Islamske temeU Fokusu

Svijet od svog postanka nije upoznao boljeg čovjeka od Muhammeda, a.s.

Svijet nije upoznao čovjeka koji je utro put ka savršenstvu i pripremio ga za ljude, a zatim ih pozvao na slijeđenje tog puta najtoplijim pozivom, objasnio im njegove znakove i putokaze na najnježniji način, i podnosio u ime Allaha, kao što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Piše: šejh Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Najčišća biografija, najveličanstveniji moral, postojanost u džihadu, strpljivost u suočavanju sa nedaćama, potpuna predanost svom Gospodaru, Allahu, dželle šanuhu, Kojeg ni jednog trenutka nije prestajao veličati i slaviti, to su, između ostalih, osobine Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Svijet nije upoznao čovjeka koji je utro put ka savršenstvu i pripremio ga za ljude, a zatim ih pozvao na slijeđenje tog puta najtoplijim pozivom, objasnio im njegove znakove i putokaze na najnježniji način, i podnosio u ime Allaha, kao što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Ne poznaje ni dio veličine ovog velikog Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim onaj ko je proučavao filozofe etike i morala, najveće svjetske mislioce, vođe naroda i vojski, osnivače civilizacija i država.

I kada je završio sa ovom lekcijom i detaljno proučio biografije velikana i istaknutih vođa kroz ljudsku povijest, zastao je, sa svojim ogromnim iskustvom, pred slavom savršenog čovjeka Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, shvativši da su ovosvjetski geniji iščeznuli i da su njihovi tragovi sićušni i neznatni pred njegovom uputom, te da se njihova privilegija nad njihovim savremenicima pretvorila u nulu pred izlazećim suncem poslanstva i njegovom zadivljujućom veličinom i svjetlošću.

I pohvala Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, izvire iz zahvale njegovom Gospodaru, jer je to istinska potvrda i najljepša zahvala. Njegova pohvala nije kao pohvala pjesnika koji izmišljaju kitnjaste izraze da bi govorili o ljudima koje žele pohvaliti, a njegove zahvale nisu riječi koje samo prelaze preko usana kao nagrada za ograničenu blagodat.

Ne! Suština Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je iznad onoga kako ga ljudi opisuju, a ruke koje je pružio (i sve što je učinio za čovječanstvo) čine da mu svaki vjernik duguje za svjetlo vjere koje je obasjalo i očistilo njegovu dušu, kao što je Uzvišeni Allah za njega rekao: ”A Ti, zaista, upućuješ na Pravi put, na Put Allahov, Kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. I, eto, Allahu će se sve vratiti!” (Eš-Šura, 52.-53.)(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci