>
Muzej soli u Tuzli: Od neolita do današnjih dana
So se na ovim prostorima oduvijek proizvodila, i Tuzla je grad soli u kojem eksploatacija ovog za život neophodnog sastojka prema povijesnim činjenicama datira unazad 2500 godina. Šta je prvo nastalo “koka ili jaje” u slučaju solane i Tuzle možemo samo pretpostaviti, ali je jedno sigurno, Tuzla bez Solane... Read more
Diplomatski i politički odnos islamskih zemalja i islamskih konferencija prema ratu u BiH 1992-1995. godine
Uloga islamskih država, koje su svoje djelovanje prikazivale kroz prizmu Islamskih konvencija, oko kojih su bile okupljene, te njihov diplomatski uticaj i politički značaj koji su imale u vrijeme agresije i rata u Bosni i Hercegovini 1992 – 1995. godine na odbrani i zalaganju za interese Republike Bosne i... Read more
Šantićeva ’Emina’
Malo je onih koji se ne dive stihovima Alekse Šantića. Još je manje onih koji ne znaju za jednu od najljepših ljubavnih pjesama, za njegovu ‘Eminu’. U umjetničkoj prirodi poezije Alekse Šantića ukazuje se vertikala koja pjesnika, uprkos svim neprilikama, nosi snagom unutrašnje vokacije i pjesnikove potrebe da se... Read more
Prnjavor – prijateljski odnosi Ukrajinaca i Bošnjaka
Piše: Admir Lisica Prnjavor je u javnosti već preko stotinu godina poznat kao „Evropa u malom“. Razlog zbog čega je ovaj kraj dobio ovakav epitet leži u činjenici što u Prnjavoru živi veliki broj nacionalnih manjina koje su u Bosnu i Hercegovinu počeli pristizati nekoliko godina nakon okupacije Austro-Ugarske.... Read more
Oružje u BiH je simboliziralo brzinu napretka društva
U okviru izložbe Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikarpašića nalaze se primjerci hladnog i vatrenog oružja iz perioda XV. do XX. stoljeća. Oružje najčešće simbolizira vrijeme iz kojeg datira pa tako i ove vrste pokazuju moć, napredak i stvaralački duh vremena iz kog dolazi. Također, jedna od karakteristika oružja jeste... Read more
Dancima stećak u znak zahvalnosti
Piše: Admir Lisica Uslijed agresije na Bosnu i Hercegovinu, veliki broj Bošnjaka morao je napustiti svoja dotadašnja mjesta življenja. U vrijeme haosa i neizvjesnosti, u veoma kratkom roku morale su se pronaći privremene destinacije koje bi garantirale željenu sigurnost. Republika Bosna i Hercegovina, kao međunarodno priznata država, naišla je... Read more
Austorugarska Okupacija Bosne i Hercegovine 1878. i otpor Bošnjaka
Historija Bosne i Hercegovine isprepletena je mnogim događajima koji su bili povod istraživanjima kako domaćih, balkanskih, europskih tako i svjetskih historičara. Modernu historiju ove zapadno-balkanske države obilježilo je nekoliko događaja koji su uticali na društveno-političke prilike u njoj. Jedan od takvih događaja, bez premca, je i okupacija Bosne i... Read more
Putovanje na hadž 1999. (1419.hg)
Autor: Ezudin Kurtović Zavičaj srca Vraćamo se u Sarajevo, a misli su i dalje vezane za Bejtullah…. Pred sobom vidim prizore mnoštva koje tavafi. I velikog leptira koji se nepomično zalijepio za crni prekrivač Ka’be. Srcu je odmah lakše, jer se na trenutak vratilo u svoj zavičaj. U mjesto... Read more
Bosanski stećak u srcu Danske
Piše: Admir Lisica Uslijed rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine veliki broj građana ove zemlje bio je primoran napustiti svoje dotadašnje domove. U tim haotičnim trenucima utočište građanima Bosne i Hercegovine srdačno su pružile mnoge evropske države, među kojima je bila i Kraljevina... Read more
Zejnil Fajić: Putovanje  na Hadž u 1398./1978. godini
“ U ime Allaha, oni koji mogu, dužni su da posjete K’abu“. Prema ovim kur’anskim riječima, svaki vjernik nastoji da u toku svoga života izvrši ovu svetu dužnost – peti islamski šart. Vjernicima kojima se pruži mogućnost i u materijalnom i u zdravstvenom pogledu hadž je poseban duhovni doživljaj,... Read more