Islamske teme

Brini se o svojoj porodici

Uzvišeni Allah je u ljude usadio ljubav prema djeci i potomstvu. U njega je utkao i nagon za očuvanjem ljudske vrste , želju za produženjem vlastitog potomstva… Sve ovo olakšava ljudima roditeljstvo  i izazove koje ono donosi.

U duboko usađenu ljudsku potrebu za društvenim kontaktom i drugim ljudima, Uzvišeni  Allah je usadio još veću potrebu za suprotnim spolom, tj. bračnim supružnikom koji će biti  upotpunjavanje vlastite ličnosti i vlastitog morala i vjere, ali i životni saputnik s kojim će se roditi zajedničko potomstvo. Kur’an nam ukazuje na ove aspekte braka kada govori da On među ljude uspostavlja „ljubav i samilost“, i da supružnicima  jednim od drugih daje „djecu i unučad“, što su ujedno i osnovni ciljevi islamskog braka.

Zbog toga se potraga za osobom s kojom ćemo (po)dijeliti život, ali dijeliti i sebe , smatra izuzetno važnom pogotovo u savremenom dobu. Mnogi se gube u ovoj potrazi, jedni usljed previše opcija i mogućnosti , drugi usljed vlastitih prepreka i ograničenja.

Ljudi trebaju priznati i sebi i drugima da nijedna bračna veza nije idealna, ali na svakoj treba raditi i o svakoj se adekvatno brinuti, ulagati u nju, odnosno – sami o sebi unutar nje.

Nekada je (prije ove tehnike i tehnologije) bilo daleko lakše naći bračnog druga u manjim sredinama  gdje su se svi poznavali, za razliku od savremenog  svijeta gdje se svi predstavljaju – onakvim kakvi u suštini nisu!

Danas se sve tako brzo odvija i to po diktatu trenutnih želja i prohtjeva. Ovo je itekako pogrešno i jedan je od glavnih razloga sve većeg problema koji proizilaze iz svega toga.

Zaštita braka i porodice je danas veoma važan imperativ kojim se čuva ova posebno nježna, složena, bračna i ljubavna veza među njenim članovima. Nučno je dokazano da su ljudi koji su u braku po pravilu sretniji od onih koji su samci ili rastavljeni i općenito duže i kvalitetnije žive. Brak donosi nove prednosti i odgovornosti supružnika, koje nisu imali prije tog dobrovoljnog vezivanja i odluke.

Briga o sebi i porodici je briga o budućnosti za sebe i svoju porodicu. Ova budućnost obuhvata kompletnu sutrašnjicu na ovome svijetu i budućnost koja nas čeka s druge strane kapije života.

Također se teba naglasiti da unutar porodice svi njeni članovi – uključujući i djecu , imaju obaveze i dužnosti kako prema samim sebi tako i prema ostalim članovima porodice. Djecu ne treba  oslobađati jer se ona na takav način pretvaraju u male diktatore koje je Poslanik, s.a.v.s., nagovijestio kada je kazao da će se pred Sudnji dan javiti „gospodari svojih roditelja“. Čini nam se da je to vrijeme uveliko tu.

Briga o svojoj djeci nas, također,  podsjeća na ljepotu dječije duše i iskrenosti, brilijantnost ljudske prirode, snagu ljubavi i emocija. Najvažnije što možemo pružiti vlastitoj djeci jesmo mi sami, naša ljubav, naša pomoć i podrška, naše vrijeme i prisustvo, a sve je to satkano u odgoju. Nikada ne trebamo zaboraviti činjenicu da naša djeca imaju samo jedno djetinjstvo. I da mi trebamo biti uz njih u svemu tome.

Poslanik, s.a.v.s., nam ukazuje na činjenicu važnosti roditelja u pogledu usmjeravanja i odgoja njihove djece.  Ovo je veoma važna zadaća za koju treba biti itekako spreman. Ovo znači da djeci treba ponuditi najbolja moguća objašnjenja za svijet koji ih okružuje. Za sve ono što ih općenito interesuje!

Treba uvijek biti svjestan činjenice da smo mi prvi i vjerovatno najbolji učitelji naše djece.

Pored ispravnog vjerskog odgoja, usađivanja moralnih vrijednosti i normi, djecu, također, treba pomoći u pogledu njihovog vlastitog pronalaženja sebe , razvijanju svojih afiniteta i želja , odabiru zanimanja, izboru bračnog partnera i sl.

Roditelji trebaju biti izvor informacija svojoj djeci o prednostima i mahanama određenih zanimanja,pogotovo jer oni znaju sposobnosti i interese vlastite djece.

Također ih je bitno upoznati sa odgovornostima i izazovima koje donosi bračni život i važnost izbora bračnog druga. I u ovome je svakako roditeljski brak „životna škola“ i učenje po modelu jer djeca najviše uče i u tom segmentu iz životne prakse vlastitih roditelja.

Stariji  moraju biti samilosni spram mladih i moraju ih razumijevati, ali im i prenijeti moralne vrijednosti i vrline. Briga o sebi i svojoj porodici podrazumijeva da se vodi računa o zdravlju, o konstantnom učenju i usavršavanju, brizi o sebi kao jedinki, ali i sebi kao članu porodice i šire zajednice.

Ovo podrazu

mijeva discipliranje i uspostavljanje reda i harmonije u  porodičnim odnosima između roditelja tj. supružnika, ali i njihove djece. Ukoliko se ovo ne postigne, porodica će biti izložena izazovima i veoma lahko će biti uništena od istih.

Briga o sebi i svojoj porodici je prvi korak ka popravljanju cijelog svijeta. Ovo zahtijeva ulaganje vremena, energije i posvećenosti.

„Živite takvim životom da kada vaša djeca pomisle na pravednost, ljubav i poštenje- pomisle na vas“ – Jackson Brown

Izvor: POSLANIK, S.A.V.S., TE SAVJETUJE

Autor:  Esmir M. Halilović

Za Akos.ba izdvojila i pripremila: Minela L.

Povezani članci

Back to top button