Brak i porodicaIslamske teme

Uspostavite ravnotežu u odgajanju djece kroz islamske vrijednosti

U islamu je osnova umjerenost tj. sredina. Za sve što je dozvoljeno, postoji razlog. Isto tako, za sve što nije dozvoljeno, uvijek postoji razlog i taj je razlog uvijek u našem najboljem interesu.

Podizanje djece kod muslimana zahtijeva odanost i revnost, ali i puno ljubavi, popustljivosti (u određenim stvarima) i uljudnosti. Sveukupno gledano, potrebna je samodisciplina jer su djeca odraz njihovih roditelja.
Svaki muslimanski roditelj želi da podigne dobre muslimanske sinove i kćeri.

Evo nekoliko savjeta kako da utvrditi put roditeljstva, na muslimanski način:

Učite ih o Alahu, dž.š.

Osnovna je odgovornost roditelja učiti djecu o Alahu, dž.š.
Kao roditelji, mi smo dobili djecu Alahovom milošću, a djeca nisu naša da ih “imamo”, već su nam dati na pozajmicu dok ne dođe vrijeme da se vrate Alahu, baš kao što će svako ljudsko biće napustiti ovaj svijet.
Očit znak našeg uspjeha ili neuspjeha kao roditelja je na dan kada se naša djeca vrate Alahu, u smislu da li će ih odmah ili na neki drugi način ubrojiti u stanovnike Dženneta.
Zamislite da Alah dž.š. kažnjava našu djecu zato što su pogrešno shvatali širk, kao i bilo koji drugi veliki grijeh i nisu bili u mogućnosti da se pokaju, uglavnom iz neznanja ili pogrešnog vođenja? Ovo je potresan neuspjeh muslimanskog roditelja, i to je nešto o čemu uvijek treba razmišljati.
Učiti djecu o Alahu dobar je podsjetnik da, bez obzira ko smo mi, bezuslovna poslušnost postoji samo Alahu dž.š. i njegovom poslaniku Muhamedu (mir i blagoslov s njim).
Većina roditelja žele da djeca budu poslušna prema njima i da, iako je dijete pohvaljeno za poslušnost roditelju, poslušnost ne može zasjeniti lojalnost prema Alahu.
U suštini, ako roditelji krše Alahove zakone, onda nije u redu da postupe tako da djecu učimo da neprestano prate Alahove naredbe, efikasno ih podučavamo da donose bolje odluke kada mi, kao roditelji, pravimo greške.
“Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.” (Lukman: 13).

Obezbijedite dobro okruženje i budite dobar uzor

Obezbjeđivanje dobrog islamskog okruženja jedan je od najvažnijih faktora u podizanju djece.
Okolina koja je uvijek čista, ljubazna, zabavna i centrirana oko značaja Kur’ana i sunneta, je važna tako da svaki roditelj treba da je uzme u obzir.
Na primjer, slijedeći učenja Muhameda, a.s., poput umjerenog jedenja raznovrsne hrane, učenja, iznalaženja vremena za odmor i zabavu, ranog odlaska na spavanje i održavanja higijene, pomoći će djeci da nauče o islamu u samoj njegovoj srži.
“I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.” (An-Nisa: 36)

Ostati ponizan i strpljiv tokom nevolje takođe je važna lekcija za djecu. Tako što ćete ih često izvoditi napolje i činiti da pomažu u dobrotvornom radu, odličan je način da se u njih usadi ljubav prema islamu. Drugi načini ta to bi mogli biti vrtlarstvo, jednostavni aktivizam, sport, kao i samo dopiranje do drugih kroz aktivnosti zajednice, čime će se podstaći njihov interes za društvo.
Neophodno je znati da je, dok učite djecu da čitaju Kur’an, važno da imaju uravnotežen život kako bi u potpunosti iskoristili nagrade njihovog potencijala.
Međutim, stalno ih se mora voditi tako da se drže dalje od aktivnosti koje Alah ne voli, ali to treba učiniti mudrošću i ljubaznošću.
Poslanik (mir i blagoslov s njim) reče: Alah će pitati svakog koji brine o osobama koje su mu povjerene na čuvanje, a čovjeka će upitati za ljude iz njegove porodice.” (Nasa’i i Ebu Daud).
Ali bin Abi Talib je savjetovao da se igrate sa djecom dok su mlađi od sedam godina, da ih učite kada imaju između sedam i četrnaest godina, a nakon toga da se sprijateljite sa njima.

