Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Primjeri iz hadisa o nekim elementima ahlaka

Primjeri iz hadisa o nekim elementima ahlaka

 1. Zabrana srdžbe:

Jedan čovjek došao je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga da mu nešto oporuči, pa mu je on savjetovao: Ne srdi se! (Buhari)

U drugom predanju kaže se: Ne srdi se i tvoj je Džennet! (Taberani)

 1. Stid se posebno potencira u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i čak se stavlja u ravan imana:
 • Stid donosi samo dobro. (Buhari i Muslim)
 • Stid je ogranak imana. (Buhari i Muslim)
 • Svaka vjera ima svoj ahlak, a ahlak islama je stid. (Ibn Madže)
 • Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. (Buhari)
 1. O solidarnosti i potpomaganju:

Allah pomaže Svome robu sve dok Njegov rob pomaže svome bratu. (Muslim i Ahmed)

 1. O zabrani zavisiti, mržnje, špijuniranja, omalovažavanja svoga brata, iz kojih se zaključuje da je krv, imetak i dostojanstvo haram muslimanu prema drugom muslimanu:

Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća.

Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje – pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,pokazao na svoja prsa.

Musliman je muslimanu zabranjen:njegova krv, njegova čast i njegov imetak.                      (Muslim)

 1. Zabrana licemjernih svojstava kod vjernika:
 • Tri su znaka licemjera: kada govori – laže; kada obeća – ne ispuni i kada mu se povjeri – on iznevjeri. (Buhari)

U drugom predanju navode se četiri svojstva: Kod koga se nađu ova četiri svojstva on je stvarni licemjer, a kod koga se nađe jedno od njih, to je svojstvo licemjera sve dok ga ne ostavi: kada govori – laže; kada obeća – ne ispuni; kada mu se nešto povjeri – iznevjeri, a kada se svađa – prelazi granice. (Buhari)

 1. Blagost i tolerancija:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao Ešedždžu ‘Abdul-l-Kajsu: Ti posjeduješ dva svojstva koje vole Allah i Njegov Poslanik, a to su: blagost i tolerancija. (Muslim)

 1. Ljubaznost odnosno nježnost:

Allah je Samilost i voli samilost u svakoj situaciji. (Buhari)

 1. O zabrani raspravljanja:

Zalutao je narod, koji nakon upute koju im je donio njihov poslanik, upute se u rasprave. (Tirmizi)

 1. O pohlepi, samoljublju i slijeđenju strasti:

Tri stvari čovjeka upropaštavaju: nezasita pohlepa, strasti koje se slijede i zadivljenost osobe svojim mišljenjem. (Taberani)

 1. O zabrani pretvaranja, hvalisanja i popularisanja:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o čovjeku koji se bori demonstrirajući svoju hrabrost, afirmirajući svoje porijeklo i nacionalnost te pokazujući sebe u lijepom svjetlu – ko se od njih bori na Allahovom putu, pa je odgovorio: Ko se angažira da Allahova vjera dominira – taj se bori na Allahovom putu. (Buhari)

 1. Ostavljanje onoga što čovjeka ne bi trebalo da interesira:

Od savršenog Islama jednog čovjeka je ostavljanje onoga što ga se ne tiče. (Tirmizi)

 1. Ostavljanje viška govora i viška imetka:

Blago onome ko sačuva svoj jezik od suvišnog govora a podijeli višak imetka. (Buhari)

 1. Stavljanje riječi na vagu islama prije nego se izgovore:

Da čovjek spomene neku riječ kojoj je Allah zadovoljan, a nije svjestan te riječi, pa mu Allah upiše Svoje zadovoljstvo do Sudnjeg dana, a drugi čovjek izgovori neku riječ na koju se Allah rasrdi, ne misleći da će ona postići takav efekat, pa Allahova srdža bude na njega do Sudnjeg dana. (Tirmizi)

 1. Povjerenje i ispunjavanje ugovora i zadane riječi:

Nema imana onaj u koga se nema povjerenja i nema vjere onaj ko ne poštuje zadanu riječ. (Ahmed)

 1. Afirmiranje istine i odbacivanje laži:

Dužnost vam je uvažavati istinu, a istina vodi u dobročinstvo, a to vodi u Džennet. Čuvajte se laži, jer ona vodi u grijeh, a to vodi u Džehennem. (Buhari)

 1. Pohvala snage i odlučnosti

Snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog vjernika, a dobro je u obojici. (Muslim)

 1. Slijeđenje u dobru, a ne u zlu:

Ne budi od onih koji kažu: , Ja sam sa ljudima, pa ako oni čini dobro – činim i ja, a ako oni čine zlo – i ja činim! ‘ Nego, budite od onih koji čine dobro, a ne zlo. (Tirmizi)

 1. Budnost i opreznost:

Vjernik neće dopustiti da dva puta bude ujeden iz iste rupe. (Buhari)

 1. Zabrana omalovažavanja samoga sebe:

Vjernik ne treba da ponižava samog sebe! (Tirmizi)

 1. O saosjećanju i ljubavi prema vjernicima:

Primjer vjernika u njihovoj ljubavi i saosjećanju je kao primjer jednog tijela, kada ga zaboli jedan dio, čitavo tijelo pati od nesanice i povišene temperature. (Muslim)

,,DA ‘WA, Temelji islamskog misionarstva” –Šefik Kurdić

Za Akos.ba priredila: Adisa Omerbašić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top