DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Šest poučnih hadisa: ”Svakome pripada ono što naumi …”

 

HADIS 1.

Od emira (zapovjednika) pravovjernih Ebu Hafse Umera ibnu’l-Hattaba – prenosi se da je rekao:

»Čuo sam Allahova Poslanika – sallallahu alejhi we sellem – kako je rekao:
»Djela su prema namjerama i svakome pripada ono što naumi. Pa čija je hidžra (seoba) za Allaha i Njegova Poslanika, njegova je seoba za Allaha i Njegova Poslanika. A čija je seoba da dobije neka ovosvjetska dobra ili da dobije neku ženu za vjenčanje, njegova je seoba tamo gdje je i iselio«.

Ovo prenose dva imama muhaddisa: Abu Abdullah Muhammed Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibnu’l-Mugira Ibn Berdizbeh El Buhari i Ebu’l Husejn Muslim Ibnu’l-hadždžadž Ibn Muslim el-Qušejri En-Nejsaburi u svojim Dvama Sahihima, koji su dvije najtačnije zabilježene zbirke (hadisa).

HADIS 2.

Od Ibni Abbása – radijallahu anhuma – prenosi se da je rekao Allahov Poslanik – sallallahu alejhi we sellem:

»Allah mi mom ummetu oprašta grijehe iz zaborava i ono što su učinili pod pritiskom.«

(Hasan Hadis; prenijeli Ibnu Mádžeh, Bejhekija i drugi)

 

HADIS 3.

Takođe se prenosi od Umera – radijallahu anhu:

»Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i jako crne kose. Na njemu se ne primjeti trag putovanja i niko ga od nas ne poznavaše. Sjede kod Poslanika. Oslonivši svoja koljena na njegova koljena, stavio je svoje dlanove na njegovo stegno pa reče: »O Muhammede, obavjesti me o Islamu.« Resululah, sallallahu alejhi we sellem, reče: »Islam je da posvjedočiš da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan, hodočastiš Ka’bu ako si u mogućnosti da to učiniš.« On reče: »Istinu si rekao. « Mi se začudismo: pita ga i potvrđuje mu. Isti reče: »Obavjesti me o imanu.« Pejgamber reče: »Da vjeruješ Allaha, Njegove meleke, Njegove objave, Njegove Poslanike, Posljednji dan i da vjeruješ u Njegovo određenje dobra i zla.« Reče: »Istinu si rekao.« Reče: »Obavjesti me o ihsanu (dobročinstvu).« Pejgamber reče: »Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer iako ti ne vidiš Njega, zaista On vidi tebe.« Reče: »Obavjesti me o času (Sudnjem danu).« Pejgamber reče: »O njemu upitani ne zna više od onog koji pita.« Reče: »Obavjesti me o njegovim znakovima.« Reče: »kad robinja rodi svoju gospodaricu, kad se vide bosonogi, goli, oskudni pastiri kako se nadmeću u izgradnji visokih građevina.« Zatim ode, a ja sam ostao zbunjen. Zatim reče Pejgamber: »O Omere, znaš li onoga koji je pitao?« Rekao sam: »Allah dž. š. i njegov Poslanik najbolje znaju.« Reče: »Zaista je ono Džibril došao da vas poduči vašoj vjeri.«

(Prenio Muslim)

HADIS 4.

Od Ebu Abdurrahmana Abdullaha Ibn Umera Ibnul – Khataba – radijallahu anhuma – prenosi se da je rekao:

»Čuo sam Allahova Poslanika – sallallahu alejhi we sellem – kako kaže: »Islam je sazdan na pet stubova: svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Ka’be i pošćenju Ramazana.«

(Buharija i Muslim)

HADIS 5.

Od Ebu Abduurrahmana Abdullaha Ibn Mes’uda – radijallahu anhuma – prenosi se da je rekao: Obavjestio nas je Allahov Poslanik – sallallahu alejhi we sellem -, a on je onaj koji je najistinitiji:
»Zaista se svako od vas formira u utrobi majke četrdeset dana kao kapljica, zatim bude zakvačak slično tome periodu, zatim bude zgrušak za sličan period, zatim mu se pošalje melek, pa udahne u njega ruh (dušu) i propišu mu se četiri stvari: propišu mu se nafaka, edžel, djela i da li je sretan ili nesretan. Tako mi Allaha, pored koga nema drugog Boga, neki će od vas raditi djela kao ljudi od dženneta dok ne bude aršin između njega i dženneta pa će ga preduhitriti knjiga i nastaviće raditi djela ljudi od vatre, pa će ući u nju. A neko će od vas raditi djela ljudi od vatre dok ne bude između njega i vatre samo aršin, pa će ga preduhitriti knjiga i radiće djela ljudi od dženneta, pa će ući u njega. «

(Buharija i Muslim)

HADIS 6.

Od majke pravovjernih Ummi Abdullaha Aiše – radijallahu anha – prenosi se da je rekla:
»Allahov Poslanik – sallallahu alejhi we sellem – je rekao:

»Ko uvede (izmisli novotariju) u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje, to je odbačeno.«

(Buharija i Muslim)

A u jednoj Muslimovoj predaji stoji:

»Ko bude činio nešto što nije od nas ono je odbačeno. «

 Izvor: ČETRDESET HADISA NEVEVI

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Ena F. H

Povezani članci

Back to top button