Svijest djece i nivo zrelosti

Kod podizanja djece, važno je uzeti u obzir njihovu starost. Učiti trogodišnjaka da pomogne oko kućanskih poslova ili da memoriše Kur’an na strukturiranoj osnovi, možda neće biti toliko efikasna kao kada osmogodišnjak slijedi dnevni raspored.
Slično tome, 15-godišnjak koji nikad nije obavljao namaz, imaće više poteškoća u obogaćivanju ove navike, nego šestogodišnjak koji stalno gleda kako njegovi roditelji obavljaju namaz.
Nije pogrešno učiti djecu o islamu u ranoj dobi, ali je važno razumjeti njihov nivo razumijevanja i zrelosti. Kada djecu prerano i suviše grubo forsiramo, to može završiti serijom buntovnog ponašanja, ako učenje islama nije praćeno odgovarajućim rasuđivanjem ili razumijevanjem.
I dok se sve ovo događa, roditelji takođe moraju biti oprezni prema interesima i prednostima svoje djece. Ovo uveliko može promijeniti način na koji oni percipiraju svijet i svoju religiju.
Ako su djeca zainteresirana za konje ili životinje uopšte, važno je podsjetiti na Alahovu velikodušnost u omogućavanju da takve životinje budu suputnici ljudima tokom njihovog prelaznog boravka na zemlji.
Slično tome, ako su djeca zainteresovana za robote, bilo bi dobro da podsjetimo da je Allah pružalac znanja – i to kroz saznanje da se takva mehanika može izgraditi.

Izgradite odnos međusobnog povjerenja između roditelja i djeteta

Kao muslimani, važno je da roditelj i dijete djeluju zajedno za Alaha, i grade odnose koji su prožeti ljubaznošću i milošću.
Nije dovoljno da djecom dominiraju roditelji koji se ponašaju diktatorski i koji na stranu stavljaju osjećaje, interese i prednosti svoje djece zarad sopstvene vizije o porodici. Isto tako nije prigodno da se roditelji jednostavno predaju svojeglavoj djeci, samo zato što vjeruju da svijet treba da se okreće oko njih.
Univerzum se vrti samo oko Alaha, i važno je da porodice to priznaju, kako ne bi skrenule sa puta i postavljale svjetovne interese ispred svoje religije.
Prorok (mir i blagoslov s njim) je rekao: “Onaj koji nema saosećanje neće postupati milosrdno” (Buhari i Tirmizi).
Kada roditelj i dijete uživaju u međusobnoj povezanosti, koju njeguju s poštovanjem i ljubavlju, podizanje djece postaje mnogo lakše i sastavni dio bogosluženja kao što bi i trebalo biti, a djeca uče uglavnom iz uzora … u poređenju sa onim što im je rečeno.
“Najbolji poklon djeci od roditelja je njihovo pravilno učenje” (Tirmizi).

Na kraju, važno je podsjetiti roditelje da zaštite svoje porodice. Uvijek djelujte kao zaštitnici nad porodicom.
Dok igramo se sa našom djecom, moramo se podsjetiti na stvarne opasnosti svijeta, gdje se susrećemo sa viškom materijalizma, trošenjem vremena i energije usmjerenih na aktivnosti koje nam nisu od koristi.
Istovremeno, važno je da učite djecu o islamu na način na koji se mogu povezati sa njim povezati, u umjerenosti, i na isti način na koji bi to učinio Poslanik Muhamed (mir i blagoslov s njim), sa ljubaznošću i uljudnošću.
Nema smisla prisiljavati dijete da posti ili da daje u dobrotvorne svrhe, do te mjere da on ili ona raste mrzeći stvari koje su dobre za njega ili nju. U isto vrijeme, nije prikladno dozvoliti nešto što nije dopušteno.

Ono što je najvažnije, uvijek je izuzetan podsjetnik ovome to da budemo pošteni prema našoj deci. Imamo ih samo kratko – na pozajmici – znaćemo samo da li smo dobro obavili posao kada nas Alah pozove pred sebe na Sudnji dan.
U međuvremenu, moramo biti pošteni i pravični prema njima, jer je Alah onaj koji voli sve što je fer i pravedno.
“Bojte se Alaha i budite pošteni prema svojoj djeci” (Buhari i Muslim).

Piše: Maria Zain

Izvor:  aboutislam.net 

Usluge prijevoda teksta: Congress Service Center – Sarajevo Office

Skenderpašina br.1, Sarajevo

Tel. ‎+387 33 267 250

Fax. ‎+387 33 267 251

E-mail: office.sa@kscnet.com

 Akos.ba

Povezani članci

Back to top button