Islamske temeU Fokusu

Kako da sagradite sebi kuću u džennetu?

Mi kao istinski vjernici želimo da proširimo svoje ibadete u svrhu onoga za šta smo i stvoreni: "Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju." (Ez-Zarijat: 56)

Namaz je drugi islamski šart, strogo je propisan i prvo je za šta će čovjek odgovarati na Sudnjem danu.

Vjernik koji svakodnevno izvršava sve obavezne namaze, a želi da se umili svome Gospodaru, poveća svoj stepen i stekne Allahovo zadovoljstvo, često traga za dobrovoljnim ibadetima. Kada smo studenti, ocijena šest je sasvim dovoljna jer znamo da smo položili ispit i da možemo upisati slijedeću nastavnu godinu. Međutim, svi mi težimo i želimo ocijenu veću od prolazne.

Trudimo se, ne spavamo noćima, odričemo se druženja sa prijateljima, izlazaka u grad, i svega onoga što nam pričinjava zadovoljstvo, kako nas ništa ne bi omelo na putu do položenog ispita ocijenjenog sa što većom ocijenom. Tako je i sa namazom. Naša obaveza je ispuniti farzove.

Međutim, mi kao istinski vjernici želimo da proširimo svoje ibadete u svrhu onoga za šta smo i stvoreni: “Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez-Zarijat: 56)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko uznemirava kojeg od Mojih evlija – Ja sam mu objavio rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jest ono što sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama pa ću ga zavoljeti, a kada ga zavolim postat ću sluh njegov, kojim sluša, vid njegov, kojim gleda, ruka njegova kojom radi, noga njegova kojom hoda. Ako Me upita, dat ću mu, a ako od Mene zaštitu zatraži, doista ću mu je pružiti.” (Sahihu-l-Buhari, br. 6502).

Iz Sunneta Allahovog Poslanika s.a.w.s možemo zaključiti da su dobrovoljni namazi put da se vjernik umili svome Gospodaru, stekne njegovo zadovoljstvo i podigne svoje stepene. Pomislimo samo koliko je odricanja i truda potrebno da izgradimo kuću na Dunjaluku. Koliko se na tom putu sekiramo i koliko vremena i imetka uložimo. A kuća na Dunjaluku može nestati za čas. Dovoljan je požar, poplava, zemljotres… da se ono što smo gradili cijeloga života pretvori u prah. Naš Gospodar nam je preko Poslanika s.a.w.s. dao upute kako sagraditi kuće u Džennetu. Kuće koje neće nestati, kuće u kojima ćemo VJEČNO boraviti. A put do izgradnje vječnih kuća izuzetno je jednostavan, jer “Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate”. (Al-Baqara, 185)

Iz hadisa Poslanika s.a.w.s. možemo primiti pouku na koji način ćemo izgraditi kuću u Džennetu:

1. Prenosi se od Ummu Habibe, r.a. Ona kaže: “Čula sam Allahovog Poslanika, s.a.w.s., kako govori: “Ko klanja u jednom danu i noći dvanaest rekata dobrovoljnog namaza bit će mu zbog njih sagrađena kuća u Džennetu.” (Muslim, 728)

2. Prenosi se od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja garantujem kuću u krajevima Dženneta onome ko ostavi raspravu (el-mira’) pa makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta ko ostavi laganje pa makar i u šali i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko uljepša svoj ahlak”. (Tirmizi, 2061)

3. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko popuni prazno mjestu u saffu, Allah će ga zbog toga uzdići za stepen i sagradit će mu kuću u Džennetu.” (Es-Sahiha, br. 1892)

4. Poslanik s.a.w.s je rekao: “Ko napusti raspravu onda kada nije u pravu bit će mu napravljena kuća u podnožju Dženneta, a onome ko ostavi raspravu pa makar i bio u pravu bit će mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu Dženneta.” (Tirmizi)

5. U Tirmizijevom Džamiu, Musnedu imama Ahmeda i Ibn Hibbanovom Sahihu bilježi se hadis Ebu Musaa el-Eš’arija, koji prenosi da je Božiji Poslanik s.a.w.s rekao: “Kada nekome umre dijete, Allah kaže Svojim melekima: -Uzeli ste dijete Moga roba? – Da – reći će oni. – Uzeli ste plod njegovog srca? -jesmo – odgovorit će oni. – Kako je to podnio Moj rob? – Hvalio Te je i rekao: ‘Allahovi smo i Njemu se vraćamo.’ – Izgradite mu kuću u Džennetu i nazovite je kuća hvale – reče Uzvišeni Allah melekima.”

6. Imam Abdullah ibn Amr prenosi hadis od Poslanika s.a.w.s “Ko bude imao četiri osobine, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu: onaj čija zaštita bude ‘La ilahe illallah’; ko u nesreći kaže: ‘Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo’; ko nakon dobitka kaže ‘Hvala Allahu’, a kada pogriješi: ‘Neka mi Allah oprosti”. (Tirmizi, 2512)

7. Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.” (Sahihu-l-Buhari, br., 450)

Uzvišeni Allah je pripremio nagrade za svoje poslušne robove. Ukoliko Mu se primaknemo za pedalj, On se nam se primiće za lakat. Ukazuje nam Svoju ljubav preko blagodati koje nam neprestano daje. Onima koji su Mu pokorni obećava posebne počasti. On je od milostvih Najmilostiviji: “Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto: one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili.” (As-Sagda, 16,17,18,19)

Neka nam dragi Allah olakša put ka izgradnji kuće u Džennetu. Neka nam podari mudrost da razlikujemo prednost vječnog nad prolaznim, i neka nam omogući da upotpunimo svoje ibadete kako bi stekli Njegovo zadovoljstvo. Amin!

Piše: Alma Kazić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button