Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Šefik Kurdić"

Islamski bonton: Kultura ponašanja za vrijeme bajrama

Bajram je bio i ostao simbol radosti, veselja, osmijeha i posebnog respekta. To je vrijeme uljepšavanja, ukrasa, oblacenja nove odjece koja u nama uliva novu nadu i ljudsku dušu cini raspoloženom i sretnijom. U njemu se u jednom glasu stapaju rijeci svih osoba upucivanjem dova, lijepih želja i srdacnih cestitanja,

Koje radnje i postupci ne kvare post?

Post neće pokvariti sljedeći postupci: - Kupanje i rashlađivanje, samo treba voditi računa da mu voda ne ode u grlo i da je ne proguta. - Ispiranje usta i nosa, kao i pranje zuba četkicom ili misvakom. Ebu Hanife upozorava da će postač koji izapire usta i nos pokvariti post ako mu

Ko može koristiti olakšicu: Ko nije dužan postiti?

Postiti nisu dužne sljedeće kategorije ljudi: 1 - Nemusliman. On čak nije dužan napostiti dane provedene u nevjerstvu. Njegova obaveza je postiti od dana prelaska na islam. 2 - Dijete sve dok ne postane šerijatski punoljetno. Jedino se preporučuje navikavanje na post od malih nogu, kako djetetu kada postane punoljetno, to ne

Ko može istraživati tuđe mahane?

Hasan el-Basri je odgovorio na ovo pitanje: -"Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i

Da'vetska angažiranost Ashabu-l-kehf

            Ashabu-l-kehf  ili stanovnici pećine jedno su od zanimljivih kur'anskih kazivanja koja zasigurno zaokupljaju maštu vjernika i iz kojeg svaki vjernik može iznjedriti brojne pouke i poruke. U ovom kazivanju manifestirano je iskušenje kroz koje nosioci istine nailaze u različitim vremenskim intervalima, ali i uspješan kraj i triumfalno prevladavanje svih

Primjeri iz hadisa o nekim elementima ahlaka

Zabrana srdžbe: Jedan čovjek došao je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga da mu nešto oporuči, pa mu je on savjetovao: Ne srdi se! (Buhari) U drugom predanju kaže se: Ne srdi se i tvoj je Džennet! (Taberani) Stid se posebno potencira u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i čak se stavlja

Da'wa: Obaveza pojedinca koja se timski realizuje

DEFINICIJA DA 'IJE             Da 'ija je osoba koja je zadužena da poziva u Allahovu vjeru, da autentično prenese Islam drugima, i da se angažira na njegovom prakticiranju.             Ovim terminom Allah Uzvišeni nazvao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Kur'anu, a pod tim imenom podrazumijeva se i svaki drugi čovjek koji

Apokrifni hadisi o vrlinama ashaba

1[1]. Ashabi su kao zvijezde, za kojim god krenete nećete zalutati. Predanje je ocijenjeno apokrifnim zbog Selama b. Sulejmana, koji se pojavljuje u njegovom nizu prenosilaca a koji je poznat kao osoba koja prenosi lažne hadise. O tome su se izjasnili Ibn Hibban, Ibn Abdullberr, Ibn Kudame, Ibn Hazm i drugi

Top