Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Liderstvo i menadžment > Kako da postanete istinski vođa: Ključ liderstva je razumjevanje prioriteta

Kako da postanete istinski vođa: Ključ liderstva je razumjevanje prioriteta

Nedavno sam na jednoj konferenciji čuo nekog govornika kako kaže: »Postoje dvije stvari koje su ljudima najteže: da ra­zmišljaju i da obavljaju stvari prema redoslijedu važnosti.« Za­tim je govorio o tome da se profesionalac i amater razlikuju upravo na osnovu ove dvije stvari.I  ja smatram da razmišljanje unaprijed i određivanje priori­teta kod obaveza predstavlja osnovnu razliku između vođe i sljedbenika, zato jer:

 • praktični ljudi znaju kako da dobiju ono što žele
 •  filozofi znaju šta bi trebalo da žele
 • vođe znaju kako da dobju ono što bi trebalo da žele

Uspjeh se može definisati kao progresivno ostvarivanje una­prijed određenog cilja. Ova nam definicija govori da su vještina određivanja prioriteta i sposobnost djelovanja prema utvrđe­nom cilju bitni za uspjeh vođe. Vjerujem da zapravo imaju ključ­nu ulogu u vođenju.Kada sam prije mnogo godina studirao ekonomiju, naučio sam Paretoov princip1. Obično ga zovu Princip 20/80.  Iako  sam tada imao vrlo malo informacija   o tom principu, počeo sam da ga primenjujem u svom životu. Dvadeset godina kasnije jasno mi je da se radi o najkorisnijem oruđu za određivanje prioriteta u životu bilo da se radi o nekoj osobi ili nekoj orga­nizaciji.

Uspjeh je progresivno ostvarivanje unaprijed određenog cilja.

Paretoov princip

20% vaših prioriteta dat će vam 80% vaše proizvodnje ako svoje vrijeme, energiju, novac i kadrove utrošite na najvažnijih 20% vaših prioriteta.

PARETOOV PRINCIP — PRINCIP 20/80

Osjenčeno polje na prikazu Principa 20/80 na slici pred­stavljaju osobu ili organizaciju koja vrijeme, energiju, novac i kadrove troši na najvažnije prioritete. Rezultat je učetvorostručio uvećanje produktivnosti. Prazna polja predstavljaju osobu ili organizaciju koja vrijeme, energiju, novac i kadrove troši na manje važne prioritete. Rezultat je vrlo nizak.

Primjeri Paretoovog PRINCIPA

 • Vrijeme:  20% našeg vremena proizvodi 80% rezultata
 • Savjetodavni rad: 20% ljudi uzima 80% našeg vremena
 • Proizvodi: 20% proizvoda donosi 80% profita
 • Čitanje: 20% knjige sadrži 80% suštine
 • Posao: 20% našeg rada daje nam 80% zadovoljstva
 • Govor:  20% onog što govorimo čini 80% uticaja
 • Donacije: 20% ljudi daje 80% novca
 • Vođenje:  20% ljudi donosi 80% odluka
 • Piknik:   20% ljudi pojede 80% hrane!
Svaki vođa treba da razumije Paretoov princip u oblasti nad­zora ljudi i vođenja. Na primjer: 20% ljudi u organizaciji odgo­vorno je za 80% uspjeha posla. Slijedeća strategija omogućava vođi da poveća produktivnost organizacije.
1. Odredite koji ljudi čine 20% najboljih proizvođača
2. 80% svog »vremena za ljude« provedite sa 20% najboljih ljudi
3. 80% novca za svoj razvoj potrošite na najboljih 20% ljudi
4.  Odredite kojih 20% rada daje rezultat od 80% i osposobite jednog pomoćnika da obavi onih 80% poslova koji donose manje rezultata. Time se proizvođač »oslobađa« za posao koji ume da najbolje obavlja
5. Od 20% najboljih tražite da sprovedu osposobljavanje na radnom mjestu za slijedećih 20% ljudi

Zapamtite da mi podučavamo ono što znamo i reprodukujemo ono što jesmo. Slično stvara slično. Na svojim seminarima o vođenju podučavam ljude ovom principu. Često me pitaju: »Kako da prepoznam 20% naj­uticajnijih ljudi, odnosno, proizvođača u našoj organizaciji?« Predlažem da napravite spisak svih zaposlenih u vašoj firmi ili službi. Zatim se za svaku osobu pojedinačno upitajte: »Ako ta osoba preduzme neku negativnu radnju protiv mene ili mi uskrati svoju podršku, kakva će biti moguća posljedica?«  Ako je posljedica takva da vi više nećete moći da funkcionišete, obilježite ime te osobe.

Djelotvornost je osnova opstanka. Efikasnost je osnova uspjeha. 

 Ako ta osoba može da vam pomogne ili naškodi, ali ne može da vas uz­digne ili slomi u smislu vaše sposo­bnosti da obavljate važne stvari, onda ne obilježavajte ime te osobe. Kada tako stignete do kraja spi­ska, otprilike 15-20% imena biće obilježeno. Ovo su najvažniji odnosi koje treba razvijati i za koje treba obezbijediti odgova­rajuću količinu sredstava potrebnih za rast organizacije.

Ne radi se o tome koliko se trudiš, već koliko pametno radiš

Nekom su čovjeku rekli da bi mogao da se obogati ako se potrudi da radi najteži posao koji može da radi. Najteži posao koji je čovjek znao da radi bilo je kopanje rupa, pa se tako prihvatio kopanja velikih rupa u svom dvorištu. Nije se obogatio, jedino što je dobio bio je bol u krstima. Radio je marljivo i te­ško, ali bez uspostavljanja prioriteta.

Alfredo Pareto (1848-1923), švicarski sociolog i ekonomista

Odlomak iz knjige: KAKO DA POSTANETE ISTINSKI VOĐA

Autor:  Džon Maksvel

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top