Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "izazovi"

Izazovi sebe da promijeniš sebe!

Kada više ne možemo promijeniti situaciju, izazvani smo da promijenimo sebe rekao je neurolog, psihijatar, utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl. U pozadini stvarnosti koja se zove uspjeh ali i sreća nalazi se jedna stvarnost od koje svi zaziremo a to je promjena sebe. Kada s nečim u životu nismo zadovoljni onda nas

Problemi su toliko veliki kolikim ih mi učinimo

Njegov prijatelj se užasnuo kada ga je vidio, pa mu je Muhammed kazao: “Hvala Allahu, barem nije na mom jeziku ili na vrhu mog oka!” Jedan siromašni, bolesni, slijepi i čovjek sa invaliditetom je neprestano ponavljao: “Hvala Allahu, koji me je odlikovao nad toliko svojih robova”. Jedan čovjek mu reče: “Da ti se Allah smiluje….

Isprobajte vrlo jednostavan lijek za sve životne probleme

Kada vas vaše dijete napadne, i kada pustite svoj glas kako biste se izdigli izvan stvarnog bola koji vam preplavljuje srce- razmislite kako su se Adem i Hava osjećali kada su shvatili da je jedan od njihovih sinova ubio drugog. Ili kako je Jakub reagovao kada su njegova druga djeca

Kako prevazići dunjalučke teškoće i izazove?

emocije

Dunjaluk je mjesto kušnje, teškoća i izazova. Sa ovim se svi ljudi susreću. Islam nam daje i načine kako da prevaziđemo ovodunjalučke kušnje. Vjera je ta koja daje smisao čovjekovom životu čak i u najtežim životnim situacijama. U ovom kratkom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima da prebrode

Osam uobičajenih pitanja na koje je Kur’an pružio odgovor

Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana. 1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja? Kur’an odgovara: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje

Savjet od Uzvišenog Allaha kako liječiti bračne izazove?

U brojnim primjerima u Kur'anu Časnom naređeno je da ljudi izaberu oprost kao pohvaljeni način te da, ako vide grijeh i posrnuće kod brata svoga u vjeri, pređu preko njegovih pogrešaka.U Kur'anu se na jednom mjestu kaže: „A ti se prihvati praštanja, zahtijevaj da se dobro čini i od neznalica

Top