Moj vrt

Saima Trako Silajdžić: Period pred nama iskoristite za sadnju brusnice – perspektivne vrste u BiH

Obzirom da postoji mogućnost uzgoja u kontejnerima ili saksijama, čak ni nadmorska visina nije limitirajući faktor, bar kada je riječ o proizvodnji jagodastog voća za vlastite potrebe.

Iako je zima zvanično nastupila, u vrtu i voćnjaku uvijek ima posla i sezona se ne završava sa periodom koji je pred nama.

Uzgoj brusnica može da bude veoma isplativa ideja čak i uslovima koje već imate. Ipak, bolji rezultati se dobijaju ako se definišu pravi faktori proizvodnje.

O sadnji ove voćne vrste koja je aktuelna, uslovima proizvodnje i potrebnim ulaganjima, razgovarali smo sa Saimom Trako Silajdžić, iz Visokog. Saima je diplomirani inženjer poljoprivrede i profesionalno se bavi rasadničarstvom više od 30 godina, kao i prerađivačkom proizvodnjom.

U BiH posljednjih godina primjetna ekspanzija uzgoja

Naša sagovornica već duži niz godina uzgaja i proizvodi sadnice svih vrsta jagodastog voća, uključujući tu i brusnicu.

Na pitanje kakva je perspektiva uzgoja ovog voća u našoj zemlji, da li je riječ o komplikovanoj proizvodnji ili ima interesovanja kod domaćih voćara, odgovara kako je kod nas prisutna ekspanzija proizvodnje brusnice i srodnih vrsta.

Brusnice možete uzgajati i u svojoj bašti

“Imala sam priliku da velikim dijelom učestvujem i u kreiranju agrarne politike u Bosni i Hercegovini. Može se već reći da nam je proizvodnja jagodastog voća u tradiciji, mada unazad nekih 30 godina uopšte nije bilo kulture gajenja ovih vrsta na našim prostorima”, objašnjava ovaj stručnjak.

Da bi jedan proizvodni proces bio uspješan od početka do kraja, potrebno je obezbjediti i određene faktore. Agroklimatski uslovi za gajenje brusnice su pogodni jer prema njenim riječima, nema ograničenja u pogledu temperatura.

Početna ulaganja visoka, ali se brzo vrate

“Obzirom da postoji mogućnost uzgoja u kontejnerima ili saksijama, čak ni nadmorska visina nije limitirajući faktor, bar kada je riječ o proizvodnji jagodastog voća za vlastite potrebe”, kaže Saima.

Pored navedenih parametara, veoma je važno sagledati i kolika su početna ulaganja i ukupni troškovi, koji su kako kaže naša sagovornica visoki, ali se takođe i brzo vrate jer ovo voće prorodi odmah poslije sadnje ili relativno brzo, u drugoj godini. Ovo je karakteristično za sve bobičaste voćne vrste.

“U našim rasadnicima mogu se naći u ponudi dvogodišnje i trogodišnje sadnice tako da odmah nakan sadnje prorode”.

Sada u ovom periodu je sezona sadnje pa ovaj diplomirani inženjer poljoprivrede savjetuje svima onima koji žele da uzgajaju bilo koju vrstu jagodastog voća, da to odmah i urade, odnosno, čim vremenske prilike to dozvole.

“Nastupajući period snijega i lošeg vremena, proizvođači mogu da iskoriste za nabavku sjemena i sadnica, kao i ostalog repromaterijala potrebnog za uzgoj. Januar je pravo vrijeme za to jer se tada može naći najveći izbor ovih vrsta u rasadnicima i trgovinama”, poručuje naša sagovornica.

Za akos.ba piše Saima Trako Silajdžić ,Telefon:061 469 971 (olea.visoko@hotmail.com)

Povezani članci

Back to top button