Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "hadis"

Znate li koji je jedini ajet Kur’ana koji je objavljen unutar Kabe?

U predislamskom dobu Arapi su cijenili svetost Kabe, ali na svoj način. Tokom dana hadža, opskrba vodom hadžija povjerena je Abbasu, radijallahu anha, amidži Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dužnost čuvanja ključeva Allahove kuće i njezino otvaranje i zatvaranje tokom određenih dana povjerena je Osmanu bin Talhi. Naredba vraćanja emaneta Nakon osvajanja Mekke,

Apokrifni hadisi o vrlinama ashaba

1[1]. Ashabi su kao zvijezde, za kojim god krenete nećete zalutati. Predanje je ocijenjeno apokrifnim zbog Selama b. Sulejmana, koji se pojavljuje u njegovom nizu prenosilaca a koji je poznat kao osoba koja prenosi lažne hadise. O tome su se izjasnili Ibn Hibban, Ibn Abdullberr, Ibn Kudame, Ibn Hazm i drugi

Ko je jedini čovjek koji se rodio unutar Ka'be?

Da, to je jedini insan na planeti Zemlji kojeg je njegova majka rodila u unutrašnjosti Ka'be. Velika počast za njega a i njegovu majku. Ko je on? Njegovo puno ime je Hakim ibn Hizam ibn Huvejlid ibn Esed ibn Abd'uliz ibn Kasi ibn Kilab Ebu Halid el-Kureši el-Esedi. Hatidža, r.a., žena

Nije dopušteno proklinjati ljude

„Ako je on Dedždžal, nećeš ga moći savladati, a ako nije, nemaš koristi da ga ubiješ!“ Porijeklo hadisa Prenosi ga Buharija u Sahihu, od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma. Povod nastanka Omer b. Hattab, radijallahu anhu, zaputio se s Poslanikom i grupom ashaba do Ibn Sajjada. Našli su ga kako se igra sa djecom

Koja je simbolika broja sedam u islamu?

Od geografskih pojmova u više navrata navodi se sedam nebesa, sedam slovjeva, sedam zemalja, sedam mora... U suri Jusuf se spominje tumačenje sna u kojem je vladar vidio sedam debelih i sedam mršavih krava, kao i sedam klasova, što je Jusuf protumačio sa sedam prodnih i sedam sušnih godina. U suri

Kiša je bereket i Allahova milost

„(Allahu moj) oko nas je, a ne na nas.“, hadis prenose Buharija, Muslim i Dejlemi od Enesa b. Malika r.a. Povod nastanka: Enes b. Malik kaže da je ulazeći u džamiju jednog petka čuo kada je jedan čovjek rekao: "Allahov Poslaniče, stoka nestaje i putovati ne možemo, pa moli Allaha da nam

Dova koja otklanja brige i liječi tugu

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige: حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم "Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azim" Prijevod dove: Dovoljan mi je Allah -

Top