Islamske teme

Četiri lekcije za lični razvoj iz sure Duha

Sura Duha se smatra jednom od najranijih kur’anskih sura objavljenih u Mekki.

Ova sura je objavljena u vrijeme kada se Poslanik, a.s., suočavao sa velikim emocionalnin ispitima po pitanju budućnosti islama. Glavna tema ove sure nada i optimizam. Upravo to je čini izvrsnom surom za analizu u cilju izvlačenja lekcija za lični razvoj.

Lekcija br 1: Budi optimist

To je glavna tema ove sure i kao takva, ona je njena primarna lekcija. Kao muslimanimanima, naš pristup životu mora biti otpimističan. Muslimani ne bi trebali biti pesimistični ljudi, nego trebamo živjeti naše živote s nadom u Allahovu pomoć i milost. Svaki projekt u kojeg krećemo i na kojem radimo, mora biti ispunjen optimizmom i nadom. Moramo vjerovati da će nam Allah uvijek biti na pomoći, ako smo iskreni i ako je to što radimo korisno za društvo i zajednicu. To je nešto što bi nas trebalo voditi ka napred.

Lekcija br 2: Budi zahvalan

Kako bi zadržala optimizam kod vjernika, ova sura nas podsjeća i na prošla vremena kada je Allah pomogao Svome Poslaniku, a.s. U našim životima također ima mnogo trenutaka kada nam je Allah pomogao da uspijemo i okrenuo loše stanje u dobro. Moramo razmišljati o takvim vremenima i biti zahvalni za to, te ih koristiti kao motivaciju za održavanje optimizma, u smislu toga da će nam Allah nastaviti pomogati u našem napretku.

Lekcija br 3: Budi darežljiv

Vjernik nema sebične i materijalističke ciljeve. Naši ciljevi trebaju biti usmjereni ka ummetu, a jedan od načina na koji to možemo izgraditi je da budemo darežljivi.Velikodušnost je gorivo koje pogoni muslimanski svijet i biva uzrokom sveopćeg rasta i napretka. Velikodušna osoba je od Allaha blagoslovljena i njeno bogatstvo se multiplicira zbog toga. I onaj koji prima milostinju također je blagosljen, jer sada ima novca da pokrene svoj život naprijed. Sadaka, milosrđe ili darežljivost je dobitnička kombinacija, jer od nje svako ima koristi i svako ostvaruje napredak. To je ono što vjernici trebaju raditi. Moramo izbjegavati puteve koji nas vode ka materijalizmu i sebičnosti. Naš fokus mora ostati na pomaganju drugima, a to počinje sa milosrđem i velikodušnošću.

Lekcija br 4: Doprinosi zajednici

Velikodušnost nas mora odvesti do toga da nam zajednica bude primarna briga. Cilj muslimana bi trebao biti napredak ummeta. Svaki naš projekat bi trebao da se zasniva na ostvarenju koristi drugim ljudima i zajednici. Ako je naš primarni cilj da pomognemo društvo, onda će Allah dati bereket u naš trud, posao, imetak i vrijeme. Servis koji bi nas trebao voditi ka napretku, s obzirom da smo jedan ummet/zajednica i da svi želimo vidjeti taj ummet kako se podiže i doživljava svoj uspon ponovo.

Okupiti sve zajedno

Budite pozitivni u pogledu budućnosti i sjetite se Allahovih blagoslova iz prošlosti, budite velikodušni i služite vašoj zajednici. Ovo su neke od lekcija koje možemo izdvojiti iz sure Ed-Duha, a ti koncepti će nas sa ihsanom (biti odličan u svakom poslu) kao ummet voditi naprijed.

Autor: Ismail Kamdar
Izvor: islamicselfhelp.com
Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button