Islamske temeU Fokusu

Allahova dž.š. lijepa imena – Es Settar, Onaj koji pokriva mahane

Es-Settar ima i drugo značenje: onaj koji čuva i drži nešto daleko. Aiša r.a. prenosi u autentičnom hadisu:‘’ Prišla mi je neka žena sa svoje dvije kćerke tražeći milostinju, ali joj nisam imala šta dati osim jedne hurme. Dala sam joj hurmu koju je ona podijela na dva dijela i dala svojim kćerima, a za sebe nije ostavila ništa. Zatim je ustala i otišla. Kada je došao Poslanik s.a.v.s. ispričala sam mu šta se desilo. On je rekao:‘Kome god su povjerene kćeri, i ko im čini dobročinstvo, one će mu biti štit (sitr) od džehennemske vatre. ’

Da bismo razvili blisku vezu sa nekom osobom, moramo tu osobu poznavati veoma dobro. Mnogi od nas osjećaju da su ponekad daleko od Allaha dž.š. i da ne uspijevamo vidjeti u svakoj situaciji manifestacije Njegovih lijepih imena i osobina. Šejh An-Nabulsi, sirijski učenjak, je uradio detaljno istraživanje o Allahovim dž .š. imenima, počevši od njihovog lingvističkog značenja, pa do toga kako su ova imena relevantna u našoj svakodnevnici.
Preveo sam neke dijelove iz njegovog istraživanja o Allahovom dž.š. imenu Es-Settar. Ovo ime se pojavljuje u hadisu našeg Poslanika s.a.v.s. : ‘’ Zaista Allah Svemoćni, Uzvišeni prašta, skroman je i skriva (settar) i On voli skromnost i prikrivanje. Stoga ko god od vas se kupa, neka se sakrije( od pogleda ljudi). ‘’ (Ebu Davud)
Lingvistički, riječ Es-Sittir (izvedena iz korijena rijeci sitr) znači onaj koji pokriva, skriva nešto. Međutim, pošto je riječ hiperbola korijenske riječi, to znači da je to onaj koji pokriva million skandala, kao i one najveće među njima. Kada je ime u obliku hiperbole, to uveličava riječ u kvalitetu, kao i u kvantitetu. Slično bi bilo i Allahovo dž.š. ime El-Gaffar, koje indicira da On prašta i najveće grijehe, kao i bezbroj grijeha.

Es-Settar ima i drugo značenje: onaj koji čuva i drži nešto daleko. Aiša r.a. prenosi u autentičnom hadisu:‘’ Prišla mi je neka žena sa svoje dvije kćerke tražeći milostinju, ali joj nisam imala šta dati osim jedne hurme. Dala sam joj hurmu koju je ona podijela na dva dijela i dala svojim kćerima, a za sebe nije ostavila ništa. Zatim je ustala i otišla. Kada je došao Poslanik s.a.v.s. ispričala sam mu šta se desilo. On je rekao:‘Kome god su povjerene kćeri, i ko im čini dobročinstvo, one će mu biti štit (sitr) od džehennemske vatre. ’

‘’Tako da, ko odgoji dvije kćerke, a po nekim predanjima dovoljno je lijepo odgojiti jednu, te da vodi brigu o njima, da je poduči lijepom islamskom odgoju, podrži je da nosi hidžab, pronađe joj čestitog muža, dovoljno mu je da uđe u džennet. Stoga, sitr, također, znači čuvati nešto daleko od nečega, a odgoj čestite kćerke čuva osobu od vatre.

