Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "ustrajnost"

Hutba: Ustrajnost je odlika vjernika

Nezim ef Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ustrajnost (Istikama) je odlika mu'mina. Pomenuta tema je uvijek aktuelna za sve mu'mine, a posebno u ovom našem vremenu u kojem je sve veći broj posustalih i razočaranih muslimana, a ne smijemo braćo i sestre biti takvi, već trebamo biti jaki

Pazite da vam ne bi ‘pokliznula noga koja čvrsto stoji’

more-valovi

U Kur’anu se nalazi ajet kojeg smo bezbroj puta prošli, ali možda mu nismo posvetili pažnju koju zaslužuje, ajet koji zahtijeva mnogo razmišljanja. Allah kaže: da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji. (en-Nahl, 94.) On nije kazao ‘nestabilna’ već ‘čvrsta’. Život je skup iskušenja, a da Allah nije učvrstio naša srca,

Ustrajno djelo ima najveću nagradu

Poslanik, a.s., je rekao: „Allahu je najdraže djelo ono koje je najtrajnije, makar bilo i malehno.“ (El-Džamiu's-Sagir, 197) Allah daje najveću nagradu za ono djelo u kojem se najduže ustrajava. Kod Muslima stoji: „Ono u kojem se ustrajava.“ - „Edvem je superlativ riječi „devam“ što znači „trajno“ i podrazumijeva sva vremena

I veliki ljudi su pravili greške ne odustaj zbog toga

„Svaki sin Ademov je griješnik, a najbolji griješnici su oni koji se kaju.” (Sunen Tirmizi) Jedna stvar koja ljude spriječava od otkrivanja njihovih potencijala, jeste strah od neuspjeha. Mnogi ljudi su paralizovani zbog straha od toga da ne naprave grešku. Imamo to čudno ubjeđenje da, ako nismo savršeni, niko nas neće

Koliko je važno biti ustrajan

"Najdraža djela (dobra) Allahu su ona koja se stalno čine, makar bila mala.” (Buharija) Nakon što razjasniš šta su ti ciljevi i odrediš ih, pravi posao počinje. Čeka te težak posao kako bi ostvario svoje ciljeve. Većina ljudi ne radi na ostvarenju svojih ciljeva, jer na njih gledaju kao na nešto

Top