagađenost zraka i još uvijek nismo postali ovisnici o GMO hrani i proizvodima koja je dostupna u BiH ali ipak je nema u tolikoj količini kao u zemljama Evrope i SAD-a .

Zaključak

Ovim tekstom se željelo dati do znanja da se omladina nalazi u dubokim krizama. Mladi su suviše pasivni i nisu spremni preuzeti odgovornost za svoje živote i raditi na ukrašavanju života karakternim vrlinama kroz život te raditi neumorno da se ostavi bolji svijet za generacije koje dolaze. Da li će se dopustiti da naredne generacije odrastaju i žive u svijetu bez morala i perenijalnih vrijednosti?!

Omladino na vama je da date odgovore na pitanja koje su se istakla u ovom radu te dobrobit nas samih, vas i generacije koje će doći je u vašim rukama.

Pitanja za mlade:
❖ Koliko vas koristi 3 ili više društvenih mreža?
❖ Da li smatrate da niste u opasnosti od gubitka moralnog identiteta ?
❖ Da li ste svjesni svojih snaga i da li mislite da možete biti pokretač pozitivnih promjena u našem društvu ?

Piše: Sejfullah Melkić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button