 

Priča o sitru

Inače nemam običaj pričati priče koje su bazirane na snovima, ali ova priča, posebno je zapanjujuća.
Prije otprilike pet godina jedan od hatiba u Damasku je vidio Poslanika s.a.v.s. u snu. Bio je pod jakim uticajem ovog sna jer je Ebu Hurejre r.a. rekao: ‘’Čuo sam da Poslanik s.a.v.s. kaže: ‘Ko god me vidi u snu, vidjet će me i na javi, jer šejtan ne može poprimiti moj oblik. ’ ‘’( Buhari) U njegovom snu, Poslanik s.a.v.s. mu je rekao: ‘’Reci svom komšiji, tom i tom, blizu džamije, da će biti moj prijatelj u džennetu.’’Ovaj hatib je duboko razmišljao: ‘’Jesu li to lijepe vijesti za mene ili za njega? ’’Zatim je otišao do tog komšije, koji je bio neuki, skromni prodavač, te pokucao na njegova vrata. Ušao je u kuću, selamio se s njim i rekao mu: ‘’Imam lijepe vijesti za tebe od Allahovog poslanika s.a.v.s., ali ti neću reći dok mi ne kažeš šta si to uradio za svog Gospodara? ‘’Čovjek je odbio da odgovori, ali je hatib insistirao: ‘’Tako mi Allaha, neću ti prenijeti poruku dok mi ne kažeš šta si uradio za Gospodara.’’

Čovjek je na kraju popustio i ispričao svoju priču:
‘’Jednom davno, zaprosio sam jednu djevojku, koju sam ubrzo i oženio. Kada je po mojoj predpostavci trebala biti u petom mjesecu trudnoće, ona je zapravo bila u devetom mjesecu. Bilo je jasno da dijete nije bilo moje. Mogao sam je odati i osramotiti, razvesti se od nje, uništiti je, ali ja sam želio da se ona pokaje i vrati Allahu dž.š. mojim posredstvom. Doveo sam jednu babicu kući u tajnosti i ona je rodila u mrkloj noći. Uzeo sam dijete koje nije bilo moje, sakrio ga ispod svog ogrtača i otišao u džamiju u Sandžak Dar…’’
Ušao je u džamiju nakon što je imam zanijetio sabah namaz, ostavio dijete iza džamijskih vrata i pridružio se džematu. Niko nije primijetio. Kada se namaz završio, ljudi su se okupili oko djeteta, vidno u šoku. I on je prišao i pravio se da ništa ne zna, te upitao:

‘’Šta se dešava?’’

Odgovorili su: ‘’Dođi da vidiš!’’ On im je rekao: ‘’ Ja ću se brinuti o ovome djetetu. Dajte mi ga.’’Tako je on uzeo dijete pred svima, kao da je bilo napušteno. Okrenuo se i otišao, vrativši dijete njegovoj majci koja se zaista nakon toga pokajala.
Allah dž.š. kaže: ‘’Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, ‘’ Kur’an, 16 : 90
U ovom slučaju pravedno bi bilo da se razveo od nje, ali nam je Allah dž.š. naredio da se prema drugima odnosimo sa dobročinstvom. Kada je ovaj čovjek tako postupio, sačuvao ju je od poniženja i stranputice. Ne rješava se svaka situacija na pravedan način, i češće, dobročinstvo je mnogo bolja alternativa.

Uzvišeni Allah je Es-Settar, i On voli one koji pokrivaju greške drugih. Zbog toga je Poslanik s.a.v.s. opisao pobožnu ženu kao settaru, a ženu koja samo sjedi i žali se na svoga muža kao lošu. Allah dž.š. neće pogledati u ženu koja se stalno žali na svoga muža, otkrivajući njegove mahane, a voli ženu koja je settara. Žena koja je settara je žena vjernica. (* Ovdje se ne misli na žalbu sa pravom ukoliko to situacija zahtijeva, nego bezrazložno ogovaranje i otkrivanje mahana i loših navika svoga muža’’ )

Allah dž.š. kaže : ‘’ Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima,… ‘’ Kur’an, 7 : 180  

Bez sumnje, moramo zastati kod riječi ‘’ i vi Ga zovite njima ‘’ jer jedno od značenja jeste približiti se Allahu dž.š. tako što ćemo primjenjivati njegove osobine. Tako da se možemo približiti Milostivom tako što ćemo biti milostivi prema drugima, možemo se približiti Pravednom, tako što ćemo i mi sami pravedno postupati, i možemo se približiti Es -Settaru, pokrivajući greške i mahane drugih.

Izvor: SuhaibWebb.com 
Autor: Jinan Bastaki 

Za Akos.bA prevela: Anesa Gegić

 

Povezani članci