Liderstvo i menadžmentU Fokusu

Kako se izboriti sa “toksičnim” osobama u našem okruženju

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!” (El-Furkan, 63)

Elhamdulillah, postoji veliki broj ljubaznih, moralnih i emotivno zdravih osoba u našem svijetu. Međutim, većina ljudi se susreće sa emocionalno bolesnim osobama i suočava se sa ‘toksičnim’ odnosima u nekim trenucima svoga života. Prihvatanjem činjenice da je ovo zajedničko iskustvo svih nas će nam pomoći da se na miran način ophodimo prema toksičnim osobama i da se ne osjećamo usamljeno.
Naredni tekst govori o znacima po kojima prepoznajemo toksične osobe, važnosti zaštite od toksičnih osoba, općim savjetima kako da s ponašamo sa toksičnim osobama i idejama o toksičnim članovima porodice.

Znakovi po kojima prepoznajemo toksične osobe

Postoji veliki broj toksičnih osoba na različitim nivoima toksičnosti. Toksične osobe mogu biti previše sebične, negativne, s težnjom kontrole ili pasivne.

Osoba je vjerovatno toksična po vas ukoliko se:

 • osjećate loše nakon susreta, čak i ukoliko ne znate zbog čega;
 • osjećate strah kada vidite da se njegov/njen broj pojavi na vašem telefonu, ili osjećate nelagodu kada se trebate sastati s njim/njom;
 • osobi nedostaje empatija i osjeća da uvijek ima pravo. On/ona će reći da je vaša krivica što se loše osjećate nakon susreta s njim/njom;

Toksične osobe izazivaju stres kod drugih osoba svojim ponašanjem. Često se izvinjavaju, ali kasnije opet rade iste stvari. Ovaj stres uzrokuje fizičke zdravstvene probleme ljudima koji su u prisustvu toksičnih osoba. Bolovi u tijelu, želučani problemi, anksioznost, poremećaji u jelu i spavanju, kao i druge bolesti su direktni nusproizvodi stresa kojeg proizvode toksične osobe.
Ukoliko imate u svojoj blizini toksične osobe zapamtite da budete svoj najbolji prijatelj i da vodite računa o sebi. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao: Nijedan od vas neće biti istinski vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi.

Ovaj hadis nas uči da volimo druge osobe, ali nam također i kaže da bismo trebali na prvom mjestu voljeti sebe. Da li biste željeli da vaš brat ili sestra pati od stresa toksičnih odnosa? Zašto bismo onda sebi dopustili da patimo od posljedica toksičnih osoba?
Također, nemojte zaboraviti da ste vi jedina osoba koja je odgovorna za vlastite životne izbore.

Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. (Er-Rad, 11)

Na vama je izbor hoćete li nešto preduzeti u vezi toksičnih odnosa ili nećete ništa uraditi.
Poslanik, s.a.v.s., nas je naučio u narednom hadisu da pazimo s kim se družimo: Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas dobro pogleda s kim će se družiti.

Ebu Musa el-Ašari, r.a., prenosi: Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., da kaže: ‘Uistinu je primjer dobrog i lošeg druga poput primjera prodavača mirisa i kovača koji raspiruje kovački mijeh. Prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili će ti prodati miris ili ćeš od njega osjetiti ugodan, lijep miris, a onaj koji raspiruje kovački mijeh, ili će ti prožeći odjeću, ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris.“

Ovdje su neki razlozi izbjegavanja ili minimiziranja kontakta sa toksičnim osobama:

 • Njihova negativnost vas usporava u postizanju vlastitih ciljeva;
 • Iz vas cijede energiju i u vaš život uvode stres i anksioznost;
 • Stres koji izazivaju može utjecati na vaše fizičko zdravlje;

 

