Islamske temeVideo

Kako prevazići dunjalučke teškoće i izazove?

U ovom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima da prebrode i prevaziđu bilo koju teškoću.

Dunjaluk je mjesto kušnje, teškoća i izazova. Sa ovim se svi ljudi susreću.
Islam nam daje i načine kako da prevaziđemo ovodunjalučke kušnje. Vjera je ta koja daje smisao čovjekovom životu čak i u najtežim životnim situacijama.
U ovom kratkom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima da prebrode i prevaziđu bilo koju teškoću.

NUN Production

Povezani članci

Back to top button