Islamske teme

Poslanik, s.a.v.s., podstiče na pažnju prema rodbini

Poslanik islama, s.a.v.s., u brojnim je hadisima ukazao na potrebu izuzetne pažnje prema rodbini. Na koji stepen je to podigao najbolje će ilustrirati autentičan hadisi-kudsi koji prenosi Muslim, a u kojem se rodbinska krvna veze svrstava u nešto što je Allahu Uzvišenom blisko, pa čak se vezuje i za sami 'Arš.

U tom hadisu koji prenosi Aiša, r.a., Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Rodbinska krvna veza visi o ‘Aršu i viče: ‘Ko mene posjećuje i respektira i njega će Allah Uzvišeni posjećivati i respektirati, a ko mene ne posjećuje i ne respektira, neće ni Allah Uzvišeni njega posjećivati ni respektirati.’“(Muslim)

Kakav značaj Poslanik islama, s.a.v.s., pridaje njegovanju rodbinskih odnosa, najbolje potvrđuje hadisi-kudsi u kojem se kaže da je er-rahim/krvna veza, krvno srodstvo, rodbinska veza nastala od lijepog Allahovog imena Er-Rahman/Milostiv. U ovoj hadisi-kudsijji koju prenosi ‘Abdurrahman b. ‘Avf, r.a., Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: „Allah Uzvišeni kaže: ‘Ja sam Milostivi. Ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz ovog Mog imena, pa ko ih održava i Ja ću s njim veze održavati, a ko ih prekida i Ja ću s njim prekinuti.’ (Tirmizi)

U hadisu Ebu Zerra el-Gifarija, r.a., jasno se nazire Poslanikovo, s.a.v.s., podsticanje na posebnu pažnju prema rodbini. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nagovještavajući oslobađanje Egipta oporučuje svojim sljedbenicima: „Osvojićete Egipat. Kada ga osvojite, postupajte lijepo prema njegovim stanovnicima, jer su oni štićenici islamske države, a i rodbina su.“ U drugoj predaji stoji: „… a i tazbina su.“ (Muslim)

Islamski učenjaci kažu da se pod rodbinom ovdje misli na Hadžeru, majku Ismaila, a.s., koja je bila iz Egipta, a pod tazbinstvom na Mariju, majku Poslanikovog, s.a.v.s., sina Ibrahima, koja je također, bila iz Egipta.

Izvor: Dužnosti prema djeci, roditeljima i rodbini

Autor: Dr. Šefik Kurdić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button