Opće ideje kako da se nosite sa toksičnim osobama

 • Oslobodite ih se.  Uradite ono za šta mislite da je najbolji način da ih se oslobodite. Izbjegavajte ih. Nemojte se javljati na njihove pozive. Možete se izvinuti što ste se udaljili, ali nema potrebe da objašnjavate zbog čega ili da branite svoje postupke.
 • Spoznajte svoje granice i pridržavajte ih se. Budite čvrsti, jer toksične osobe žele da bude po njihovom po svaku cijenu. Pokušat će sve vrste taktika emotivne manipulacije da bi dobili ono što žele. Zato budite spremni i čvrsti.
 • Možda ćete željeti da pričate o problemu kojeg imate sa njima. Imajte na umu šta ste odlučili u vezi njih. Možete razgovarati sa njima putem e maila ispravljajući ono što ste pogriješili u pisanju. To će vam pomoći da spriječite laganje.
 • Budite ljubazni i iskreni i pokušavajte da se pridržavate islamskih principa.
 • Okružite se prijateljima koji vas podržavaju i nadograđuju. Također, obratite se povjerljivim osobama sa kojima možete razgovarati o svojoj situaciji. … i dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Ali- Imran, 159)
 • Nemojte zaboraviti da ostanete mirni kada ste u okruženju toksičnih osoba. Pretvarajte da postoji nevidljivi štiti koji vas okružuje i odvaja vas od njihove negativnosti;
 • Obratite pažnju na znake Allahove pomoći, kao važnih informacija koje dolaze i pomažu vam da donesete bolju odluku;
 • Učite iz iskustava sa toksičnim osobama tako da možete napredovati i poboljšati svoj život;

Ponekad je teško potpuno se odvojiti od toksičnih osoba. To je onda kada koristite strategije suočavanja u ophođenju prema takvim osobama. Strategije suočavanja su akcije koje će vam pomoći da ostanete mirni i opušteni tokom stresnih situacija- dova upućena Allahu, s.v.t., odlazak u šetnju, razgovor sa brižnim osobama ili pijuckanje toplog čaja.

Duhovni recepti za životne izazove

Naravno, strpljenje i namaz su najbolji životni recepti za bilo koji problem sa kojim se suočavamo. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. (El-Bekara, 153)

I jedan od mojih najomiljenih hadisa:

Čudan li je primjer vjernika: što god ga zadesi, njemu je dobro, i to je svojstveno samo vjerniku. Ako doživi nešto lijepo i radosno, on zahvali Allahu i to bude dobro po njega, a ako mu se desi nešto loše, strpi se i opet bude dobro po njega.
Ovaj hadis me podsjeća da u svim situacijama trebam nastojati da budem ili u stanju zahvalnosti ili u stanju stpljenja. Često, možemo osjetiti oba osjećaja u isto vrijeme. Mi možemo biti strpljivi u odnosu sa toksičnim osobama u našim životima, ili možemo osjećati zahvalnosti za blagodatu našim životima.

Toksični članovi porodice

Svi znamo da je održavanje rodbinskih veza veoma važno u islamu. Ukoliko imate toksične članove porodice onda prekidanje veze sa njima ne bi trebao da bude prvi izbor.
U poznatom hadisu, Esma, r.s.a, kćerka Ebu Bekra, r.s., prenosi slijedeće: Došla mi je majka jednom prilikom, a u to vrijeme je jos uvijek bila idolopoklonik,pa sam upitala Poslanika s.a.v.s.: Došla mi je majka i treba joj pomoć,pa da li ću joj pomoći? On reče: Da, održavaj kontakt sa svojom majkom i pomozi joj”
Najbolje bi bilo da koristite strategije suočavanja, budete strpljivi, i da nastojite da nemate previše kontakta sa toksičnim članovima porodice.
Kao što Kur’an kaže: I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način. (El-Muzzammil, 10)

Često, osobe koje su u braku se suočavaju sa toksičnim ponašanjem svojih supružnika. Strpljenje je vrlina, ali na drugoročne staze, ignorisanje toksičnog ponašanja će na kraju ugroziti bračne odnose. Nastojanje da razumijete osjećanja i razmišljanja jednog drugog je ključno u poboljšanju braka. Veliki broj problema jednostavno proizilazi zbog nedostatka pravilnog razumijevanja. Naravno, razumijevanje sebe i vlastitih osjećanja je kritično za razumijevanje drugih.

Zaključak

Toksični ljudi su dio života. Zapamtite da vodite računa o sebi i vjerujte da ste dostojni da imate zdrave odnose. Allahu, s.v.t., ne koriste vaše patnje Nastojite dobiti pomoć od ljudi kojima vjerujete, i naravno, klanjajte, dovite i budite strpljivi.

 – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (Et-Talak, 2-3)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Šejma Selam Sumer

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci