Pitate se kako da naučite svoje dijete da bude optimistično? Otkrivamo vam u nastavku…
Želimo li biti sretni, moramo imati pozitivan stav prema životu. To je klišej s kojim smo svi jako dobro upoznati, no malo tko je uistinu sretan. Zašto? Istina je da su vremena u kojima živimo vrlo nesigurna i da je ponekad vrlo teško biti optimističan. Ipak, nije nemoguće. Istraživanja... Read more
Obaveza odgajanja duše
Riječ „nefs“ se u Kur'anu spominnje 145 puta. U množini kao „nufus“ i „enfus“ se navodi 155 puta. Učenjaci imaju vrlo različita mišljenja u vezi sa suštinom nefsa, kojim se odlikuje čovjek. Većina smatra da ruh nije isto što i nefs, dok neki zastupaju stanovište da su ruh i... Read more
Odgojni izazovi današnjice
Kakav nam je odgoj takva nam je budućnost! Kakvo je naše ponašanje prema djeci tako će se oni ponašati prema drugima! Kakav sadržaj nudimo djeci takvo mišljenje gradimo kod njih! Ako se osvrnemo na navedene činjenice onda se možemo pitati: Gdje nas vodi današnji odgoj? Odgovor nepoznat… Živimo u... Read more
Zdrave navike koje trebate naučiti svoje djete
Djecu od najranije dobi treba učiti navikama koje će im ostati za cijeli život… Važno je da dijete što prije usvoji što više dobrih navika, jer će to i njemu, ali i vama olakšati život. Evo nekih od njih. Ne preskačite doručak – Djeca trebaju od vas usvojiti naviku... Read more
Duša bez hrane
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha pa je On učinio da sam sebe zaborave; to su pravi griješnici.“ (Kur'a, sura Hašr, 19) Ko zaboravi Uzvišenog Allaha taj zaboravi i na sebe. On ne koristi srce nego samo misli na stomak i njegova... Read more
Postavljanje granica čuva djecu od loših navika
Djeca dolaze na ovaj svijet bez spoznaje o svome mjestu i ulozi na ovom svijetu. Upravo iz tih razloga oni ne znaju pravila kuće u kojoj će živjeti niti za to kakve potrošačke navike treba imati zdrav pojedinac. Psiholog Ozdemir na slijedeći način objašnjava stanje djeteta: „Dijete želi znati... Read more
Dvije vrste srca
Postoje dvije vrste srca. Jedno je srce koje je ispunjeno dunjalučkim preokupacijama. To je srce koje kada mu se ukaže prilika da učini neki ibadet i dobro djelo, ono ne zna kako da postupi, jer je  preokupirano dunjalukom. Drugo srce je ono koje je preokupirano razmišljanjima o Ahiretu. Pred... Read more
Ostavi ono što te se ne tiče i bićeš pravi vjernik
Uzvišeni Allah kao treću odliku vjernika koji će zaslužiti Džennet spominje: “Ostavljaju ono što ih se ne tiče.” Znači, napuštaju sve one stvari koje im ne donose niti ovosvjetsku niti onosvjetsku korist. To su oni koji su spašeni. Božiji Poslanik, a.s., je to izrazio riječju “malajani” i kazao “Napuštanje... Read more
Roditeljska dova
Vrlo, vrlo je važno da uz kontinuirano činjenje dove, dajemo od sebe najbolje što možemo da djecu odgojimo na najljepši mogući način. Koristimo princip: zaveži devu, pa se osloni na Allaha. Kad damo sve od sebe što možemo da svoju djecu ispravno, koliko je to u našoj mogućnosti, usmjerimo... Read more
Osobine i postupci su indikator kvalitete obavljenih namaza
Cilj ibadeta je da odgoji čovjeka i popravi njegovu dušu i ponašanje. U tom smislu Kur’an i sunnet su dva svijetla i svako ko ih prigrli Uzvišeni Allah ga uzima pod svoje okrilje. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe – brižan... Read more