O obrazovanju i odgoju

Kako motivirati djecu da budu ustrajni?

Da li su vam djeca sklona odustajanju?

Izbjegavaju li zadatke u kojima nije lahko stići do rješenja i pokolebaju li se čim postane „gusto“?

Istraživanje sprovedeno na američkom Braun univerzitetu pokazalo je da tri stvari koje roditelji čine mogu uticati na to koliko djeca brzo odustaju kada se suoče sa problemom.

Evo koje tri roditeljske metode oni preporučuju kao ključ za uspješnu djecu:

1. Uspostavljanje navika kroz pravila

Djeca koja su naučena na rutinu postižu više od svojih vršnjaka kojima roditelji ne postavljanju pravila kad je učenje u pitanju. Djeca najbolje uče kada im nije dozvoljeno telefoniranje tokom učenja, kada postoji određeni period za učenje u toku dana, nezavisno od toga koliko zadataka su dobili u školi. Ako nemaju domaće zadatke, djeca vrijeme određeno za rad koriste kako bi učila, bez obzira da li moraju da se pripreme za kontrolnu vježbu ili ne. Uspješna djeca, tvrde naučnici sa Brauna, zahvaljujući svjesti o ograničenom vremenskom periodu koji svakodnevno imaju za učenje, postaju efikasnija i bolje koriste to vrijeme.

Kada roditelji ustanove pravila i rutine za učenje i vode računa da ih se djeca svakodnevno pridržavaju, mnogo je manje gunđanja ili rasprave na ovu temu, a čvrsti okviri djeci pružaju osjećaj sigurnosti.

2. Osnaživanje kroz izbore

Ako vaše dijete insistira da na pljusak izađe bez kabanice, dozvolite mu. Prestanite da donosite odluke umjesto njega, i primorajte ga da samo nauči da ispravno odlučuje. Ako djecu primoravate da vas slušaju, a ne dajete im priliku da dožive određene izbore kao sopstvene, nikada sama neće početi da donose dobre odluke. Zbog toga im morate dopustiti da griješe i uče na greškama.

3. Ohrabrivanje kroz pohvalu za trud

Kako da spriječimo djecu da odustanu kad je teško? Tako što ćemo pažnjom i pohvalom nagrađivati njihov trud. Ne može se uvijek postići najbolji rezultat niti ostvariti cilj, ali se uvijek može uložiti maksimalan trud. Pokažimo djeci da cijenimo vrjednoću, naporan rad i upornost, bez obzira na kratkoročne rezultate. Naučnici smatraju da je najdjelotvornije kada hvalite dijete zato što je probalo nešto novo. Ohrabrite dijete da pokuša nešto što do tada nije radilo, a onda ga pohvalite isključivo zbog probanja nečeg novog. Nije važno da li je dijete uspješno savladalo izazov – važno je da je uživalo u pokušaju. Ovakva pohvala čini čuda za dječije samopouzdanje, empatiju i poštovanje drugih.

Izvor: Psychology Today

Prijevod: detinjarije.com

Obrada: Akos.ba

Povezani članci