Islamske temeU Fokusu

Zaštita vjernika: Dove koje se uče pred spavanje

  •  DOVE PRED ODLAZAK NA SPAVANJE

“Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta. (K)

“Kada  legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči: “Ajetul- kursijju” dokraja. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi u toku noći, sve do sabaha. (B)

“Ko noću prouči posljednja dva ajeta sure “El-Bekare”, bit će mu dosta: “Vjeruje Poslanik u ono što mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici…” ( ajeti 285 i 286 ) ( K )

Kada    neko nakon što se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego što ponovo legne, dobro otrese svoj pokrivač (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo. A kad se već nasloni u postelji,neka izgovori dovu:

“Bi-smike Rabbi veda’ tu dženbi ve bike erfe’uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s- salihine”

–    S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove! (K)

“Allahumme  inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa- gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete”

–  Allahu, Ti si, doista, stvorio moju dušu i Ti je umrtvljuješ. Tebi pripada njena smrt i njen život, pa ako je oživi š – zaštiti je, a ako je umrtviš – oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost! ( M, H )

Poslanik   je, pošto bi položio svoju desnu ruku pod desnu sljepoočnicu, proučio: “Allahumme kini azabeke jevme teb’ asu ibadeke”

–   Allahu, sačuvaj me od kazne Svoje na dan kada bude š oživio Svoje robove. ( 3x ) ( T, D )

“Bismike-l-Lahumme   emutu ve ahja”

–  S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim. (K)

“Hoćete    li (vas dvoje) da vas uputim na nešto što je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad pođete u postelju, na spavanje, izgovorite: “Subhana-l-Lah” (33x), “El-hamdu li-l-Lahi” (33) i “Allahu ekber”(34) – eto, to vam je bolje od ma kog sluge. ( K )

“Allahumme  Rabbe-s-semavati-s-seb’i ve Rabbe-l-arsi-l-azimi, Rabbena ve Rabbe kulli šej‘in, Falika-l-habbi ve-n-nava ve Munezzile- t-Tevrati ve-l-Indžili ve-l-Furkani: E’uzu bike min šerri kulli šej‘in, Ente ahizun bi nasijetihi, Allahumme Ente-l-Evvelu fe lej se kableke šej‘un, ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba’deke šej‘un, ve Ente- z-Zahiru fe lejse fevkake šej‘un, ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke šej‘un, ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri”

–  Allahu , Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja velikog, Gospodaru naš i svega što postoji, Ti Koji daješ da zrnevlje i koštice proklijaju, Objavitelju Tevrata, Indžila i Furkana ( Kur’ana ) – Tebi se sklanjam pred zlom svačijim, Ti si Taj Koji svim upravljaš, Allahu moj, Ti si Prvi, i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Posljednji, i poslije Tebe neće biti niceg,Ti si Vidljivi, i iznad Tebe ne postoji ništa, Ti si Skriveni, i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu! ( M )

“El-hamdu   li-l-Lahi-l-lezi at’amena ve sekana ve kefana ve avana, fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi ”

–    Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe učini nama dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju zaštitnika i skrbnika! ( M )

“Allahumme’ Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Fatire- s-semavati ve-l- erdi, Rabbe kulli šej’in ve melikehu, ešhedu en la ilahe illa Ente. E’uzu bike min šerri nefsi ve min šerri-š-šejtani ve širkihi ve en akterife ‘ala nefsi suen ev edžurrehu ila muslimin”

–   Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedočim da nema boga osim Tebe. Tebi se sklanjam pred zlom duše moje i pred zlom šejtana i njegova mnogoboštva, da sebi učinim zlo ili da u zlo uvucem bilo kog muslimana. ( T, D )

Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli prouči dvije sure: Es-Sedžda i Tebareke. ( T, N )

Kada    se odluči š ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu: “Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte”

–   Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporucih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. ( Pa ako umreš, umrijet ćeš u vjeri islamu.)( K )

Autor: Said Al-Kahtani

Iz knjige: Hisnul muslima, izdavač El-Kelimeh, Novi Pazar

Akos.ba

Povezani članci