Islamske temeU Fokusu

Sufara za odrasle – potreba našeg vremena

Hvala efendijama koji u svom obimu i strukturi posla imaju obuku iz Sufare za odrasle osobe. “Živa“ riječ efendije  je „živa“  riječ i nenadmašna  ne potcjenjujići  sadržaje na stranama Sufara.ba, Kreativna sufara na koje nas je efendija nesebično uputio.

Uporedo sa početkom  mektebske  godine u džematima počinje obuka u Sufari za odrasle. To je planski, organizovan pristup u učenju arapskog pisma pisanju i čitanju. Odrasli koji iz raznoraznih razloga u svojim ranijijim, mlađim godinama  nisu stigli naučiti čitati i pisati arapsko pismo imaju priliku da sjednu u mektebske klupe i da uču.

Arapsko pismo ima dvdeset i osam slova-harfova. U arapskom jeziku samo su suglasnici slova-harfovi. Samoglasnici nisu slova, nego „znakovi“ koji se pišu uz slovo-harf. Samoglasnici mogu biti kratki i dugi. Postoje tri kratka i tri duga samoglasnika. Dvostruko pisanje samoglasnika u izgovoru dobiva glas n i naziva se tenvin. Znak da je slovo-harf samostalno bez  samoglasnika naziva se sukun.

Obuka se najčešće odvija jednom sedmično od akšama do jaciije a po potrebi i češće. Slijedeći poruku Uzvišenog Gospodara „Ikre bismi Rabbike“ efendija predano prenosi svoje znanje. Efendija se trudi da objasni pisanje slova – harfova na početku, u sredini, na kraju riječi, čitanje slova-harfova, pravilno izgovaranje. Nije mu teško ponoviti sa svakim polaznikom posebno izgovaranje jer npr. samo slovo-harf  h ima tri različita načina pisanja, tri različita načina čitanja. Usvajanje čitanja vrši se čitanjem vježbi iz Sufare, priručnika za učenje arapskog pisma. Svaka vježba stigne kao glasovna poruka od efendije na grupu na Viberu Sufara za odrasle. Kod samostalnog usvajanja čitanja kod kuće te snimljene vježbe su jako, jako korisne. Na svakom susretu se prvo vrši provjera čitanja, pregleda domaća zadaća, prepisivanje vježbi, i tek se onda ide dalje sa novim gradivom.

Hvala efendijama koji u svom obimu i strukturi posla imaju obuku iz Sufare za odrasle osobe. “Živa“ riječ efendije  je „živa“  riječ i nenadmašna  ne potcjenjujići  sadržaje na stranama Sufara.ba, Kreativna sufara na koje nas je efendija nesebično uputio.

Hvala efendijama na izdvojenom vremenu, radu i trudu da nauče zainteresovane pisati i čitati pismo kojim je napisana Božja knjiga

Kur ‘an i neka im Allah smiluje i nagradi ih za njihovo djelo.

Piše: Esma Nasić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button