Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Allahov Poslanik"

Upućivanje na dobro

medina-poslanik

„Onaj ko uputi nekoga na dobro ima nagradu kao da ga je on uradio“. (1-519) Porijeklo hadisa Prenosi ga Tirmizi od Enes b.Malika i kaže za njega da je „garib“, a Hejsemi kaže da ima i slabih tačaka „daif“. Povod nastanka Tirmizi u svome Sunenu pored gore navedene konstatacije zabilježio je slijedeći podatak. Naime,

Nema lijeka u onome što je zabranjeno

„ Allah vam nije dao lijeka u onome što vam je zabranjeno.“ (1-477) Porijeklo hadisa Prenosi ga Taberani u djelu „El-Kebir“, Ebu Jala, Ibn Hibban, Bejheki od Ummi Seleme. Spominje ga i Buharija u Sahibu i Ahmed u Musnedu. Povod nastanka Ummi Selema kaže da je jednom napravila neki sok i donijela Alejhisselamu da

Savjeti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom iskušenja i nevolje

Život Poslanika Muhammeda, a.s., sada je ušao na globalnu scenu daleko iznad sfere na koju neko može polagati pravo ili tvrditi da je kontroliše [Reuters]

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić 1. Šta treba učiti prije nego nas zadesi nevolja? Prenosi se od hazreti Osmana ibn Affana, r.a., da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Ko kaže tri puta: Bismillahillezi la jedurru me'asmihi šej'un fil-erdi ve la fis-semai’ ve huves-semi'ul-‘alim – U ime Allaha sa čijim imenom ništa ne

Zašto islam zabranjuje prosjačenje?

Musliman mora biti oprezan, ne smije dopustiti da ga varaju, a Poslanik a.s. kaže: „Ko nas vara nije od nas.“ I od pamtivijeka je bilo onih koji varaju i onih koji dopuštaju da budu prevareni. Svakodnevno u naš komšiluk, naše džemate, džamije, na naše kuće kucaju nepoznate osobe iz drugih gradova

Poslanik, a.s., i griješnici

medina-poslanik

Svaki musliman koji traga za istinom dužan je tragati i za potpunom uputom koja je došla od poslanika Muhammeda, a.s., i to u svakom segmentu života. Allahov Poslanik, a.s., imao je misiju da odvraća Božija stvorenja od postupaka koje je Uzvišeni Allah nazvao grijehom. Time je slijedio kur'anski ajet koji

Želite li vi vječno uživanje?

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko uđe u Džennet, neprestano će uživati i neće ga više zadesiti nikakva teškoća, niti će mu se odjeća habati niti mladost nestajati. (Muslim, 2836) Nedaće, nesreće i razna druga iskušenja sustavni su dijelovi dunjalučkog života. Džennetski život donosi samo sreću,

Olakšaj i širi radost

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas savjetuje pa kaže: “Olakšajte a ne otežajte. Širite radost i radosne vjesti, a ne rastjerujte ljude!” ( Muffektun alejh). Ovaj hadis je jedan od osnovnih hadisa u pogledu odnosa spram drugim ljudima. Naredbe i preporuke Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su i više nego jasne. Gdje god se može

Blagodati učenja salavata u svakodnevnici muslimana

Nas je Gospodar Uzvišeni počastio da budemo od onih koji se mogu družiti sa riječima Njemu najdražeg stvorenja Muhameda s.a.v.s. Svi mi kada budemo u nekom društvu, na nekom sjelu, sohbetu i kada se priča o temi koja nas previše ne interesuje, naše oči i uši su isključene, ali kada se

“Rad” kao jedan od sunneta Poslanika a.s.

  Naš Poslanik, a.s., od malih nogu bio je vrijedan radnik. Nikada nije bježao od društveno korisnog rada, niti je ikada, sjedio (izležavao se), dok su drugi muslimani radili. Uvijek je bio prvi! Nekoliko primjera! – Poslanik, a.s., dobar dio svoga djetinjstva (od 8 do 12 godine), bio je pastir, čuvao je tuđu

Tvoj šefa’at Pejgambere

medina-poslanik

Tvoj šefa'at  Pejgambere Bakljo nura moje vjere Mome zatu i dunja hajatu Tvom ummetu u vas svijetu   Pejgambere Muhammede Besjedo duše sijede Allah razi tvojim azmom Rahmetom te učini svijetu svom   Predana i vrijedna Nurli duša tvoja čedna Kao uštap mjesec razbi tminu Pa se vinu u visinu   Svome Rabbu u emanet Ummeta svog selamet Ta Njegov je rahmet vazda I prije no što svijet

Top