Islamske teme

Sura El-Bekara nas uči da su munafici opasniji po muslimansku zajednicu od nevjernika

Sura El-Bekara nas uči da je sudbina oholih, uobraženih i umišljenih ljudi, prokletstvo, poraz i poniženje.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Sura El-Bekara nas uči da je Kur’an jedina knjiga čiji ”autor” je izazvao sve ljude da pronađu grešku u njemu, i kada bi se cijeli svijet okupio da napiše knjigu bez grešaka, njihova sudbina bi bila nemoć.

Sura El-Bekara nas uči da su licemjeri (munafici) opasniji po muslimansku zajednicu od nevjernika, jer je Allah u ovoj suri objavio trinaest ajeta o munaficima, a dva ajeta o nevjernicima, zato što munafici napadaju islam i muslimane s leđa.

Sura El-Bekara nas uči da će, prema onome ko je strog u vjeri (vjerski ekstremizam i fanatizam), Allah biti strog prema njemu, što se jasno iščitava iz kazivanja o Benu Israelćanima i njihovom pretjerivanju u pogledu propisa i Allahove naredbe klanja krave.

Sura El-Bekara nas uči da Allah neće uskratiti nagradu dobročiniteljima, posebno onima koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, bez obzira na protok vremena.

Sura El-Bekara nas uči da je sudbina oholih, uobraženih i umišljenih ljudi, prokletstvo, poraz i poniženje.

Sura El-Bekara nas uči da su dunjalučka iskušenja i nedaće nerazdvojni saputnici onih koji žele nastaniti Džennet i steći Allahovo zadovoljstvo.

Sura El-Bekara nas uči da se iman neće i ne može upotpuniti bez udjeljivanja imetka, o čemu se u ovoj suri govori u više od deset ajeta.

Sura El-Bekara nas uči da sadaka povećava imetak, da je lijepa riječ također sadaka i da je ona bolja od udjeljivanje imetka na ime sadake koju prati prigovaranje.

Sura El-Bekara nas uči  da je najveća Allahova prijetnja u Kur’anu izrečena upravo u ovoj suri i to za one koji se bave kamatom. Njima je Allah objavio rat i oni su sigurni gubitnici i stradalnici na oba svijeta.

Sura El-Bekara nas uči da loše i pokvarene učenjake ili ulemu (dvorska ulema koja izdaje fetve u skladu s vladarskim zahtjevima i hirovima), koji prikrivaju istinsko znanje, čeka bolna kazna na Sudnjem danu.

Sura El-Bekara nas uči da su post i dova povezani što ukazuje na to da je dova postača uslišana, stoga se u ovoj suri ajet o dovi spominje nakon ajeta o postu.

Sura El-Bekara nas uči da pobjeda ne zavisi uvijek od broja, već od snage imana. Broj Talutovih vojnika bio je kao i broj ashaba na Bedru, pa su pobijedili mnogo jaču i brojniju neprijateljsku vojsku. I ovo pravilo (zakonitost) važi za svako vrijeme i sve generacije do Sudnjeg dana.

Sura El-Bekara nas uči da islamski učenjaci i daije moraju koristiti metodu postepenosti (sukcesivnosti) u pozivanju ljudi na put istine, kao što je Milostivi Allah sukcesivno objavljivao ajete o zabrani konzumiranja alkohola.

Sura El-Bekare nas uči da je mudrost neprocjenjivo blago i da se čovjek ne smije opterećivati ​​onim što ne može podnijeti, bilo u aspektu dobrovoljnog ibadeta, bilo u pogledu dunjalučkih poslova, jer Allah nikog ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Islam je put sredine, umjerenosti i uravnoteženosti, bez pretjerivanja, usiljenosti i cjepidlačenja. 

akos.ba

Povezani članci

Back to top button