Islamske teme

Uvećajmo riznicu tajnih dobrih djela, jer Allah voli takva djela

Skriveno i za vječnost pohranjeno dobro djelo je i tvoja suza koja ti poteče iz oka kada proučiš ajet o džehennemskoj kazni i patnji, pa je obrišeš rukom da je niko drugi ne bi vidio. 

Piše: Edhem Šerkavi  / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zubejr ibn Avam, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko je od vas u mogućnosti da ima mnoštvo skrivenih dobrih djela, neka to učini.” (Ibn Ebi Šejbe, El-Musannef; šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim)

Muslimanska vojska je jednog dana izašla u borbu protiv Bizantinaca, a kada su se dvije vojske srele, iz bizantijske vojske je izašao jedan borac i pozvao na dvoboj. U susret mu je izašao maskirani muslimanski vojnik koji ga je pobijedio i ubio. Zatim je izašao drugi bizantijski borac i pozvao na dvoboj, pa je i njemu na dvoboj izašao isti maskirani borac iz muslimanske vojske, koji ga je pobijedio i ubio. Na kraju je izašao i treći bizantijski borac i pozvao na dvoboj, pa je i njemu izašao isti muslimanski borac prekrivenog lica, koji ga je pobijedio i ubio. 

Muslimani su se okupili oko maskiranog muslimanskog borca, želeći da saznaju ko je on, dok je on pridržavao masku rukom iz straha da ga neko ne pozna. A onda je čovjek po imenu Ebu Omer prišao i otkrio mu lice, prepoznavši u hrabrom muslimanskom borcu, islamskog učenjaka i pobožnjaka, Abdullaha ibn Mubareka. Tada mu je Abdullah ibn Mubarek rekao: ”Nisam očekivao da ćeš me ti osramotiti, Ebu Omere!” 

Abdullah ibn Mubarek želio je da njegov džihad bude skrivena riznica dobrih djela između njega i Allaha, dželle šanuhu, za koju niko od ljudi neće saznati. Zbog toga je otkrivanje njegovog lica od strane Ebu Omera, smatrao skandalom i sramoćenjem. Iskrenost Abdullaha ibn Mubareka prema Allahu bila je tolika da je skrivao lice na mjestu gdje se inače ne skrivaju lica, da ljudi ne bi vidjeli njegova dobra djela i pohvalili ga, dok on želi da to ostane tajna između njega i Allaha. 

Stoga, ko od vas može da sakrije i pohrani svoja dobra djela za Sudnji dan, neka to učini. 

Skrivanje dobrih djela je ibadet, pa sakrij svoja dobra djela koliko god možeš i učini ih riznicom koja će biti otkrivena tek onoga dana kada budu otkrivene sve ljudske tajne.

Skriveno i pohranjeno dobro djelo je i sadaka koju dadneš siromahu bez fotografiranja i bilo kakvih priznanica, tako da ni tvoja žena i djeca ne znaju za to. 

Skirveno i za vječnost pohranjeno dobro djelo je i namaz u tišini noći kada tvoji ukućani spavaju, a ti neopaženo ustaneš i klanjaš namaz. 

Skriveno i za vječnost pohranjeno dobro djelo je tvoje dnevno učenje Kur’ana (jedan, dva, tri ili više džuzeva), koje nikada ne izostavljaš i za koje niko ne zna.

Skriveno i za vječnost pohranjeno dobro djelo je zikr i istigfar koji je između tebe i Allaha, dok voziš auto, dok si u kupovini ili kad izađeš u redovnu šetnju.

Skriveno i za vječnost pohranjeno dobro djelo je i tvoja suza koja ti poteče iz oka kada proučiš ajet o džehennemskoj kazni i patnji, pa je obrišeš rukom da je niko drugi ne bi vidio. 

Zato uvećajmo riznicu naših tajnih dobrih djela, jer Allah voli takva djela. (saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button